IechydParatoadau

Pigiadau o soriasis beth?

Soriasis yn glefyd y croen. Cael gwared ohono - yn broses problemus a allai gymryd blynyddoedd, ac weithiau hyd yn oed am oes. Er gwaethaf y ffaith nad yw psoriasis yn peri unrhyw berygl i eraill, nid yw'n edrych yn ddeniadol ac yn gallu achosi ffieidd-dod.

Ar gyfer trin hufen arbennig a ddefnyddir yn gyffredin, eli a pharatoadau cyfoes eraill. Wrth chwilio am ddulliau mwy effeithiol o pigiadau wedi eu datblygu ar gyfer soriasis. Mae'n ymwneud hwy a bydd yn cael ei drafod yn yr erthygl.

Fel y dangosir soriasis

Mae ymddangosiad y clefyd yn gysylltiedig â methiannau yng nghylch bywyd celloedd croen. Ar y pryd, pan mewn organeb iach, y cyfnod hwn yw tua 30 diwrnod, yn ystod psoriasis, mae'n cael ei ostwng i 4-5 diwrnod.

Yn yr ardaloedd yr effeithir arnynt, mae llid ar y croen, sydd yn cyd-fynd ymddangosiad patsys coch. Maent yn edrych fel smotiau sych, a godwyd ar wyneb y corff. Yn aml iawn, holl broses hon yn dod gyda cosi parhaus cryf a plicio.

Olygu i drin soriasis

Fel soniwyd uchod, mae'r cwmnïau fferyllol i frwydro yn erbyn soriasis fel arfer yn cynhyrchu paratoadau fath gweithredu lleol (hufenau, elïau, chwistrellau), a thabledi. Yn anffodus, maent yn wahanol yn unig yn y tymor byr-effeithiolrwydd. Dyna pam wedi dechrau datblygu dulliau newydd i fynd i'r afael â'r clefyd, a fydd, os na allant gwbl gael gwared ohono, yna gwneud y gorau o'r cyfnod o beidio â thalu. Un ffordd o'r fath yn pigiadau i drin soriasis.

Beth yw manteision pigiadau?

O'i gymharu â chyffuriau eraill (tabledi, eli, ac ati) pigiad yn cael nifer o fanteision pwysig.

Yn gyntaf, mae dechrau gyflym iawn o weithredu cyffuriau.

Yn ail, y driniaeth o bigiadau psoriasis yn darparu darpariaeth uniongyrchol y cyffur yn y gwaed. Mae hyn yn golygu na fydd yn rhaid iddo fynd drwy'r amgylchedd ymosodol y stumog, fel yn achos gyda pils.

Ac yn olaf, y trydydd, pigiadau am soriasis yn cael effaith fwy pwerus ac yn hir.

Os yw hyn i gyd yn cael ei ystyried yr un mwyaf gorau posibl ar gyfer rhoi meddyginiaeth yn uniongyrchol i mewn i'r rhanbarth o blaciau yr effeithir arnynt.

Mathau pigiadau o soriasis

Gall Pigiadau o soriasis yn cael ei rannu i mewn i nifer o grwpiau yn dibynnu ar gyfansoddiad a'r math o amlygiad.

 1. Gwrthimiwnyddion. Maent yn cyflwyno gallant cyffuriau megis "Remicade", "Humira" neu "Stelara."
 2. Imwnofodylyddion. Mae'r rhain yn cynnwys "Pyrogenalum" a "Glutoxim".
 3. Hepatoprotectors. Gan y gall enghraifft eu crybwyll "Geptor" a "Geptral".
 4. Glucocorticosteroids. Mae hyn yn "Flosteron" a "Diprospan".

Ystyriwch ychydig mwy o fanylion rhai o'r dulliau uchod i weld sut ergydion yn soriasis.

"Diprospan"

Mae sylwedd gweithredol cyffuriau yw betamethasone.

"Diprospan", nid yw'r pris yn rhy uchel, mae gan gwrthimiwnedd, antishock, gwrth-alergedd, gwrthlidiol, effaith desensitizing.

caffael Paratoi poblogrwydd yn ddigon mawr oherwydd y posibilrwydd o atal o synthesis o sylweddau sy'n achosi adweithiau llidiol, sydd eisoes ar y lefel cellog.

Ar gael "Diprospan" fel ataliad neu ateb i'w chwistrellu. Felly, yn dibynnu ar y syniad, cyffur gellir cyflwyno intramuscularly, intradermally, perartikulyarno (o amgylch y cyd) neu ryng-articularly.

Mae'r dos angenrheidiol yn dibynnu ar y llwybr gweinyddu a'r lle i'w chwistrellu.

"Diprospan", fel rheol, nid yw'n achosi adweithiau niweidiol sylweddol y corff yn achos cais unigol neu ei gwrs byr o driniaeth. Eto y gwneuthurwr yn y cyfarwyddiadau rhybuddio y claf am y sgîl-effeithiau canlynol datblygiad posibl:

 • hypernatremia, cadw hylif yn y meinweoedd, mwy o ysgarthiad o potasiwm a chalsiwm organeb, cynnydd o bwysau'r corff
 • methiant y galon, pwysedd gwaed uchel;
 • metaboledd nam yn y cyhyrau, teneuo o dorri esgyrn esgyrn tiwbaidd, necrosis aseptig o pennaeth y forddwyd a'r hwmerws;
 • flatulence, hiccups, pancreatitis, erydol a lesions briwiol y system dreulio;
 • chwysu mwy, dermatitis, atroffi a theneuo y croen, nam gwella clwyfau;
 • Cynyddodd mewngreuanol pwysau, ffitiau, cur pen, pendro, iselder, anniddigrwydd, anhunedd;
 • uwchradd annigonolrwydd adrenal, anhwylderau menstrual, oedi twf a datblygiad rhywiol mewn plant sydd â diabetes mellitus steroid-ddibynnol;
 • cataract, glawcoma, mwy o bwysau intraocular;
 • anaffylacsis, oedema angioneurotic, crawniadau Aseptig, croen a atroffi isgroenol.

Peidiwch â defnyddio hyn "diprospana" ym mhresenoldeb gorsensitifrwydd i'w cydrannau a mycosis systemig. Yn ofalus iawn fod yn berthnasol i'r defnydd a wneir ym mhresenoldeb wlserau peptig, sirosis yr afu, methiant yr arennau, brech yr ieir, osteoporosis, pwysedd gwaed uchel, thrombophlebitis.

Beth yw cost y pigiadau "Diprospan"? gall y pris yn amrywio o 173 rubles a mwy, mae'r cyfan yn dibynnu ar y fferyllfa, rhanbarth preswyl a nifer y ampylau mewn un pecyn.

"Humira"

cynhwysyn gweithredol o'r medicament yn adalimumab. Dylid nodi ar unwaith bod y cynnyrch "Humira" yn eithaf drud. Mae'r pris ar gyfer ei fod o fewn y 64 000 rubles.

Ar gael yn golygu fel ateb tryloyw lliw ychydig mewn chwistrell tafladwy.

Gwrtharwyddion at y defnydd o'r cyffur:

 • Beichiogrwydd a cyfnod llaetha;
 • oed o dan 16 oed;
 • presenoldeb clefydau heintus;
 • gorsensitifrwydd i gydrannau'r medicament.

"Humira" Gall achosi datblygu nifer o sgîl-effeithiau:

 • clefydau heintus o'r system wrinol, neu'r llwybr resbiradol;
 • tarfu ar y system imiwnedd;
 • dryswch, iselder, anhunedd;
 • cur pen, pendro, teimlo'n gysglyd;
 • ffonio, tagfeydd neu boen yn y clustiau;
 • glawcoma, oedema yr amrannau, cochni y llygaid;
 • llanw, tachycardia, pwysedd gwaed uchel;
 • tagfeydd trwynol, peswch, diffyg anadl, annigonolrwydd yr ysgyfaint;
 • poen yn yr abdomen, rhwymedd neu ddolur rhydd, cyfog, chwydu, hemorrhoids, gastritis, flatulence, colitis;
 • adweithiau alergaidd cyffredinol a lleol;
 • protein yn yr wrin, mwy o creatinin serwm, ffosffatas alcalïaidd ac wrea.

Yn fferyllfeydd, mae'r cyffur yn cael ei ryddhau yn unig trwy bresgripsiwn. Mae'n yn codi a dos angenrheidiol o medicament.

"Stelara"

Y prif cynhwysyn gweithredol o'r cyffur - ustekinumab.

Ar gael yn golygu ffurf ateb i'w chwistrellu.

Nid yw Pigiadau o psoriasis "Stelara" yn cael ei ddefnyddio i drin yr amodau canlynol:

 • Beichiogrwydd a cyfnod llaetha;
 • presenoldeb clefydau heintus yn y cyfnod acíwt;
 • yn gorsensitifrwydd i etholwyr lunio;
 • plant, iau na 18 oed;
 • ym mhresenoldeb falaenedd.

Dylai Rhagofalon ymwneud â'i ddefnydd ym mhresenoldeb tiwmor malaen yn hanes clefydau parasitig neu heintus cronig neu ailadroddus o rywogaethau bacteriol, firaol neu ffwngaidd, yn ogystal ag ar gyfer trin cleifion oedrannus.

Roedd y digwyddiadau anffafriol mwyaf cyffredin (1 mewn 10) yw haint y llwybrau anadlu uchaf ac nasopharyngitis. Ychydig yn llai Gall cymryd y cyffur fod yng nghwmni llid y braster isgroenol, clefydau firaol y ceudod trwynol neu oroffaryncs.

Yn ogystal, efallai y bydd pendro, trwyn stuffy, dolur rhydd, adweithiau alergaidd, cyflwr o flinder.

Gall sgîl-effeithiau mwyaf difrifol yn ymddangosiad nodedig o malaenedd. Er nad yw astudiaethau a gynhaliwyd hyd yma wedi datgelu unrhyw gysylltiad rhwng y defnydd o'r cyffur a datblygiad tiwmorau.

"Pyrogenalum"

Y cynhwysyn gweithredol o'r cyffur - LPS math bacteriol.

asiant Cynhyrchwyd mewn ateb i'w chwistrellu neu fformiwleiddiad suppository rectwm (dawddgyffuriau).

Mae "Pyrogenalum" gweithredu immunomodulating, a hefyd yn wahanol eithaf da gwrthlidiol, desensitizing ac eiddo cynorthwyol.

Mae defnydd o'r cyffur yn cael ei wrthgymeradwyo mewn achos o hypersensitivity i ei gydrannau, yn ogystal ag yn ystod beichiogrwydd ac cyfnod llaetha, arennol, hepatig neu'r annigonolrwydd y galon.

Gall "Pyrogenalum" (ergydion) achosi sgîl-effeithiau fel oerfel, blinder, twymyn, cyfog, cur pen, poen cefn, twymyn.

Meddyginiaeth ar gael yn unig trwy bresgripsiwn.

Pigiadau o Psoriasis: adolygiadau o gleifion

Beth mae pobl yn ei ddweud am y pigiadau uwchben y cleifion eu hunain? Mae gan bob cyffur ei fanteision ac anfanteision eu hunain. Ond os ydych yn cyfuno pob un o'r uchod am yr offer yma, gallwch wneud gasgliad bach.

Yn gyntaf, maent yn cael effaith gyflym iawn ar y corff ac yn cael llawer mwy effeithiol nag y paratoadau cyfoes.

Yn ail, y driniaeth drwy bigiad yn hytrach gyfleus. Yn ogystal, nid wrth ddewis y math hwn o therapi yn ymddangos yn angenrheidiol i lidio'r stumog cyfansoddiad cemegol o dabledi.

Fel ar gyfer y anfanteision, y gost uchel o gyffuriau penodol (er enghraifft, all wasanaethu fel "Humira") a nifer fawr o sgîl-effeithiau posibl.

Aros yn iach!

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.unansea.com. Theme powered by WordPress.