GartrefolOffer a chyfarpar

Saim silicon morloi rwber. Universal Silicôn Grease: cyfarwyddiadau defnyddio

ireidiau Modern yn helpu morloi rwber gwasanaethu llawer hirach ac yn fwy effeithlon. Fodd bynnag, ein farchnad adeiladu yn helaeth iawn, felly i ddeall beth yn union yr ydych ei angen, yn eithaf anodd. Yn yr erthygl hon byddwch yn dysgu beth mae'r saim silicon ar gyfer morloi rwber, sut y caiff ei ddefnyddio, pa fanteision ac anfanteision wedi.

Beth yw'r mater?

Cynrychiolwyd gan y cynnyrch - sef iraid artiffisial sy'n cael ei wneud o ddeunyddiau organig ac anorganig. Y sail ar gyfer gweithgynhyrchu o olew silicon, y mae elfennau eraill yn cael eu hychwanegu. Er enghraifft, pastau gludiog yn cael eu cynhyrchu gan ddefnyddio tewychydd. Os oes angen i chwistrellu y olew silicon yn cael ei ychwanegu at y propylen.

Dylid nodi bod y sylwedd yn bresennol yn gemegol anadweithiol. Hynny yw, nid yw'n adweithio gydag elfennau eraill a all achosi niwed i'r workpiece. saim silicon a ddefnyddir ar gyfer morloi rwber a antifraktsionny fel haen amddiffynnol. Mae ganddi lawer o fudd-daliadau y byddwch yn ystyried yn nes ymlaen.

Meysydd o gais y deunydd

saim silicon morloi rwber a ddefnyddir yn ddigon aml. Felly mae yna nifer fach o ddeunyddiau amgen sy'n gallu darparu yr un effaith. Dylid ystyried lle caiff ei ddefnyddio fel deunydd. Felly, gallwch ddefnyddio iraid i:

 • Gall Promazyvaniya elfennau mewnol, y mae eu nodweddion yn dirywio pan fydd yn agored i amodau amgylchynol.
 • Amddiffyn y morloi rwber ar effaith llwch, rhew, glaw. A gallwch ddefnyddio'r pethau yn y ty ac yn y car.
 • Iro cloeon a cholfachau yn y ffrâm y drws. Pan fydd mecanwaith hwn yn gallu para am lawer hirach, ni fydd yn creak neu ffon.
 • Trin pren, lledr, metel a chynhyrchion eraill.

Mewn egwyddor, gall y saim silicon morloi rwber yn cael ei ddefnyddio yn unrhyw le. Hyblygrwydd yw un o'r manteision a gyflwynir gan y sylwedd.

Manteision cynnyrch

Nawr mae angen i ystyried pam y saim mor boblogaidd gyda defnyddwyr. Mae'r ffaith ei fod wedi llawer o fanteision:

 1. Hyblygrwydd. Defnyddiwch ddeunydd gweithredol yn gallu bod mewn bywyd bob dydd, mewn diwydiant ac yn y labordy.
 2. diogelwch amgylcheddol.
 3. O ansawdd uchel ac effeithlonrwydd y cynnyrch.
 4. gost resymol.
 5. dewis gwych o fathau saim.
 6. Nid yw'r sylwedd yn cael ei olchi i ffwrdd gan ddŵr, hyd yn oed yn boeth.

Manylebau deunydd

iraid silicon ar gyfer y car a fydd yn eich helpu i gadw'r holl gasgedi rwber a morloi i'w hatal rhag fissuring a gohirio yr amser pryd y bydd yr eitemau hyn yn cael eu difetha.

Yn naturiol, mae gan y sylwedd nodweddion technegol penodol a fydd yn eich helpu i benderfynu a oes angen i chi ddefnyddio math arbennig o gynnyrch. Felly, gweithgynhyrchwyr yn datgan y nodweddion iro canlynol:

 • Anadweithedd i losgi. Hynny yw, gallwch ddefnyddio'r offeryn hwn i drin y mecanweithiau y gall yn ystod ei waith yn cael ei gynhesu. Yn yr achos hwn, nid oes angen i chi boeni y gallai tân olygu. Mae'r nodwedd hon yn caniatáu defnyddio iraid mewn ceir.
 • Gellir sylweddau yn cael eu cymhwyso mewn ystod tymheredd ddigon eang: -40 i 250 gradd.
 • anadweithedd cemegol.

I gael mwy o nodweddion gallwch ddarllen ar y defnydd o gynhyrchion cyfarwyddiadau a gyflwynir.

swyddogaeth sylweddau

Silicôn Grease (adolygiadau am y peth yn gadarnhaol yn bennaf) yn cael ei ddefnyddio bron ym mhob man. Mae'r ffaith ei fod yn berffaith yn cyflawni y nodweddion angenrheidiol:

 1. Adferadwy. Iraid yn sicrhau bod morloi cadw eu elastigedd. Yn ogystal, os cynhyrchion hyn dechreuodd i feddalu, y sylwedd yn gyflym adennill eu ffurf flaenorol ac ymarferoldeb.
 2. Inswleiddio.
 3. Lubricity. Oherwydd hyn sylwedd selio yn glynu yn well i'r wyneb.
 4. Amddiffynnol. Mae'r nodwedd hon yn sicrhau bywyd sêl gwydnwch. Mae'r ffaith bod nid yn unig y iraid yn dda repels dŵr ac yn atal rhwd o rhannau metel. Hefyd, nid yw'r sylwedd yn treiddio y tu mewn i'r dyluniad llwch.

fodd rhywogaethau

Rhaid i mi ddweud, y farchnad o ireidiau modern yn eang iawn. Felly, dewiswch un peth yn anodd iawn. Er mwyn hwyluso'r broses, mae angen i benderfynu â'r hyn math o offer yw:

 • Pasta. Mae'r saim silicon trwchus, sydd yn gyfleus iawn i'w defnyddio. Fodd bynnag, mae ei brif anfantais yw na ellir ei ddefnyddio mewn mannau cyfyng.
 • Gel.
 • Hylif. Gall iraid seiliedig silicon-fath yn cael ei ddefnyddio mewn trefniadau cymhleth. Fodd bynnag, mae ei anfantais yw eiddo i'r llif.
 • Aerosol. Mae'r math hwn o bethau yn eithaf hawdd i'w ddefnyddio. Fodd bynnag, dylid ei ddefnyddio ar gyfer trin arwynebau mawr. Mae'r ffaith y gall aerosol yn syml gwasgaru mewn gwahanol gyfeiriadau, mynd ar ddillad, dwylo ar arwynebau hynny nad oes angen iddynt wneud cais haenau o'r fath. Ac olew silicon o'r fath, y pris yn amrywio o $ 5 i $ 20 ac yn uwch, ei gwneud yn ofynnol malu. Fel arall, bydd yn rhaid i chi ymgodymu â smotiau saim ar yr wyneb trin.

Nodweddion dulliau dethol

Er mwyn peidio â gwario arian am ddim, mae angen i benderfynu ar y drefn sydd cynnyrch yn well i brynu. I'r dylai hyn gael ei arwain gan feini prawf penodol. y gellir ei wahaniaethu'n eu plith mae:

 • Cost. Yn naturiol, nid yw hyn yn y prif, ond yn ffactor pwysig iawn yn y dewis. Mae'n syniad da i beidio â phrynu dulliau rhy rad, gan y gallai fod yn wael.
 • Argaeledd. Ystyrir maen prawf hwn hefyd yn bwysig oherwydd yn eich pentref yw bod yn siop lle gallwch ailgyflenwi eu stociau yn gyflym o saim.
 • Ansawdd. Mae yn well peidio â chymryd risgiau, ac i brynu'r cynnyrch mewn pwyntiau gwerthu ardystiedig. Ni ddylem droi eu sylw at siopau hynny nad oes ganddynt drwydded busnes neu nad oes ganddynt yr holl ddogfennau angenrheidiol ar gyfer y nwyddau.
 • math o gerbyd. Yma, mae angen i benderfynu ar y drefn, sydd yn ei angen arnoch iro. Os oes angen i amddiffyn y car, gallwch ddefnyddio nwyol neu gel. Yn naturiol, tra gall aerosol ymhellach feddu tiwb tenau, sy'n atal yr asiant chwistrellu yn gryf, ac yn galluogi'r handlen lleoedd anhygyrch.
 • Manylebau. Gellir eu darllen yn y siop yn uniongyrchol ar y pecyn. Maent hefyd yn eich helpu i benderfynu yn gyflym sydd ei angen arnoch.
 • Gwneuthurwr. Mae gwneuthurwyr ddylai weld graddau barod. Y mwyaf poblogaidd ar y farchnad heddiw yn eiddo i'r brand o ireidiau: "Eltrans", Bosny, Silicot, Verylube.

Os oes angen saim silicon, bydd y gorau o'r holl cael ei benderfynu yn unig yn y cwrs o weithredu.

Nodweddion defnydd o arian yn y car

Rhaid iddo fod yn dweud bod y sylwedd yn bresennol yn cael ei ddefnyddio yn aml mewn peiriannau. Ac nid yn unig ar gyfer trin elfennau allanol. Er enghraifft, efallai oherwydd y anadweithedd cemegol a saim thermol yn cael eu cymhwyso i morloi gosod mewn peiriannau tanio mewnol. Nid yw'r cynnyrch hwnnw sy'n atal d wr mwy o nodwedd yn rhoi unrhyw rannau metel i rhwd.

Byddai iraid silicon ar gyfer y car fod yn ddefnyddiol ar gyfer y seliau drws ac sychwyr. Diolch i ansawdd rhagorol o offer, nid rwber yn cael ei dorri, peidiwch â dod yn fwy meddal, sy'n ei alluogi i wasanaethu amser hir, ac yn lleihau y gost o gynnal a chadw y peiriant. Yn enwedig y gall y sylwedd uwchraddio sylweddol ymddangosiad morloi.

Gyda golwg ar y janitors, gall y iraid oherwydd ei wrthwynebiad i rew, yn darparu rhagorol yn eu llithro ar y gwydr, hyd yn oed ar dymheredd isel. Felly teiars nid rewi i'r wyneb.

Nodweddion a manteision iro

Mae deunydd cyflwyno cysondeb penodol. Rhaid i mi ddweud y gall y saim silicon trwchus yn cael ei ddefnyddio ar gyfer trin ceir nid yn unig, ond hefyd yn offer plymio, morloi ffenestr. Oherwydd ei gysondeb mae'n fodd nad chwistrellu ar arwynebau eraill, felly mae ei ddefnydd yn gyfleus iawn.

Oherwydd diogelwch amgylcheddol ac organig, gall sylwedd o'r fath yn cael ei ddefnyddio ar gyfer triniaeth feddygol neu offer defnyddwyr cartref. saim Ardderchog yn syrthio ar nad yw'r arwyneb yn cael ei olchi i ffwrdd dwr poeth neu oer, yn gadael dim staeniau olewog. Ar ôl prosesu ar y cynnyrch yn unig yw'r ddisgleirio 'n glws. Cadwch saim gellir ei darparu mewn garej neu ystafell storio. mae ganddo hefyd yr eiddo o wrthwynebiad i rew, felly nid tymheredd yr ystafell yn arwyddocaol.

iraid Universal: Nodweddion cais

Mae'n debyg mai'r ffordd orau yw'r un y gellir ei ddefnyddio mewn sawl maes o fywyd. sylwedd o'r fath yn saim silicon cyffredinol. Mae wedi holl nodweddion angenrheidiol: rhwyddineb defnydd; ymwrthedd i dŵr, llwch a thymheredd isel; dim gweddillion seimllyd ar yr wyneb trin. Yn ogystal, mae'n ymestyn bywyd o beiriannau ac erthyglau gwneud o fetel, plastig, rwber.

Mae hyn yn berthnasol iraid yn ymarferol ym mhob man:

 • Ar gyfer trin offer meddygol a pheiriannau diwydiannol.
 • Er iro peirianneg drydanol, sy'n cael ei gynhesu.
 • Yn y gwaith gyda'r drws a'r cloeon car, colfachau, morloi.
 • Ar gyfer trin offer glanweithiol.
 • I iro'r strollers babi, offer chwaraeon, dodrefn, offer cartref.

Fel y gwelwch, gall y deunydd a gyflwynir yn cael eu cymhwyso ym mron pob agwedd ar weithgarwch dynol.

defnydd Nodweddion

Mewn gwirionedd, nid yn anodd i wneud cais y deunydd a gyflwynir. Fodd bynnag, mae angen cymryd camau hwn i baratoi ymlaen llaw. Er enghraifft, cyn gwneud cais ar wyneb haen drin i gael eu glanhau rhag llwch a lleithder. Yn enwedig dylai gael ei wneud yn y gaeaf. Ar ben hynny, mae'n rhaid i'r wyneb ddiseimio.

Ymhellach mae modd cymhwyso'r iraid. Dylai hyn gael ei wneud yn ofalus, gyda menig a masg amddiffynnol (os ydych yn defnyddio chwistrell). Mewn rhai achosion, bydd yn rhaid dosbarthu'n gyfartal y saim. Mae'n sychu'n gyflym ac yn gadael dim gweddillion.

Cofiwch, os oes gennych angen defnyddio sylwedd megis olew silicon: mae'n syml i'w defnyddio. Fel y gallwch yn hawdd gaffael cyfleuster hwn, hyd yn oed os nad oes gennych fusnes gydag ef o'r blaen. Dyna i gyd. Pob lwc!

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.unansea.com. Theme powered by WordPress.