BusnesGofynnwch i'r arbenigwr

Prosesau Busnes: Enghreifftiau a disgrifiad

Beth yw'r prosesau busnes? Bydd enghreifftiau yn ein galluogi i ddeall yn well y pwnc hwn, felly byddwn yn mynd ati yn eu defnyddio.

gwybodaeth gyffredinol

I ddechrau, gadewch i ni ddeall yr un pryd, beth yw'r prosesau busnes. Felly y mae y dilyniant set o gamau gweithredu penodol wedi'u hanelu at drosi adnoddau a dderbyniwyd wrth y fynedfa i'r cynnyrch gorffenedig sydd â gwerth i ddefnyddwyr yn yr allbwn. Oherwydd y diffiniad hwn, gallwn ddeall bod prosesau busnes yn cael ym mhob sefydliad. Ffurfioli neu beidio, does dim ots. Cofiwch, gallwch bob amser yn cwrdd â'r prosesau busnes. Bydd enghreifftiau o'r rhain yn cael eu gosod yn nes ymlaen yn yr erthygl.

Gadewch i ni edrych ar enghraifft o gartref. Mae gwraig tŷ sydd am olchi llestri (proses fusnes). Mae'n ymddiried y dasg hon peiriant golchi llestri. Wrth y fynedfa mae gennym prydau budr. Yn ystod y broses, bydd y dŵr yn cael ei ddefnyddio, glanedydd a thrydan. A byddwn yn cael y prydau yn lân. Yn ôl cynllun o'r fath ac adeiladu prosesau busnes. Enghreifftiau a fydd yn cael ei roi o hyn ymlaen dim ond yn cadarnhau y geiriau hyn.

ymagwedd swyddogaethol

Ers i ni ddiddordeb mewn prosesau busnes (enghreifftiau penodol), yna gadewch i ni beidio ohirio, ac yn union fynd i lawr i fusnes. Lets 'ddeud gennym gwmni, sydd â dull swyddogaethol i reoli. Yn ôl iddo, y cwmni - yn set o unedau. A phob yn gweithio i gyflawni eu swyddogaeth benodol. Ond mewn achosion o'r fath, lle mae unedau unigol yn cael eu canolbwyntio ar gyflawni eu perfformiad yn aml yn dioddef o effeithlonrwydd cyffredinol y cwmni.

Gadewch i ni edrych ar broses nodweddiadol o'r gwrthdaro. gwerthiant adran yn gofyn am gynnydd yn yr ystod uchaf posibl ar gyfer twf trosiant. Ar yr un pryd, maent hefyd am i stoc y cynnyrch bob amser mewn stoc. Er bod adran cyflenwadau cynlluniau i brynu ystod gul, ac mewn symiau mawr. Yn wir, mewn achosion o'r fath, byddant yn gweithio yn effeithlon a thyfu eu prif gydran (yn fwy manwl gywir - i ollwng y pris gan y cyflenwr). Mae honno'n broses weithredu busnes, pa adrannau yn edrych yn wahanol.

dull proses

Mae'n gweld popeth sy'n digwydd fel set o brosesau. Mae mawr a gefnogi. Mae gan bob proses ei ddiben penodol, sy'n cael ei darostwng i broblem a wynebir gan y cwmni cyfan. Yn ogystal, mae perchennog sy'n rheoli'r adnoddau ac mae'n gyfrifol am gyflawni pob angen. Dylai hefyd fod yn system o reoli ansawdd a chywiro gwallau. Afraid dweud, na all unrhyw un broses yn digwydd heb adnoddau. Talgrynnu allan y rhestr o elfennau o'r system o ddangosyddion, sy'n cael eu gwerthuso a phrosesau busnes. Enghreifftiau o'r hyn, wedi'r cyfan roedd yn addo y byddent yn? Nawr, gadewch i ni edrych ar un a.

Dychmygwch map. Yn y canol yn broses fusnes craidd. Fe'i rhennir yn gydrannau ar wahân. Mynd gyda nhw i reoli a chynnal prosesau sy'n gweld iddo bod popeth ei ddienyddio yn ôl y gofyn. Bydd hon yn ymagwedd proses. Pan fydd y gweithrediad un elfen yn cael ei gwblhau, caiff ei drosglwyddo i'r datblygiadau canlynol.

Disgrifiad o'r prosesau busnes

Mae enghreifftiau o hyn yn gyffredinol y gellir ei gweld ar draws yr erthygl. Ond ddogfennaeth lawn yn debyg yn aml i drwch llyfr bach (neu hyd yn oed mwy, os ydym yn astudio gwaith cwmni enfawr).

Prosesau Busnes Modelu (enghreifftiau o'r rhain wedi'u rhestru yma hefyd) yn mynnu bod yr holl weithrediadau y fenter mor glir a thryloyw. Bydd hyn yn eu galluogi i ddadansoddi'r ffordd orau ac i nodi'r problemau amrywiol cyn y byddant yn methu. Rhaid cofio bod y prif ddisgrifiadau dasg - yw deall y rhyngweithio rhwng unedau ar wahân, gweler yr hyn ac i bwy y maent yn pasio ar bob cam o'r gwaith. Mae hyn yn ei gwneud yn bosibl i yn sylweddol symleiddio'r addasiad staff newydd ac i leihau dibyniaeth y sefydlogrwydd menter o'r ffactorau dynol ansefydlog. Hefyd, bydd yn cael ei leihau gyda'r dull priodol treuliau gweithredu. Dyna beth sy'n gwneud y disgrifiad o brosesau busnes. Mae enghraifft o optimization o'r fath yn arddangos rheolaeth bron unrhyw gwmni llwyddiannus.

Mae trefn y datblygiad

Gadewch i ni edrych ar enghraifft ymarferol o broses fusnes yn y fenter. I ddechrau, mae angen i ni ofalu am y tîm yn gweithio ar y prosiect. Mae'n cael ei ffurfio o weithwyr y cwmni. Mae'r rhan fwyaf yn aml, mae'n troi allan nad yw un o'r tîm gweithio yn ddigon. Beth felly gellir ei wneud? Er mwyn gwneud iawn am y diffyg grym yn gallu tynnu grwp dros dro. Nid ydynt yn ymyrryd, a hefyd yn creu disgrifiad o sut mae'r broses yn gweithredu ar adeg benodol. Dylai geisio nodi unrhyw gysylltiad rhwng y camau gweithredu, yn hytrach nag at atgyweiria 'r manylion cain.

Er mwyn osgoi gadael i un ochr, gallwch ddefnyddio mapiau safonol a phrosesau ffurfiau. Yn y broses ddatblygu, argymhellir i ddefnyddio dull o brasamcanion olynol. Mewn geiriau eraill, mae angen i ailadrodd cylch o gamau gweithredu i wella hyd nes y bydd canlyniad derbyniol yn cael ei sicrhau.

Beth ddylai dalu sylw i?

Dylai ganolbwyntio ar y pynciau canlynol:

 1. ffurflenni safonol.
 2. Map.
 3. Llwybrau.
 4. Matrics.
 5. Siartiau llif.
 6. Disgrifiad cymalau.
 7. disgrifiad ategol.
 8. Dogfennu.
 9. Ceir disgrifiad manwl.
 10. Diffinio dangosyddion a mynegeion.
 11. rheoliadau ar waith.

Gall Y peth gorau am y cysyniad o elfennau angenrheidiol yn rhoi enghraifft wirioneddol -reinzhiniring prosesau busnes presennol y fenter. Ond mewn achosion o'r fath, mae angen bod yn barod am y ffaith bod yn rhaid i chi gael gyfarwydd â llawer o ddogfennau.

Am gardiau Dweud Word

Felly, rydym eisoes wedi ei gynnwys, beth yw prosesau busnes, enghreifftiau ohonynt mewn bywyd go iawn. Nawr gadewch i ni fynd drwy'r dogfennau technegol, y mae'n rhaid ei wneud os ydym am ddisgrifiad cywir a chlir. Felly, i ddechrau byddai'n ddymunol i dalu sylw at y map proses fusnes. Mae'n cynrychiolaeth graffigol ffurfweddu fel diagram bloc. Mae'n angenrheidiol i wneud yn siŵr bod pob cyfranogwr yn penodedig colofn ar wahân. Mae'r cyfnodau amser llinell yn cael eu cofnodi. Cerdyn haddurno llawn yn caniatáu i chi wirio a yw'r llawdriniaeth wedi cael ei cydamseru.

Gallwch hefyd olrhain a wedyn yn trosglwyddo'r p'un a sut mae'r wybodaeth rhwng y gwahanol adrannau y cwmni. Dylai rhai cwestiynau yn cael eu rhoi i'r effaith orau posibl. Pwy sy'n gwneud llawdriniaeth hon? Pam ei bod yn angenrheidiol i berfformio? Beth yw e? Pryd mae angen i chi wneud y llawdriniaeth? Lle mae'n cael ei wneud? Tra'n gwella prosesau presennol dylai osche ofyn a ellir ei wella.

matrics

Maent yn cael eu hangen i nodi'r prosesau busnes mwyaf allweddol o fewn y fenter. Yn ystod eu paratoi yn cael ei gymryd i ystyriaeth, a chydberthynas o bob digwyddiad, yn ogystal â faint o ymyrraeth.

Yn y gadwyn broses ddadansoddi yn hawdd i'w canfod bod cyfnewid gwybodaeth yn symud o'r brig chwith i'r dde gwaelod. Hynny yw, ar ffurf fathemategol yn disgrifio'r berthynas rhwng y cyflenwr a'r defnyddiwr, a gyflwynwyd ar ffurf petryal. Ym mhob cell o'r matrics ar yr un pryd yn nodi'r holl ofynion angenrheidiol ar gyfer camau gweithredu a oedd / yn cael eu gwneud / i'w gwneud. Maent yn fath o fodelau dau-ddimensiwn a ddefnyddir i farnu hyn a wneir a beth y nod yn cael ei ddilyn. Anawsterau wrth baratoi'r matrics yma yw bod ar gyfer cyfrifo'r gydag uchafswm cywirdeb yn aml yn angenrheidiol i ddefnyddio cryn dipyn o ddata. Mae hyn yn awgrymu presenoldeb fawr faint o wybodaeth. Felly, mewn achosion o'r fath yn cael ei ddefnyddio gwybodaeth ddigidol, sydd yn aml yn dal yn rhaid i dwyllo fel arfer.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.unansea.com. Theme powered by WordPress.