FfurfiantStori

Cyflwr tarddiad y ddamcaniaeth patriarchaidd a'i hanfod

Ar bob adeg mae pobl yn awyddus i ddysgu. Yn gyntaf oll, dynoliaeth wedi eisiau gwybod am eu gwreiddiau. Yn y broses o adnabod pobl yn deall bod y byd i gyd o'n cwmpas wedi ei adeiladu yn llawer mwy cymhleth nag y mae'n ymddangos ar yr olwg gyntaf. Ar yr un pryd, y gymdeithas yn elfen o strwythur hyd yn oed yn fwy cymhleth, sef y wladwriaeth. Mae'n cynnwys mecanwaith mawr, bywyd dynoliaeth, yn creu campweithiau esblygu rhyfel a mwy. Cymdeithas a'r wladwriaeth yn cael eu cysylltu yn annatod i'w gilydd, felly dylai'r astudiaeth ddiweddaraf fod mor fanwl. Efallai, drwy wybodaeth am gyflwr y bobl a fydd yn gallu datrys dirgelwch ei darddiad.

Y wladwriaeth a'r broses ei astudiaeth

Yn ei graidd, y wladwriaeth - yn ffurfio cymdeithasol-wleidyddol gymhleth, sydd â nifer o gynhenid yn unig at ei ffactorau, sef:

- sofraniaeth;

- grym gwleidyddol;

- mae'r uned rheoli penodol;

- y diriogaeth;

- offer gorfodol.

Mewn geiriau eraill, mae'r wladwriaeth yn fath o gymdeithas rhyng. Mae'r mecanwaith hwn yn ymddangos o ganlyniad i weithgareddau y dyn ei hun. Yn syml, daw'r wladwriaeth o'r gymdeithas, ac nid i'r gwrthwyneb. Yn y broses o astudio y wladwriaeth, mae llawer o ysgolheigion a gyflwynwyd fersiynau gwahanol o darddiad y mecanwaith cymdeithasol a gwleidyddol. Felly, mae rhai damcaniaethau, pob un ohonynt yn ei ffordd ei hun yn esbonio'r broses o ymddangosiad y wladwriaeth. Mae un o'r damcaniaethau hyn datblygedig athronydd Groegaidd Aristotle. Batriarchaidd damcaniaeth tarddiad y wladwriaeth, a ddyfeisiwyd ganddynt, mae nifer o nodweddion unigryw, a fydd yn cael eu trafod isod.

Beth yw damcaniaeth tarddiad y wladwriaeth?

Mae llawer o ddamcaniaethau sy'n datgelu y broses geni ac esblygiad y wladwriaeth. Ym mhob un ohonynt yn cael ei ystyried yr un peth, o safbwynt gwahanol safbwyntiau. Mae unrhyw ddamcaniaeth yn profi bod y wladwriaeth - yn ffurfio cymdeithasol-wleidyddol, ond mae pob damcaniaeth, a gyflwynwyd gwahanol ffyrdd o ymuno â'r gymdeithas iddo. Mae'r mecanwaith soffistigedig yn gynnyrch esblygiad y ddynoliaeth a'i ymwybyddiaeth.

Mae'n dilyn bod unrhyw ddamcaniaeth tarddiad y wladwriaeth, batriarchaidd neu unrhyw un arall - yw'r fframwaith yr ydym yn ystyried un cyffredin ffactor yw esblygiad cymdeithas - y wladwriaeth.

Mae hanes ffurfio damcaniaeth patriarchaidd o darddiad o gyflwr

Mae bron pob un o'r cysyniadau sy'n darparu tarddiad y ddamcaniaeth o gyflwr, yn deillio o'r XVII - XVIII canrifoedd, pan oedd dynolryw ar fin trosglwyddo i oes newydd. Serch hynny, mae yna ddamcaniaeth tarddiad y wladwriaeth, sail batriarchaidd ohonynt yn tarddu yng Ngwlad Groeg hynafol a Rhufain. Mae ei boblogrwydd yn y dyddiau hynny oedd oherwydd y tueddiadau a oedd yn bodoli yn y gymdeithas. Fel yn y gymdeithas Rhufeinig a Groeg, ffigwr gwrywaidd oedd yr allwedd. Mae dyn a dyn ei ystyried yn ddinesydd llawn. arweinir gan ddatblygiadau o'r fath tadol at ymddangosiad y ddamcaniaeth patriarchaidd. Gan edrych ymlaen ychydig, dylid dweud bod y ddamcaniaeth yn awgrymu patriarchaidd rhagdueddiad seicolegol o gymdeithas i uno. Yn yr ystyr hwn, y Tad a'r wladwriaeth y nodwyd bod ganddynt y tad a'i deulu. Chwaraeodd Crefydd rhan bwysig yn natblygiad y ddamcaniaeth patriarchaidd. credoau crefyddol i raddau helaeth yn cael ei egluro yn y ddamcaniaeth hon, yn enwedig yn yr Oesoedd Canol. Cynrychiolwyr y ddamcaniaeth batriarchaidd y tarddiad o gyflwr yn hyderus bod yn wreiddiol, rhoddodd Duw y pŵer brenhinol Adam, a thrwy hynny ei gwneud yn Pater (bennaeth y cartref).

Hanfod y ddamcaniaeth batriarchaidd y tarddiad o gyflwr

Mae'r cysyniad cyfan yn seiliedig ar y gred yn y ffaith bod y wladwriaeth i'r amlwg o deulu mawr, a grym y sofran, y brenin neu'r brenin - o awdurdod tadol yn y teulu.

Mae pob seilio ar y syniad bod pobl yn ôl eu natur - mae'n creadur y mae angen uno. Mae'r awydd i greu teulu - mae'n eu plygu naturiol, mewn geiriau eraill, y ffactor etifeddol. damcaniaeth batriarchaidd y tarddiad y wladwriaeth, awdur sy'n cael ei ystyried gan Aristotle, yn esbonio'r ffaith bod y ddynoliaeth yn cael ei greu yn gyson teuluoedd sydd wedyn yn tyfu i mewn i'r wladwriaeth. Mae'r esblygiad wedi digwydd oherwydd y nifer fawr o deuluoedd. Er mwyn sicrhau rheolaeth a rheolaeth dda o rym tad cyffredin esblygu yn y math o lywodraeth.

Dylai Yn ôl y ddamcaniaeth batriarchaidd y pren mesur a'r cysylltiadau cyhoeddus fod yn seiliedig ar yr egwyddor o "teulu -. tad" Yn yr achos hwn, rydym yn sôn nid yn unig am y pŵer personol y brenin neu'r brenin, ac yr uned reoli yn gyffredinol. Wedi'r cyfan, hyd yn oed yn yr amseroedd y Rhufeiniaid hynafol, roedd system rheoli pŵer ddemocrataidd.

damcaniaeth nawddoglyd

Theori tarddiad y wladwriaeth, hanfod batriarchaidd ohonynt tynhau dros amser, esblygu i gysyniad newydd - yn nawddoglyd. Hanfod yr olaf yn cynnwys yn y ffaith ei fod yn ymwneud yn uniongyrchol i'r wladwriaeth a'r teulu. Ni chaniateir unrhyw wyro oddi wrth hyn, y prif gysyniad. Pennaeth y Wladwriaeth, beth bynnag y system wleidyddol a ffurf o lywodraeth, bob amser yn dad, yn iawn bŵer - wlad. damcaniaeth o'r fath yn ei roi ymlaen gan Confucius. Yn ôl iddo, dylai'r rheolaeth y wladwriaeth yn cael ei seilio ar y rhinweddau canlynol:

- yn gofalu am y rhai iau;

- parch henuriaid iau;

Iawn cadarnhau damcaniaeth tadol yn ystod bodolaeth yr Ymerodraeth Rwsia. Cysylltiadau yn y wladwriaeth yn seiliedig ar y gred yn y "offeiriad-frenin".

theori patriarchaidd - manteision ac anfanteision

Wrth gwrs, damcaniaeth tarddiad y wladwriaeth, sy'n creu hanfod y strwythur patriarchaidd "tad - saith", siediau llawer o oleuni ar y ffaith y ymddangosiad y wladwriaeth. tystiolaeth hanesyddol o cysyniad hwn yn bodoli, gan fod i ddechrau y system gymdeithasol oedd ar fin cymunedau llwythol. Fodd bynnag, nid oes modd i nodi'r wladwriaeth fodern yn uniongyrchol gyda theulu normal, gan fod y prosesau mewnol, y cyfarpar o rym a strwythurau eraill y wladwriaeth yn llawer mwy cymhleth nag mewn teulu cyffredin.

Felly, y ddamcaniaeth patriarchaidd yn rhoi disgrifiad manwl o'r ffaith y Wladwriaeth o darddiad, ond yn ystod esblygiad dynol y mae wedi peidio â bod yn allweddol. Ni allwn ddweud ei fod yn sylfaenol anghywir, mae gronyn o wirionedd, ond yn gyffredinol ni ellir ei alw'n sylfaenol.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.unansea.com. Theme powered by WordPress.