TeithioGwestai

Palais des Iles 4 * (Tunisia, Djerba): Disgrifiad y gwesty, y gwasanaethau, adolygiadau

Corner cwestiwn Tunisiaidd, ystyriodd baradwys o hen. Gan fanteisio ar amodau naturiol ffafriol, mae'n cael ei adeiladu cytrefi y Groegiaid, Phoenicians a Punicians (a'u disgynyddion cyffredin). Fel y gwyddoch, yr ymsefydlwyr diwethaf yma wedi eu diarddel gan y Rhufeiniaid. Ond ar ôl 9 canrifoedd Romáwns poblogaeth y Gwlff Gabes ei hun yn effeithio arnynt Berbers a Arabiaid.

Mae trawsnewid yr ardal bysgota yn y gyrchfan

Cyn nomadiaid o drigolion bloodthirsty yr anialwch wedi troi yn gyntaf at y pysgotwyr, ac yn y ganrif ddiwethaf - y gwestai a bwytai llwyddiannus ... ei golygfeydd hanesyddol pysgota porthladdoedd (yn Gabes canolbwyntiodd 60 y cant o gychod pysgota Tunisiaidd) yn denu miloedd o dwristiaid.

Mae'n cynnwys teithwyr Gorllewin a thrigolion yr hen Undeb Sofietaidd - un o'r sefydliadau gwadd amlwg a all gynnig Southern Tunisia - Gwesty Palais des Iles 4 *.

Mae bywyd dyddiol yr Meninksa Rhufeinig

Y prif cyrchfan gweithredwyr teithiau Gwlff cydnabod ei rhan ogleddol. Ymhlith yr ynysoedd eraill yn cael eu lleoli Djerba. Ef yw'r mwyaf yn y cyflwr Gogledd Affrica. Mae nifer o ganrifoedd yn gwasanaethu fel lloches ddiogel ar gyfer y corsairs Berber-Libya.

Mae'r cyfalaf ynys (Houmt Souk - "marchnad-caer") - y handiwork byw yma unwaith Iddewon. Mae'n gysylltiedig â hwy phrif amcan o teithiau - synagog La Ghriba (ei hoedran - mwy na 2500 o flynyddoedd). Hyd yn hyn, mae'r deml yn yr heneb hynaf o bensaernïaeth grefyddol Iddewig. Rhaid aros i ychwanegu bod y gymuned Israel peidio â bodoli yng nghanol y ganrif ddiwethaf, gan adael llawer o olion yn y dafodiaith leol ...

Ger y synagog yw Bordj el-Kebir - "Big Tower" (brodorion bai'n cael ei saethu gan y concwerwyr Ottoman). Gallwch hefyd edrych ar y Tegermess goleudy (cadw ar y diriogaeth ethnovillage "Djerba Explora") a chwarter Gellan crochenydd (gydag amgueddfa o grefftau werin).

O'r pwyntiau o ddiddordeb yn Djerba dylai dynnu sylw at yr holl caffi, sy'n gwasanaethu ryseitiau lleol reis, yn ogystal â siopau sy'n gwerthu'r melhafa llen enwog. Ni fydd rhai sy'n hoff Natur pasio gan y boblogaeth o fflamingos pinc. Diolch iddyn nhw, y Rhufeiniaid a enwir y gair lagŵn gerllaw "meninks".

Ar ôl vacationers archwilio'r ynys gyfan, yn uniongyrchol oddi wrth y gwesty maent yn cael eu cymryd i'r Sahara ...

Palais des Iles: o Veraclub hyd at 4 *

Ei enw Hotel Palais des Iles 4 * (Tunisia, Djerba) cael nodyn atgoffa o'r hen ddyddiau da, pan fydd yr holl Maghreb Western yn solet nythfa Ffrangeg. Gyda iaith Palais des Iles Zhan Zhaka Rousseau a Napoleon, cyfieithu fras fel "palas ymhlith yr ynysoedd." Hyd at 2014 (adnewyddu olaf y gwesty ac yn eu cael i statws 4 seren) at y teitl i ychwanegu geiriau Veraclub. Felly byddem ni'n ei alw lloches moethus yn 1998.

Mae'r enw "palas ymhlith yr ynysoedd 'yn iawn - o ffenestri'r gwesty" Palais des Iles "Edrych dros y darnau ynysig eraill sushi. Maent yn agos iawn at lannau "Djerba Meduna" cyrchfan, wedi'i hamgylchynu gan goed palmwydd gwasgaru yma ddarluniadwy ac mae a phlanhigfa drwchus o goed olewydd. O'r maes awyr, ewch yma 25 o cilomedr o dref Midoun - dim ond 5 cilomedr. fila gwadd Enfawr ei adeiladu ar y llinell 1af yr ardal drefol uchod - 50 metr oddi wrth y môr, wedi'i amgylchynu gan y siop anrhegion, tair canolfan siopa a bwytai uchel diwedd. lleoliad cyfleus o'r nodyn gwesty yn eu adborth cadarnhaol gan lawer o ymwelwyr.

Gyda llaw, ar arfordir y gwesteion yn aros am ddarn unigol o draeth (drychau gwelyau haul, cadeiriau dec a phebyll yn cael eu darparu gwesteion 'Palais des Iles' rhent yn rhad ac am tywelion traeth yn costio dim ond 10 dinars).

Mae tua cronfa fawr o siâp hirgrwn (gyda chadeiriau a ymbarel) cynllunio tirwedd parc. Yn ei ganolfan wedi ei lleoli yn adeilad 4-lefel gyda modern estyniadau 3 llawr. Ar y naill ochr iddynt, gwasgaredig gweddill y seilwaith, sydd hefyd yn cynnwys maes parcio eang.

Mae'r gronfa ystafell yn y gwesty

"Palais des Iles" - yn 287 o ystafelloedd gyda golygfeydd gardd, clwb golff neu bwll nofio mawr. Mae'r cysyniad dylunio - Fersiwn amlochrog o'r arddull glasurol. Mae'r ystafelloedd yn cael eu glanhau tocynnau dyddiol. I gymryd lle y tywelion a dillad gwely hefyd yn cael eu hatgoffa nad oes angen.

Chambers 255 yn ystafelloedd safonol (mewn stoc - gwelyau, cypyrddau, aerdymheru, ystafell ymolchi preifat, teledu, yn ddiogel a balconi). Mae'r ystafelloedd dwbl yn cwmpasu ardal o 35, am dri - 42, pedwar - 55 metr sgwâr. Gallant ganfod a ffonau.

"Sgwâr" ar gael yn y Palais des Iles 4 * (Djerba) 13 ystafelloedd teulu mesur 84. Yn ogystal â dodrefn i oedolion, dyma mae dodrefn plant, ac ategolion, a bath yn yr ystafell ymolchi.

Prif gynigion sengl 4 ystafell.

15 ystafell yn y gwesty "Palais des Iles", mewn cyferbyniad, yn cael eu cynllunio ar gyfer cwmnïau mawr (maent yn aml yn galw i mewn i'r gwesty). Mae'n werth mwy na'r cadeiriau a soffas.

Mae twristiaid yn cael eu lletya mewn Hotel Palais des Iles 4 * (Djerba), nodyn yn eu hymatebion cadarnhaol: mae rhai fflatiau yn cael eu cynllunio ar gyfer pobl ag anableddau. Maent yn cael eu paratoi gyda phob math o ddyfeisiau defnyddiol, cyfathrebu ac yn fwy atgoffa rhywun o fflat glyd.

Lle bynnag y Stupa - byddwch yn ei gael yn y bar lolfa, y "a la carte"

Gwesteion y gwesty Palais des Iles 4 * (Djerba) gaffael yr hawl i fwyd ar bwffe. Mae'n cael ei wasanaethu yn y prif bwyty - Palmeraie. Coginiwch prydau gyfarwydd â bwyd Ewropeaidd ac Eidaleg. Gweinyddion cynnig unrhyw ddiodydd ymwelwyr. Ym marn Rwsiaid vacationing, nid yr ystafell ychydig yn gyfyng, ond mae'r staff yn ddigon ... Ond mae'n cael ei lyfnhau addurno vintage cofiadwy, a bwyd blasus rhyfeddol baratoi'n ffres.

diod Bwyty ( "a la carte") yn agor ei ddrysau gerllaw.

Ar gyfer y gwasanaeth gourmands - byrbryd lolfa (trefnu mewn parth o farbeciw a byrbrydau). Lovers tasgu yn y pwll yn gallu bodloni'r newyn o saladau a brechdanau. Mae hefyd yn gweithredu y prif far (coffi, te, sudd) - The Goutte d'Orm.

Ym mhob sefydliadau arlwyo yn cadeiriau uchel bod cymaint o westeion yn dweud gyfforddus iawn.

Shall plastr clai rassmeshat y mini-clwb, yn rhoi y bwa a saeth ...

Beth yw thalassotherapy, trigolion y Gwesty Palais des Iles 4 * i'w gweld ar y diriogaeth y cymhleth, yn ogystal ag mewn cyrchfannau iechyd, wedi'u trefnu mewn gwestai cyfagos neu sefyll yn iawn yn Menzeli (blociau adeiladu Arabaidd traddodiadol). Rydym yn siarad am gael ei gorchuddio â chlai a gwymon lapio-iachau, cloddio o ddyddiau môr.

Nid oes angen i oedolion iach Prysur poeni am eu chadah. Bydd Nanny gofalu amdanynt yn y Clwb Mini (plant yn aros am cystadlaethau, gweithdai celf addurniadol, ras gyfnewid chwaraeon, hwyl y animeiddwyr mewn meysydd chwarae arbennig).

ffordd iach o fyw, fodd bynnag, yn seiliedig nid yn unig ar wella gweithdrefnau, ond hefyd mewn chwaraeon. Hotel Palais des Iles 4 * adolygiadau yn hyn o beth, y mwyaf brwdfrydig. Yn y "Palais des Iles" Mae pobl egnïol yn hapus i ddod o hyd i:

 • cae pêl-droed;
 • llys pêl-foli;
 • ardal ar gyfer mini-golff;
 • ystafelloedd barod ar gyfer y gêm o bwrdd tenis, dartiau a biliards;
 • setiau hyfforddiant;
 • canŵod;
 • pedwar cwrt tennis;
 • pwll nofio gyda pharc dŵr mini (bydd plant ac oedolion yn mwynhau tri sleidiau);
 • canolfan deifio ar yr ardal traeth preifat.

Mae llawer o diddorol ...

Yn un o'r gofod leol yn hawdd dod o hyd i adran aerobeg arcêd difyrion a. Ar y prif bwll (cyn gynted ag y gwres subsides) gwesteion yn dechrau i ddiddanu'r animeiddwyr. Ar y noson cyn y tymor y maent eisoes wedi caffael cystadlaethau sgript a sioeau gyda'r nos. Ar un o'r safleoedd yn cynnig dosbarthiadau mewn saethyddiaeth (gan gynnwys allan o'r cyfrwy). Yn y derbyniad Hotel Palais des Iles 4 * gallwch archebu golchi dillad, glanhau sych, trosglwyddo, rhentu car, taith.

Bywyd Nos ar yr ochr arall y ffens

Gwesteion yn nodi bod ar ôl machlud haul yn yr ardal cyrchfan o animeiddwyr Djerba plant ildio i'r DJ. bariau Traeth yn fan gorffwys o crynodiad o ieuenctid. Mewn un ohonynt, sŵn Calypso Djerba - y mwyaf enwog yn y clwb nos Bay. Ar gyfer teithwyr tawelach gyda'r nos Awst mae gwyliau bywiog byw.

Pam ei bod yn angenrheidiol i fynd i'r ardal cyrchfan o Djerba?

Oherwydd y manteision hinsawdd Zerzis maes awyr lleol yn derbyn miloedd o dwristiaid drwy gydol y flwyddyn. Beth sy'n denu trwyn hwn deheuol Môr y Canoldir fel gwneuthurwyr gwyliau? Mae'n troi allan, yn eu sylwadau, gwesteion yn dweud yr ardal hon yn dal nifer o fanteision ar gyfer y gwersyllwyr:

 • yn ne Tunisia oes tywydd gwael, yr holl draethau lleol yn cael eu marcio â baneri glas;
 • trosglwyddo yn fach iawn (y maes awyr yn iawn yn y Gwlff Gabes);
 • yn Djerba y gall rhywun fynd i gael hwyl, archwilio'r hynafiaeth hynafol a chanoloesol, pasio thalassotherapy iechyd, dysgu sut i saethu bwa a reidio camel yn Berber, lliw haul braf ar y tywod gwyn pur;
 • ar farchnadoedd at ymwelwyr neb yn gofyn treiffl;
 • Nid yw masnachwyr lleol yn y arfer o Ewropeaid gydio yn y fraich;
 • gwasanaeth gwesty ar yr ynys yn cael ei ystyried yn un o'r gorau yng Ngogledd Affrica.

Hotel Palais des ffeiliauËr 4 * - un o brif fannau parth cyrchfan ynys. Mae'r sefydliad hwn, mewn cysylltiad y Rwsiaid wedi datblygu profiad cadarnhaol ac mae llawer o atgofion da (adfywiol golwg barhaus "naschelkat" sesiwn tynnu lluniau yma) â hwy. pobl staff y gwesty yn astud iawn ac yn dda-natured. Mae'r gwesty bob amser yn falch i'w gwesteion. Gall unrhyw gwestiynau i'r afael yn ddi-oed, ac o blaid y gwesteion. Mwynhewch eich gwyliau!

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.unansea.com. Theme powered by WordPress.