GartrefolGarddio

Sut i ledaenu gwsberis? haenu dull, toriadau, is-adran y llwyn

Gwsberis a'i eiddo buddiol yn hysbys ers dyddiau Kievan Rus, pan fydd y llwyni wedi cael eu trin yn y mynachlogydd. O hyn aeron melys yw jeli parod a jam, jam a llenwadau pei.

Heddiw, mae tua 100 o rywogaethau o gwsberis, sy'n wahanol yn bennaf yn y lliw o aeron. Gallant fod yn wyrdd, gwyrdd aur, gwyn a gwyrdd, coch a gwyn.

Mae'r gallu i atgynhyrchu gwsberis

Er mwyn deall sut i ledaenu gwsberis, dylech wybod am nodweddion ei amrywiaethau. ffurfiau presennol llwyn hwn yn cael eu rhannu yn ôl eu gallu i atgynhyrchu yn y grwpiau Ewropeaidd ac Americanaidd.

mathau Ewropeaidd llwyni o uchder canolig gyda rhif trwchus coesau a mawr o pigau. Mae presenoldeb egin pwerus megis rhoi cipolwg i ledaenu trwy haenu eirin Mair. Maent yn plygu yn rhwydd ac yn gyflym yn ffurfio gwreiddiau.

mathau Americanaidd - yn hybrid, nod amgen sydd yn llwyn uchel bwerus â drooping egin arcuate. gwsberis fath ledaenir gan doriadau.

Arall nodwedd gynhenid ym mhob math o llwyn - mae'n y gallu i ffurfio gwreiddiau damweiniol. Maent yn ymddangos ar waelod y canghennau, felly mae'n amlwg sut y mae modd i ledaenu gwsberis rhannu'r llwyn.

Ar wahân yw'r opsiwn o atgynhyrchu o'r planhigyn hwn haenu fertigol.

gwsberis Atgynhyrchu toriadau yn y gwanwyn

I gael llwyn iach a ffrwythlon newydd, dylech wybod sut i luosogi toriadau gwsberis. Yr adegau gorau ar gyfer hyn yn cael ei ystyried i fod y gwanwyn cynnar cyn i'r llif sudd mewn planhigion yn dechrau. Ar gyfer toriadau dewis y egin mwyaf iach a phwerus.

Bydd y weithdrefn hon yn gofyn am y toriadau ifanc neu eu cyfuno. Ar gyfer impio llwyni addas i oed 7-8, ond nid yn hŷn na 10 mlynedd. Rhaid i bob dianc gael o leiaf 5 blagur gyda hyd o 20 centimetr. Cadwch hwy i fyny i dyfodiad y gwres a argymhellir yn y tywyllwch, gorchuddio ychydig â phridd. I'r broses gwreiddio wedi mynd yn gyflymach, toriadau gwell plannu mewn tŷ gwydr neu tŷ gwydr.

Propagation drwy doriadau yn y gwsberis hydref

Yn dibynnu ar sut eirin Mair luosogi gan doriadau yn yr hydref, gellir eu rhannu yn 3 math.

 • Ar gyfer rhywogaethau okorenyayuschimsya caled yn cynnwys "cyd-gweithredydd", "Polonaise" a "Conswl". I impiad wedi cymryd gwreiddiau, mae angen i gymryd y rhan uchaf y tymor byr a'r egin y gorchymyn cyntaf.
 • Yn sredneokorenyayuschihsya fath o weithdrefn yr un fath ag mewn toriadau anodd ( "emrallt Wral" a "beryl").
 • Ar gyfer mathau legkookorenyayuschihsya o siwtiau unrhyw ran o'r saethu ( "galw heibio du", "pinc Wral").

Y dewis gorau ar gyfer plannu toriadau yn y gostyngiad - yw presenoldeb y tŷ gwydr, ond os byddwch yn cymryd y prosesau cyfunol, gall y landin yn cael ei wneud yn y tir agored. Bod y broses yn llwyddiannus, dylech wybod yn union sut i luosogi gan doriadau mewn gwsberis hydref, yn seiliedig ar y radd y deunydd rhiant.

Toriadau egin gwyrdd

Mae'r deunydd plannu gorau yn ystyried egin ifanc, torri ar ddechrau mis Mehefin. Ar hyn o bryd, mae'r gangen cywasgu eisoes ond nad ydynt eto Dechreuodd lignificated, maent yn wyrdd golau mewn lliw a gyda pwysau cryf gyda thoriad bang tawel.

, Shoots hyd 15-18 cm clipwyr a'i roi ar unwaith mewn bwced o ddŵr. Ar ôl paratoi'r nifer angenrheidiol, dylid eu rhannu'n 5-6 cm toriadau hir gyda phresenoldeb o barau o ddail ar bob un. I gael mwy o dyfwyr gwreiddio cyflym profiadol am sawl awr yn rhoi plannu ben isaf y dŵr gyda'r ychwanegiad o atebion ysgogi twf gwreiddiau.

garddwyr profiadol yn gwybod sut i luosogi toriadau gwyrdd gwsberis. I wneud hyn, paratoi o flaen llaw lle diogel. Y dewis gorau - mae'n rhydd ar ôl y cynhaeaf y tir mewn tŷ gwydr.

Plannu toriadau gwyrdd

Cyn plannu y toriadau mewn pridd tŷ gwydr yn cael ei llacio hoe a rhaca halinio. Rhesi rhwng y llwyni yn cael eu gwneud ar bellter o 8-10 cm oddi wrth ei gilydd, yw rhwng 5 cm egin.

Yn pridd rhydd plwg digon coesyn, ac yn y pridd trwchus hangen arnynt i wneud tyllau mewn 4 cm o ddyfnder. Pan fydd y egin yn agored yn fertigol, dylai'r tir o amgylch y safle glanio gael eu cywasgu yn dda ac yn dyfrio.

Yr anhawster cyfan o ofalu am ddeunydd plannu y dylai'r pridd yn cael eu cadw llaith, ond nid yn drensio. Unwaith y bydd yr haen uchaf y pridd wedi sychu i fyny, yn syth yn cael ei dywallt.

Ar lleithder cyson, bydd deunydd plannu pydru, a bydd yn diflannu i mewn i'r ddaear sych. Mae hefyd yn bwysig i gynnal lleithder cyson, y mae'n cael ei argymell i dalu am y blagur ifanc y ffilm.

Mae hwn yn un o'r ffyrdd i luosogi toriadau gwsberis yn yr haf. Mae'n bwysig cofio y dylai'r ardal glanio yn y cysgod, ac nid oedd y tymheredd yn y tŷ gwydr yn fwy na + 28-30 gradd.

Gofalu am doriadau

Un o'r ffyrdd cynhyrchiol iawn i ledaenu drwy eirin Mair doriadau - mae'n iawn i wneud, nid yn unig ddewis y deunydd a'i thir, ond hefyd yn gofalu.

Yn ystod y dydd, dylai'r toriadau gael eu diogelu rhag golau haul, y mae gan y tai gwydr ffrâm neu ffilm, os yw'n tŷ gwydr, bachu top. I lluosogi deunydd nad podvyal, mae'n cael ei chwistrellu gyda dŵr 2-3 gwaith y dydd. Yn yr haf sych ac yn boeth iawn dylai'r gwaith hwn gael ei wneud 3-4 gwaith y dydd.

argymhellir darlledu fan a'r lle glanio, a oedd am gyfnod ei dynnu yn ôl gwydro neu ffilm i wella cylchrediad yr aer. Mae'n well defnyddio ar gyfer y bore yma, cyn i'r haul wedi codi yn uchel, neu gyda'r nos. Os byddwch yn gwneud dynnu'n ôl yn ddyddiol, yna y mis yn ddiweddarach maent yn rhoi y gwreiddiau.

Impio toriadau o plicio

Un o'r ffyrdd i ledaenu gwsberis yn yr haf - mae'n toriadau a thrawsblannu i mewn i'r tir agored. Plannu yn y ddaear ar ddechrau mis Mehefin i ddiwedd mis Gorffennaf y toriadau cychwyn gwreiddiau cryf ac, felly, yn barod ar gyfer trawsblannu i leoliad newydd.

Gyda trosglwyddiad yn well peidio â oedi a'i ddal hyd ddiwedd Awst - ddechrau mis Medi. Toriadau Caniateir egin ac yn dod yn eginblanhigion, rhaid i ni hefyd ddod i arfer ac addasu i'r lleoliad newydd cyn y rhew cyntaf.

Cloddio o'r ddaear mae angen i'r eginblanhigion ifanc gyda lwmp o dir a hwmws. Er mwyn hwyluso'r broses hon, mae'n syniad da i ddyfrio'r planhigion yn gyntaf. Gwsberis fynd allan o dir sych yn amhosibl, fel rhan o'r gwreiddiau, tra'n dal yn wan, yn dod oddi ar, ac mae'r gweddill yn parhau i fod heb goma pridd.

Ar y safle newydd fod yn siwr i insiwleiddio y egin ifanc, sy'n ddigon i daenu ardal glanio hwmws sych neu fawn. garddwyr achosion gwan gadael am magu mewn tŷ gwydr neu tŷ gwydr, ac yn y gwanwyn a drawsblannwyd i leoliad newydd.

Er bod y drefn o eginblanhigion tyfu yn berthynas trafferthus - mae'n un o'r ffyrdd gorau i luosogi toriadau gwsberis.

atgynhyrchu gan haenu

Mae'r planhigyn hwn wedi y lluosogi haenu nodweddiadol. Felly, garddwyr rhai sy'n meddwl am sut i ledaenu gwsberis yn y gwanwyn, yn hawdd gwneud cais dull hwn.

 • gynnar yn y gwanwyn ger y gwsberis dros 5 oed yn angenrheidiol i lacio'r pridd.
 • Y dewis ar gyfer dianc symud (neu sawl) yn cael ei wneud toriad lletraws yn union o dan y llygad, i gael eu lleoli yn y pridd.
 • O dan y rhicyn yn y ddaear yn rhaid i wneud twll bach (hyd at 10cm) ac brosesu bachyn pinio neu fforc bren arbennig.
 • Taenwch y twll ddaear.

Blannwyd felly dianc erbyn mis Medi cychwyn gwreiddiau cryf, a gellir ei dorri oddi wrth y fam llwyn. I wneud hyn, cloddio i fyny y ddaear o amgylch llwyn newydd a gwellaif garddio miniog i wahanu'r ifanc.

Gall y eginblanhigion cryfaf yn cael eu trawsblannu yn uniongyrchol i'r prif le, ac mae'r toriadau gwan yn cael eu plannu yn yr ardd unigolyn bod yn cael eu cryfhau ac yn cynyddu yn ystod yr haf nesaf.

Atgynhyrchu drwy haenu o'r hen llwyn

Y mwyaf proffidiol yn y lluosi o haenau o hen lwyni. Mae'r dull hwn yn cymryd mwy o amser, ond mae'n ei gwneud yn glir sut i ledaenu gwsberis i gael hyd at 30 o lwyni ifanc newydd ar y tro. Mae hyn yn eich galluogi i stoc i fyny ar gyfer plannu y blynyddoedd nesaf, sydd yn sylweddol yn arbed amser.

 • Mae cam cyntaf y gwaith yn ymroddedig i dorri dwfn yr hen llwyn. O dylai aros boncyff gyda egin hyd at 15 cm. Rhaid bod yn llacio dda cyn torri y ddaear ger y cwch gwenyn. Gwaith a wnaed yn y gwanwyn cynnar.
 • Yn ystod haf cywarch Bydd egin newydd, y mae holl y gwan neu ei anffurfio i'w dileu, ac mae'r gweddill chwith i dyfu ac ennill nerth tan y gwanwyn canlynol.
 • Gwanwyn yn gadael 3 dianc canolig, tra bod y troadau eraill i wahanol gyfeiriadau, yn cael ei ostwng i mewn i'r rhigol cloddio i ddyfnder o 10 cm a dim ond taenellodd y ddaear gyda llithren.
 • Gan y dylai'r tir sychu yn dyfrio.

Dyma'r math mwyaf proffidiol o haenau lluosogi. Er mwyn deall sut i luosogi gwsberis a lle bydd y 30 o llwyni newydd, dylech wybod y bydd y blagur ifanc o wreiddiau yn rhoi pob aren.

Gall y blagur ifanc ar bob her fydd dwsin, sy'n golygu ei fod yn y dyfodol eginblanhigion ifanc gwsberis.

Yn ystod yr hydref llwyni newydd gyda siswrn miniog gwahanu oddi wrth y rhiant-llwyn a'i anfon ar gyfer tyfu mewn tŷ gwydr. Trawsblannu yn cael ei wneud yn y tir agored y gwanwyn nesaf. Erbyn y cyfnod hwn, bydd y planhigyn yn dod yn gryf, ac yn gallu eistedd mewn rhesi ar bellter o 0.5 metr oddi wrth ei gilydd.

Yn rhyfeddol, bydd yr hen llwyn yn rhoi cnwd newydd o egin ifanc, sy'n gallu gwneud yr un gwaith neu adael ar gyfer ei ddatblygu ymhellach a rejuvenation.

Mae'r is-adran y llwyn

Gardener yn gwybod sut i luosogi gwsberis, ac yn dewis y dull y mae'n ddigon o amser ac ymdrech. Yn ogystal, mae pob yn penderfynu pa adeg o'r flwyddyn y mae'n gwneud y gwaith. Mae'r rhan fwyaf yn well gan tincer yn yr ardd ac mae'r ardd yn y gwanwyn, ond mae yn natur y prosesau ar gyfer sydd ond ymagweddau hydref.

Erbyn cwymp mathau o lluosi gysylltiedig â gwaith gan is-adran. Sut i luosogi gan llwyn gwsberis, yn hysbys i lawer o arddwyr, ond yr hyn sy'n addas ar gyfer y planhigyn hwn, mae hefyd yn bwysig ystyried.

Ar 2 oed eisoes wedi gwsberis ffurfio gwreiddiau damweiniol sy'n tyfu ger y canghennau gwaelodol. Gall hyn llwyn yn cael ei lluosogi gan is-adran, y dylid ei gloddio a rhannu yn rhannau. Mae'n bwysig bod pob un ohonynt wedi cael gwreiddiau ac egin.

Os Bush ei gymryd dros 2 flynedd, yna gofalwch eich bod yn cael gwared ar yr hen egin, ac mae'r cnwd iau ei bod yn eu bod yn maetholion hanfodol o'r pridd. Ar gyfer y gaeaf yn well i dalu am y llwyni rhag rhew, y gellir ei gorchuddio â phridd neu fawn haen o ddail.

Dewis lleoliad ar gyfer planhigfeydd aeron

Mae'r dewis o leoliad ar gyfer plannu eirin Mair a benderfynwyd o flaen llaw, gan y gall ei dwyn ffrwyth yn yr un lle 18 mlynedd. Dim ond yn cadw mewn cof bod yr ardal yn cael ei argymell i blannu nifer o wahanol fathau i ansawdd ffrwythau a lefel cynnyrch yn uchel drwy gydol y cyfnod. Mae amrywiaeth yn dwyn ffrwyth, ond yn ildio iddo fod yn isel. Sut i ledaenu gwsberys yn yr hydref neu'r gwanwyn, mewn gwirionedd, nid yw o bwys, y prif beth bod yr holl waith rhagarweiniol wedi cael ei wneud yn gywir.

Ar gyfer plannu gwsberis yn dewis lle heulog a pharatoi'r twll plannu 0.5-0.7 mo ddyfnder. Mae pob pwll yn cael ei roi ddaear gymysgu â dail sych, gwrteithiau mwynol ac ynn.

Os yw cyfansoddiad y pridd yn clai trwm, neu, well i chi boeni am bresenoldeb tywod afon a'i ychwanegu at ei gilydd yn dda. Yn y gwanwyn y broses hon yn cael ei wneud cyn chwyddo blagur, a dim hwyrach na cwymp y degawd cyntaf mis Medi.

gwsberis tocio

Mae angen y drefn yn y rhestr o achosion ar gyfer gofal eirin Mair. Gellir ei wneud yn y gwanwyn cynnar, ond garddwyr profiadol yn gwneud y broses hon yn yr hydref. Bydd hyn yn dileu pob hen ac yn sychu i fyny egin, tra bod y llwyni hŷn y maent yn symud bron i'r ddaear.

Dylid tocio gael ei wneud bob blwyddyn, gan ei fod yn rhoi cyfle i ymddangos egin newydd a chryf, ar sy'n dibynnu y cynhaeaf toreithiog o aeron blasus ac yn ddefnyddiol.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.unansea.com. Theme powered by WordPress.