FfurfiantAddysg uwchradd ac ysgolion

Addurno y neuadd i'r prom yn yr ysgol: balwnau, blodau, posteri

prom Ysgol - digwyddiad pwysig i'r plant, rhieni ac athrawon. Dyna pam ei bod mor bwysig i greu awyrgylch Nadoligaidd a fydd yn hir yn cael ei gofio gan yr holl gyfranogwyr y digwyddiad. O'r yr erthygl hon byddwch yn dysgu sut i addurno'r llwyfan a'r deunyddiau awditoriwm byrfyfyr.

Balls yn yr allfa

Addurno'r ystafell gyda balwnau yn y blynyddoedd diwethaf wedi dod yn draddodiad go iawn. Ac nid rhyfedd - deunydd cymharol rad yn ein galluogi i roi yr ystafell awyrgylch solemn a llawen. Ar ddiwedd y digwyddiad, gallwch drefnu anarferol "sharopad" (ddiddymu'r Garland, sy'n cynnwys unrhyw balwnau heliwm) a gwneud y digwyddiad hyd yn oed yn fwy trawiadol a chofiadwy. Felly, y addurno y neuadd i'r prom yn yr ysgol, gallwch ddechrau:

 • Gyda cholofnau (os o gwbl) - dylai balwnau chwyddo fod ynghlwm mewn troellog o'r llawr i'r nenfwd. Gallwch wneud gyda'ch dwylo, 'ch jyst yn prynu gyflenwad digonol o ddeunyddiau, a dau neu dri pympiau. Cadwch mewn cof y dylai lliw y peli yn cael eu cyfuno â phrif liwiau y tu mewn.
 • Gyda'r agoriadau drysau a ffenestri - rhaid iddo yn gyntaf casglu gyfansoddiad hardd a garlantau. Gwneir hyn orau ar wyliau cyhoeddus, yn y pen draw gall y peli deflate ac yn colli golwg ddeniadol.
 • O'r nenfwd - gall balwnau heliwm-lenwi yn cael ei drefnu ar ffurf cylchoedd fflat neu siapiau geometrig eraill. Bydd hyn yn rhoi awyrgylch o wyliau o hwyl a rhwyddineb.

Ar ddiwedd y digwyddiad y gellir ei gynnig i raddedigion i ysgrifennu eu henwau ar y marcwyr ar y balwnau, ac yna eu rhyddhau yn hedfan rhad ac am ddim. Bydd hyn yn hardd gyfranogwyr gweithredu symbolaidd mwynhau'r gwyliau.

Addurno ar y llwyfan allfa

Rhaid cyflwyno seremonïol diplomâu ac athrawon ffarwel yn cael ei godi yn y lleoliad priodol. Felly, rydym yn cynnig dosbarth meistr bach ar greu murlun trawiadol o falwnau. Gall hyn fod, er enghraifft, yr arysgrif "Way Da" neu "gwacáu Gradd 11".

Defnyddiau sydd eu hangen:

 • Cardbord.
 • rhwyll Gardd plastig gyda chelloedd 9 o 9 centimetr.
 • Balloons.

Mae'r dilyniant o weithredu:

 • Ar ddarn o gardfwrdd, tynnu cylch gyda diamedr o 11 centimetr ac ystod caliper y toriad o ganlyniad. Mae'r ddyfais hon rydym yn defnyddio fel stop ar gyfer y peli, fel eu bod i gyd yn cael yr un maint.
 • Chwyddo'r y bwlb pwmp, mewnosod i mewn i'r twll, ac yna rhyddhau'r awyr cyn belled ag nad yw'n gaffael y penderfyniad a ddymunir. Gyda llaw, gall y dull hwn yn cael ei ddefnyddio os ydych yn creu eich hun garlantau i addurno'r neuadd.
 • Y raffl gardd patrwm grid neu gynllun lythyr, heb anghofio i nodi lliwiau cyferbyniol. Ar ôl hynny, mewnosoder y peli a baratowyd i mewn i'r celloedd - oherwydd eu maint yn wahanol gan ddau centimetrau, yr addurn yn sefydlog yn gadarn, ac nid yw'n torri ar hyn o bryd hanfodol.

Balls ar y allfa wedi dod yn symbol gwirioneddol y gwyliau, felly mae croeso i eu defnyddio i addurno'r ystafell a'r llwyfan.

blodau papur

Gall Addurno y neuadd i'r prom yn yr ysgol yn parhau gydag eitemau addurn eraill. Er enghraifft, blodau papur a fydd yn edrych yn wych yn y neuadd y Nadolig. Er enghraifft, byddwn yn dangos i chi sut i wneud eich dwylo eich hun swmpus bapur balŵn-blodau :

 • Cymerwch chwe taflenni (50-150 centimetr) mewn papurau meinwe (ar gyfer diffyg y gellir ei ddisodli a phecynnu tenau) blygu i mewn pentwr, plygwch yn ei hanner, ac yn swipe lle plygu. Ehangu.
 • Torrwch y papur fel y bydd gennych petryal sy'n mesur 50 o 75 centimetr. Unwaith eto, plygwch y bylchau wedi'u pentyrru un ar un arall.
 • Nesaf mae angen i chi blygu'r taflenni yn ysgafn ac yn rhoi mantais acordion. Os ydych am gael blodyn gyda phetalau pigfain, ac yna torri oddi ar y corneli gyda siswrn. Os oes angen blodau, fel peony, yna ymylon dylid talgrynnu.
 • Canol ffasno gwifren ac atodi'r edau yr ydych wedyn yn hongian y bêl.
 • Yn ofalus, y dyrchafaf y chwe haen o bapur, a symudodd y chwech arall i'r ganolfan. Taenwch y petalau fel nad ydynt yn cael eu rhwygo.

Mae addurn prydferth y neuadd i'r prom yn yr ysgol yn barod. Yn yr un modd, gallwch wneud llawer o flodau bach, rhoi at ei gilydd ac yn cael ei ddefnyddio fel Garland.

lluniau

Beth yw'r syniadau gwreiddiol a fydd yn dod â'r siop? 11 dosbarth - yr adrodd yn ôl. Felly, gallwch argraffu'r lluniau du a gwyn o'r graddedigion, yn eu mewnosod yn y blwch sgwâr a oedd yn debyg i'r enwog "lluniau Polaroid". Yna, bydd angen i chi ddod o hyd ar gyfer pob un yn graddio ei enwebiad. Er enghraifft, "Ivanov Misha, yr athletwr gorau yn y dosbarth" neu "Novikova Masha, y ferch fwyaf smart." Y cam nesaf - chwyddo balwnau gyda heliwm, clymu rhuban hardd ac yn clymu diwedd y lluniau a baratowyd. Ceisiwch i gyfrifo hyd y rhaff - dylai ffotograffau gael eu gosod ar lefel y llygad. Os ydych wedi dewis ar gyfer jewelry hon peli tryloyw, yna gallwch roi mewn conffeti - y canlyniad fydd yr effaith gwreiddiol.

Llythyrau a wneir o bapur a chardfwrdd

graddio ysgol fel arfer yn cofio gweld lluniau. Felly, o flaen llaw, paratoi parth llun, lle bydd myfyrwyr yn gallu gwneud ergydion cofiadwy. At y diben hwn yn aml yn defnyddio arysgrifau neu luniadau gwahanol. Gwnewch iddyn nhw edrych yn swmpus ac yn broffesiynol iawn, rydym yn argymell eich bod yn defnyddio'r dull canlynol:

 • Rhoi at ei gilydd ddwy papur sidan confensiynol ac yn eu torri allan o'r cylch gyda diamedr o ddeg centimetr.
 • Gyda styffylwr cau y canol y workpiece.
 • Codwch unrhyw saim a'u gludo o gwmpas y clip papur. Yn syth blagur siâp y haen gyntaf. Yna ailadrodd y camau gyda'r ail haen ac yn y blaen.

Felly, byddwch yn cael blodyn swmp gyda gwaelod gwastad. Pan fyddwch yn gwneud digon bylchau, eu gludo i cyn-dorri o lythyrau cardfwrdd. Ceisiwch beidio â gadael bylchau rhwng y lliwiau i addurno y neuadd yn y siop yn yr ysgol edrych yn drawiadol.

tecstilau addurno

Nid yw Cynnal gwacáu yn gyfyngedig i'r rhan swyddogol ac fel arfer yn gweddu gwledd. Os disgwylir i'r gwyliau i barhau yn yr ystafell fwyta neu eiddo arall yr ysgol, mae angen i ofalu am ei addurno. Fel arall, gall llieiniau bwrdd, llenni, a nodweddion eraill yn cael eu rhentu yn un o'r asiantaethau sy'n ymwneud â threfnu gwyliau. Ond os ydych am wneud y cyfan eich hun, yna talu sylw at y polysilk materol. Mae'n costio eithaf rhad, ond drape ardderchog ac yn edrych yn daclus.

casgliad

Byddwn yn falch pe bydd ein herthygl yn helpu i ddatrys y broblem o ddyluniad y neuadd ar eich graddio. 11 dosbarth yn cwblhau cyfnod hir o fywyd y disgyblion ac yn dangos iddynt y drws i fyd newydd. Felly, mae'n bwysig i wneud y gwyliau llachar, hardd ac yn gofiadwy.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.unansea.com. Theme powered by WordPress.