TeithioCyfarwyddiadau

Island Izmailovo, Moscow: gwibdeithiau. Mae'r deml, amgueddfa ar ynys Izmailovo. Sut i gyrraedd yr Ynys Izmailovsky?

Moscow - dinas o nifer o wynebau. Nesaf at y strydoedd modern bywiog yn llefydd bron heb eu cyffwrdd gan gwareiddiad modern. Maent yn cadw ysbryd yr hen amser, a hynafol henebion pensaernïol, ar ôl bod yn dyst yn wahanol - arwrol ac yn drist - tudalennau'r hanes y wladwriaeth Rwsia. Mae un o'r lleoedd hyn yn sicr Izmailovsky ynys, sy'n gyfrifol am fodolaeth i Tsar Alexei Mikhailovich, llysenw tawelaf.

Ynys Creu

Ef oedd arweinydd y doeth a darbodus, ond mae natur arbennig y terfysg nid oedd yn wahanol, oherwydd, efallai, heb fod yn rhy enwog. tir Izmaylovo perthyn i'r llinach Romanov, ac yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, y brenin penderfynwyd adeiladu maenordy, a gafodd ei wneud.

I ddechrau drwy adeiladu nifer o argaeau gydgysylltiedig Grape Arian a phyllau. Y mae, mewn gwirionedd, ac wedi arwain at Izmailovsky ynys, sef y dwylo dynol greu. Ar ôl ateb y fath dyfeisgar o'r broblem yr amddiffyniad dechreuodd y yr ystad, a ddaeth i ben yn unig yn 1690 adeiladu.

preswylio Sofran

Ar ardal wedi'i ffensio lleoli iard Sofran, pren dŵr-palas, carreg Pokrovsky Eglwys Gadeiriol, a adeiladwyd ar y safle yn yr eglwys bren adfeiliedig, a'r Tower Bridge. Mae'n dod i ben gyda phont can metr, sy'n cysylltu â'r diriogaeth yr Ynys Izmailovsky a treiddio holl westeion. Heb fod ymhell o eglwys gadeiriol codi eglwys tywysog Ioasafa. Hyd yn hyn, yn anffodus, nid yw wedi cael ei gadw, yn disgyn dioddefwr i'r gweithwyr chwyldroadol meddwl ar ôl y digwyddiadau drwg-enwog ym 1917. Maent yn difrodi yn drylwyr Eglwys Gadeiriol Izmailovo Basil - adeilad godidog o ddiwedd yr ail ganrif ar bymtheg.

Eglwys Gadeiriol Sant Basil

Cafodd ei adeiladu ar y model o Eglwys Gadeiriol Tybiaeth y Kremlin ac haddurno'n gain iawn: teils bach a mawr ar y ffasadau rhoi'r adeilad edrych fel mawreddog a chain ar yr un pryd. A gyflwynir yma ac mae'r hyn a elwir yn paun - patrwm, a ddyfeisiwyd gan Polubes meistr Rwsia. Dome o aur, a thywyll, cennog. Maent yn rhoi y gadeirlan gwreiddiol, golwg unigryw.

Mae addurn mewnol y deml yn eithaf cymedrol. Yr unig eithriad yw y iconostasis, a grëwyd gan y meistri gorau o wahanol ranbarthau o Rwsia.

Clochdy brif deml yr ynys ers peth amser yn gwasanaethu fel y tŵr bont. Mae'n i ryw raddau mewn cytgord â'r eglwys gadeiriol: hefyd haddurno â theils a cholofnau.

Nesaf Petra Velikogo

Fel y breswylfa o ddŵr golchi drosodd o Loegr a gyflwynir cwch bach arbennig, a ddigwyddodd yn achos yr angen am amrywiaeth o donnau deithio.

Canfu'r llong yr ifanc Peter I ar ystadau busnes llath ac yna difyrru y cyhoedd lleol, rhuthro iddo gan bunnoedd Silver-Grapes, o dro i dro trefnu "brwydrau llynges".

Mae llawer yn ddiweddarach, yr ymerawdwr mawr alw pren cyfranogwr "taid y fflyd Rwsia" difyrion ei ieuenctid, a'r Ynys Izmailovo - ei "crud".

Nawr Saesneg cwch bach (neu yn hytrach, yr hyn sy'n weddill ohono) a ddangosir yn y diwrnod agoriadol, wedi ei leoli gerllaw - ar ochr arall y pwll Arian Grape. Yna yn fwy diweddar (2007) a adeiladwyd yr hyn a elwir yn Izmailovo Kremlin, atgynhyrchu'r bensaernïaeth pren hynafol Rwsia. Ar yr adeiladau lliwgar, a fwriedir yn bennaf ar gyfer twristiaid, yr ynys yn cynnig golwg hardd. Gerllaw mae cymhleth gwesty chic a hynod fodern "Izmailovo": ymyl adeiladau hynafol ail ganrif ar bymtheg, mae'n edrych fel ymwelydd o'r dyfodol.

arbrofwr tsar

iard Sovereign ei amgylchynu gan nifer o adeiladau o synnwyr economaidd ac arloesol: Alexis, mae'n debyg, oedd yn gefnogwr mawr o gynnydd. Mae'r tai gwydr ar y diriogaeth yr ynys Izmailovsky tyfu outlandish ar adeg o ffrwythau a llysiau (yn arbrofi yn bennaf â diwylliannau deheuol fympwyol), yn gweithio yn y gweithdai niferus crefftwyr.

Hun Rwsia Tsar, arwain yn ei haf preswyl, whiled ffwrdd yr amser ar gyfer hela yn y coedwigoedd cyfagos ie benderfynu ar ffawd y wladwriaeth. Weithiau bydd y tyrau bont dan do yn gyfarfodydd y "senedd" o'r ail ganrif ar bymtheg - y boyar Dwma (nid y fath tŵr mawr gyfranogwyr yn hawdd gartref).

Henebion o bensaernïaeth hynafol

Heddiw, y strwythur hwn - un o'r ychydig sy'n weddill. Heblaw am y twr eisoes Soniwyd Gadeiriol Sant Basil (dal i weithredu teml yn yr Ynys Izmailovo), iard Sovereign a hyd yn oed y Dwyrain a Gorllewin Gate (a elwir hefyd yn y blaen a'r cefn). Maent yn parhau i fod yn eithaf yn ddilys hyd heddiw. Fodd bynnag, yn y cefn yn aml yn aros ar gau.

Mae'r samplau sy'n weddill o bensaernïaeth hynafol yn dod o dan ymosodiad amser didrugaredd a'r fyddin Ffrangeg: y stad ei ysbeilio a'i dinistrio yn ystod y rhyfel 1812 yn drylwyr.

Dim ond ar ddiwedd y tridegau, penderfynodd Ymerawdwr Nicholas Rwy'n bod yn rhaid i'r lle sanctaidd beidio fod yn wag. Yn ôl ei orchymyn ar y safle wedi dod i breswylio adfail elusendai milwrol hadeiladu. Yn yr achos hwn, dau adeilad a adeiladwyd yn agos i'r Eglwys Gadeiriol Pokrovsky, gan achosi ymddangosiad adeiladau dioddef yn sylweddol: i aberthu ddau o'r tri mewnbynnau o cain a amddifadu teithwyr bleser i weld y deml o bob ochr.

Fodd bynnag, rhoi'r bai ar y penseiri Nid Ton a Autograph yn angenrheidiol yn yr ystyr esthetig cyfyngedig: yr unig eglwys sydd wedi goroesi yn yr Izmailovo yr ynys ar y pryd roddodd y banc a bygwth gwympo. Mae adeilad newydd yn ei pinio yn syml ar y ddwy ochr, yn gwasanaethu fel cefnogaeth.

cyfiawnder

Ar ôl y Chwyldro 1917, y flwyddyn yn troi yn tloty cymunedol: roedd pentref yn gweithio, a elwir yn y dref a enwyd ar ôl Bauman. Mae rhai "lwcus" yn parhau i fyw yma yn niwedd y ganrif XX. Yna hanesyddol heibio Izmailovsky ynys talu teyrnged i, ac yn awr ei fod yn aelod-sefydliad gyda chof unplayable ar gyfer enw yn unig marwol (cryno - MGOMZ).

Ar y diriogaeth nid oes unrhyw leoedd adloniant, mae'n cael ei gwahardd i picnic. Efallai dyna pam y mwyaf poblogaidd oedd y parc gymdogaeth: mae hyn i gyd, hyd yn oed yn fwy na.

Lle tawel mewn Moscow swnllyd

Ar gyfer y rhai y mae'n well ganddynt yn ystod y gwyliau gwahanol, perffaith Izmailovsky ynys. Sut i gyrraedd y lle tawel, heddychlon a hardd iawn? Mae'r metro orsaf agosaf - "gerila." Mae'n hwyluso tasg y ffaith dymunol fod allan ohono nad oes ond un ffordd allan, felly crwydro mewn nid oes rhaid i'r ogofau.

Cerdded ar hyd y briffordd brysur Izmailovskii (uchafswm hanner awr), y teithwyr yn cael eu hunain yn un o'r tair pont cysylltu'r ynys â'r tir mawr, - mynediad. Nid oedd car, ond yn disgwyl i deithio ar lys y Tsar yn ei gig ei hun yw: cofnod yn cael ei ganiatáu ceir gwasanaeth yn unig, felly bydd yn cyrraedd mewn car ddinasyddion yn gorfod gadael y cerbyd yn y maes parcio.

Hyd yn oed yn agosach at y isffordd - llwybr troed pont droed crwm yn arwain at iddo, y gallwch droi oddi ar y ffordd sy'n arwain at y Izmailovo Kremlin.

Ar hyd y perimedr yr ynys amgylchynu trac asffalt, er mwyn i chi edmygu harddwch o amgylch mewn unrhyw dywydd. Yn y brifddinas, yn anaml yn cael ei weld fel lle diarffordd a thenau ei phoblogaeth fel Izmailovsky ynys. Moscow, rhuo ac yn agos, fel pe baent ymaith oddi wrtho ef, gan adael gofod gorffwys Penderfynol. Ar lannau wedi tyfu'n wyllt gyda llwyni llawn o bysgotwyr yn aros i brathu, ar lwybrau a llennyrch crwydro rhamantus cyplau a hyd yn oed Muscovites gyda hoff o leoedd lleol.

Amgueddfeydd ac Arddangosfeydd Izmailovsky ynys

Yn y cyfamser, Rwsia yn ceisio ei ddatblygu o ran twristiaeth. Yn ffodus, ddim yn eithriad, a theithiau ynys Izmailovsky, sightseeing a thema, ar gael yn awr yn awyddus i wybod mwy am hanes ei wlad enedigol. Mae eu pris yn eithaf democrataidd, a ffeithiau diddorol, chwedlau a straeon yn cael eu gwahodd i sylw llawer iawn.

Yn y cwrt, wedi'i amgylchynu gan adeiladau y cyn elusendai, ddwy giât a'r Eglwys Gadeiriol, taith gerdded neis iawn. Mae'r coed Linden oesol amddiffyn haul crasboeth, a hen waliau amsugno'r sŵn y ddinas fawr bron yn gyfan gwbl. Mae'r buarth yn wyrdd ac yn dwt a thaclus: y gwelyau blodau - blodeuo lush, trac ysgubo lân.

Mae'r rhan fwyaf o'r adeiladau wedi'u lleoli swyddfeydd y staff ac adferwyr amgueddfa pan fo awdurdodau eglwysig yn eu gyrru allan o'r y Novodevichy Gwfaint, y dewis ac yn enwedig nid oedd. Nawr ceisiwch ddod â'r adeilad i gydymffurfio â'r gyrchfan newydd. Yma, mae yna amgueddfa maenor fach ac yn hytrach yn wael. Izmailovo ynys (o leiaf nid eto) ymfalchïo mewn nifer fach o eitemau. Y prif ased yw henebion pensaernïol yr ail ganrif ar bymtheg, lle o bryd i'w gilydd, mae arddangosfeydd diddorol. Ar y poster ar gael ar ddyddiad cyfleus a safle'r amgueddfa. Ynys yn edrych ymlaen at ei westeion.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.unansea.com. Theme powered by WordPress.