IechydAfiechydon a Chyflyrau

Llid y tannau'r llais: symptomau a thriniaeth. llais cryg - beth i'w wneud?

Mae'r tannau'r llais - strwythur sydd wedi ei leoli yn y gwddf dyn. Ei fod yn darparu y gallu i siarad ac yn penderfynu y goslef y llais. Ond weithiau mae llid y tannau'r llais. Mae angen Symptomau a thriniaeth ffenomen hon i wybod pob person i fod yn gallu gwneud diagnosis yn y clefyd hwn.

Llid y tannau'r llais: Symptomau a Thriniaeth

Pan fydd llid y tannau'r llais symptomau o'r fath yn digwydd:

 • llais gryg.
 • cyflawn posibl colli llais. Ond nid yw hyn o reidrwydd yn symptom.
 • Sychder yn y gwddf.
 • Y teimlad o dolur gwddf.
 • Poen ar hyn o bryd pan fo cynnig llyncu.
 • Cur pen, os yw'r clefyd yn troi i mewn i gyfnod mwy peryglus.
 • Mwy tymheredd y corff.
 • Mae presenoldeb peswch sych. Dros amser gall fod yn wlyb.

Mae'r symptomau hyn yn dangos bod angen i chi ymweld â meddyg ac yn union dechrau derbyn cwrs o gyffuriau. Gall achos pryder fod y presenoldeb o leiaf dri o'r symptomau uchod. Nag i drin llid y tannau'r llais mewn oedolion, mae'n well i wirio gyda'ch meddyg er mwyn osgoi cymhlethdodau posibl. Ystyried y dulliau cyffredin.

Sut i drin llid y tannau'r llais ei ben ei hun

Mae'r cwestiwn o sut i drin y tannau'r llais yn y cartref, yn gynyddol peri pryder i lawer o bobl. Mae llawer o ddulliau pobl, ond sefyllfa anodd iawn i chi angen mynediad at feddyg. Felly, sut i drin llinyn lleisiol paresis dulliau poblogaidd:

 • blodau Camri, Marigold falu ac yn cymysgu gyda'r dail o ewcalyptws. Mae'r holl gynhwysion sydd angen i chi eu cymryd mewn cyfrannau cyfartal. Yna arllwys cymysgedd hwn gyda dŵr berwedig, ei orchuddio a'i adael i sefyll 40 munud. Roedd angen i'r ateb i gargle ddwywaith y dydd.
 • Yn y Cymysgedd rhannau cyfartal o laeth cartref poeth a dŵr mwynol. Yn ystod y dydd, yn araf yfed y ddiod gan arwain at llymeidiau bach.
 • Cynheswch y llaeth ac ychwanegwch binsiad o dyrmerig. Mae'r ddiod sy'n deillio diod mewn dognau bach drwy gydol y dydd.
 • te fragu o malws melys. Ychwanegwch y llwy de o fêl, pan fydd y ddiod wedi oeri i lawr ychydig. Bob awr, yn yfed cyfran o'r trwyth o ganlyniad.

Gall y dulliau wella llid y tannau'r llais. Symptomau a Thriniaeth rhyng-gysylltiedig. Os bydd y symptomau yn rhy amlwg ac yn teimlo y boen, na ellir goddef, bydd angen i chi ymweld â'r ysbyty.

Trin y tannau'r llais yn yr ysbyty

Os byddwch yn penderfynu bod paresis y tannau'r llais ormod i'w drin eich hun, yna mae angen i chi ymweld â meddyg. Ond cyn mynd i'r ysbyty, dylech ddilyn ychydig o reolau syml:

 • Peidiwch â bwyta cynnyrch sawrus. Mae hyn yn wir hyd yn oed sbeisys.
 • Ar y noson cyn yr ymgyrch at y meddyg i roi'r gorau i alcohol ac ysmygu.
 • Ceisiwch well gan diodydd cynnes.

Nid yw'r argymhellion hyn yn gwella tannau'r llais, ond byddant yn unig yn cyfrannu at y ffaith na fydd yn rhaid i chi cymhlethdodau.

driniaeth bosibl

Mae'r rhan fwyaf tebygol, bydd y meddyg yn rhagnodi i chi basio'r gweithdrefnau perthnasol, rhagnodi rhai fferyllol a chynghori ffyrdd i helpu cyflymu'r broses o wella. Os nad ydych yn gwybod sut i wella llid y tannau'r llais ac crygni, ni ddylech meddyginiaeth eu hunain. Nid oedd y fferyllydd yn y fferyllfa yn gallu cynnal yr archwiliad cychwynnol a rhagnodi meddyginiaethau sy'n gweithio i chi. Gall hyn gael ei wneud yn unig feddyg arbenigol proffesiynol ar ôl archwiliad priodol a diagnosis.

Pam pleidleisio a gollwyd

Sut i drin y tannau'r llais, rydym yn deall. Ond mae'n llawer haws i atal y cynnydd y clefyd, na cheisio ennill. Felly, edrych yn ofalus yr hyn sy'n achosi batholegau ligament:

 • clefydau heintus fel niwmonia, sinwsitis, tonsilitis, rhinitis neu ffliw. Yn yr achos hwn, nid yw triniaethau cartref yn helpu, mae'n hanfodol i ymgynghori ag arbenigwr.
 • Gall hypothermia difrifol arwain nid yn unig at patholeg o gewynnau, ond hefyd i glefydau difrifol eraill.
 • arferion drwg, yn enwedig ysmygu, gan fod nicotin yn gallu llidio'r pilennau mwcaidd.
 • tensiwn gormodol o'r tannau'r llais. Peidiwch â gweiddi dan ddylanwad emosiynau, fel nad ydynt yn amharu ar y bleidlais. Mewn achosion difrifol gall arwain at golli gallu i siarad am byth.
 • Mae bod mewn ardal llychlyd. sylweddau niweidiol yn disgyn ar y pilennau mwcaidd, llidio nhw ac yn arwain at golli llais.
 • Os byddwch yn anadlu yn y geg, gall yr awyr rhewllyd yn achosi llais cryg.
 • Gall adweithiau alergaidd hefyd effeithio ar ddatblygiad y clefyd.

Gall y rhan fwyaf o'r ffactorau hyn yn cael eu datrys yn hawdd, felly ceisiwch beidio â dod â nhw i ddatblygiad patholeg.

Mae'r posibilrwydd o lawdriniaeth

Mae'r clefyd yn llid y tannau'r llais, symptomau a thriniaethau sy'n syml i banality, yn gallu arwain at ganlyniadau difrifol o'r fath a fydd yn codi yr angen am lawdriniaeth. Wrth gwrs, mae hyn yn anghyffredin iawn, ond diystyru posibilrwydd hwn, ni ddylai fod.

Ar ôl llawdriniaeth, mae'r claf yn cael ei orfodi i gadw at y rheolau canlynol:

 • Silent un diwrnod ar ôl llawdriniaeth, yn siarad swm cyfyngedig o amser yn ystod yr wythnos ar ôl llawdriniaeth.
 • O fewn ychydig oriau nid ar ôl llawdriniaeth yn bwyta nac yfed unrhyw ddiodydd, yn cynnwys dŵr.
 • Ceisiwch beidio â peswch, er mwyn peidio â straen eich gwddf.
 • Yn byw yn yr ardaloedd hyn, lle nad oes arogleuon cryf a llwch fel y bo'r angen yn yr awyr.
 • Peidiwch â bwyta cynnyrch rhy sawrus, gan gynnwys sbeisys.

Felly, sut i drin y tannau'r llais, yr ydym yn deall, yn awr gadewch i ni siarad am atal clefydau y gwddf.

atal

Yr ateb gorau i bob ills - yn atal. Os oes gennych dwymyn, collodd ei lais neu symptomau eraill yn ymddangos, yna mae angen i chi gael eich trin. Er mwyn osgoi hyn, dilynwch y cyngor o feddygon sy'n delio ag atal afiechydon y tannau'r llais:

 • Ceisiwch osgoi hypothermia.
 • Saturate gyda fitaminau a mwynau. I wneud hyn, yn bwyta mwy o lysiau, cnau a ffrwythau.
 • Awyru'r ystafell lle rydych yn byw.
 • Yfwch ddigon o ddŵr, yn enwedig yn yr haf.
 • A baddonau sawna.
 • Rhowch y gorau iddi arferion drwg, neu o leiaf gyfyngu 'r yfed diodydd alcoholaidd a cham-drin tybaco.

Mae'r rheolau yn eithaf syml, ond ni ddylid ei esgeuluso eu rhoi ar waith. Gallant eich helpu i osgoi llawer o broblemau iechyd, nid dim ond y lleisiol clefydau rhaffau.

baddonau therapiwtig

Nid Nid rhwymedi gwerin am llid y gewynnau heb baddonau therapiwtig. 6 angen i ni wneud y gweithdrefnau hyn am adferiad llawn. Ar ôl rhaid i bob un ohonynt yn cael eu cymhwyso at y rhan gwddf, lle mae'r tannau'r llais yn cywasgu. Dylai baddonau fod gyda decoction o ganghennau o pinwydd a bedw. Mae'r cryfach y cawl, y gorau ar gyfer y corff, y mwyaf effeithiol y driniaeth fod. Ond cywasgu well i wneud gwahanol bob dydd:

 1. Cywasgu gyda chelloedd mêl neu wenynen.
 2. Cywasgu, y mae'n rhaid gwneud cais am 3 awr, y mae fel a ganlyn: sebon wedi toddi, cymysg gyda mêl. Mae angen y màs o ganlyniad i lapio o amgylch y gwddf fel cywasgu, i gynhesu iddo sgarff gynnes.
 3. Cymysgwch y malu LARKSPUR gwraidd gyda mêl, yn gymwys yn unig i'r tannau'r llais.
 4. diliau cywasgu Ailadrodd.
 5. Ailadroddwch cywasgu'r LARKSPUR gwraidd.

Ar y diwrnod olaf y gallwch chi wneud unrhyw un o'r pecynnau uchod. Gall y dechneg hon yn cael ei gyfuno ag unrhyw meddyginiaethau gwerin arall, y prif beth - nid i driniaeth esgeulustod.

Felly, nid yw llid y tannau'r llais yn broblem anodd os bydd yr amser i gymryd camau i ddatrys y broblem. Fel arall debygol o lwyddo i osgoi cymhlethdodau difrifol a all arwain at yr angen am lawdriniaeth.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.unansea.com. Theme powered by WordPress.