GartrefolOffer a chyfarpar

Gwresogydd dwr "Delimano": adolygiadau cwsmeriaid. Gwresogydd dwr Instant "Delimano" llif: Adolygiadau

Mae pob un wedi rhoi'r gorau hir i gynrychioli ei fywyd heb ddŵr poeth. Oherwydd ei diffyg unrhyw reswm yn cael ei weld fel trasiedi. anghysur gwneud i ni edrych am ffyrdd o ddatrys problemau. Pwy yn cynhesu'r dŵr yn y potiau gegin, sy'n glynu at y botel blastig tap y gegin ac yn llifo i mewn iddo i'r dŵr cynnes o'r tegell. Ond mae'n troi allan, mae popeth yn cael ei dyfeisio hebom ni. Er mwyn darparu'r lefel a ddymunir o gysur yn helpu gwresogyddion dŵr. Un ohonynt yw "Delimano" - gwresogydd dŵr ebrwydd.

mathau o wresogyddion

llif

dŵr cynnes heb ddefnyddio tanc storio. Mae'r dŵr yn cael ei gynhesu yn syth ar ôl troi ar y tap. Ar gyfer gwresogi dŵr yn defnyddio nwy neu drydan.

trydanol

Y tu mewn y ddyfais yn lliw haul - trubchasty gwresogydd. Dŵr, cyswllt â Tan cynhesu.

Mae'r tymheredd yn cael ei addasu drwy gynyddu neu leihau llif y dŵr neu trwy gyfrwng PETN pŵer rheoleiddiwr. Mae llai o jet dŵr yn llifo o'r tap, y mwyaf y rhan sy'n weddill yn cael ei gynhesu. Felly, mae'r deneuach y diferynnu o ddŵr, mae'r boethach y mae. Ar gyfer y math hwn o gwresogyddion dŵr trydan yn cael eu "Delimano". Adolygiadau ohonynt yn gadarnhaol yn bennaf.

Mewn un model, efallai y bydd y ddau systemau rheoli. Dyfeisiau hyn yn ddrutach.

gwresogyddion dŵr Cheap yn cael unrhyw dyfeisiau rheoli, felly gosod y tymheredd ynddo yn digwydd trwy tap dŵr oer.

nwy

Maent yn hawdd i'w defnyddio, ond mae'n anodd sefydlu. I osod eu hangen awyru, lle bydd yn cael ei gymryd allan o'r tŷ cynhyrchion llosgi nwy. Mae'n angenrheidiol i gytuno â'r holl awdurdodau perthnasol ynghylch gosod, awyru, diogelwch. Wedi'r cyfan, y nwy yn gallu ffrwydro, gallant fod yn wenwynig. At hynny, nid gwresogyddion nwy yn cael eu cynnwys pwysedd dŵr pan yn isel. Ond os y nwy yn rhatach na thrydan, mae'r dyfeisiau yn fwy darbodus.

arbedion

Maent Bwyleri. Maent yn cynnwys elfen, y cynhwysydd storio dŵr gwresogi (tanc), a dyfeisiau sy'n cyflawni swyddogaethau ychwanegol. Rhannwch ar:

 • trydanol;
 • nwy.

Mantais y nwy yn casglu gwresogyddion yw'r posibilrwydd o wresogi cyflym symiau mawr o ddŵr. Ond mae'r ddyfais ei hun braidd yn ddrud.

gwresogyddion storio trydan yn rhatach, ond mae'r defnyddio llawer o ynni a dŵr yn cael ei gynhesu am amser hir. Os oes angen i olchi deulu mawr, gall y broses hon gymryd diwrnod cyfan.

Dulliau gweithredu gwresogyddion: rhad ac am ddim-bwysedd

Gapasiti o hyd at 8 kW. Perthnasol yn y wlad. Falf yn y gilfach yn gwarchod y system yn erbyn pwysedd dŵr. Ar ôl gwresogi yn gwresogydd eu cyfyngu yn cael ei wneud ar wasgedd atmosfferig. Wrth yr allanfa, mae graen. Mae'r gwresogydd wedi'i gynllunio ar gyfer cael cawod. I wneud hyn, mae ganddo atodiad arbennig. Nid oes angen gwifrau trydanol arbennig. Hawdd i osod a gweithredu.

gwresogydd llif Pwysau

Nid oes ganddo unrhyw atodiadau. Mae'n cynnwys craen sy'n dod i mewn a chyhoeddi ei fod yn gysylltiedig ag ef at y cyflenwad dŵr. dyfeisiau o'r fath yn ymwneud gwresogydd tap-dŵr "Delimano". Adolygiadau yn dangos bod y fantais glir o gwresogyddion o'r fath yn bosibl i gysylltu nhw i cymysgwyr lluosog, gellir ei ddefnyddio yn y gegin ac yn yr ystafell ymolchi. Ymgorffori gwresogyddion o'r fath awtomataidd. Maent yn un-cam a thri-cyfnod. Yn gyntaf yn defnyddio 3-12 kW, yr ail - 3-30 kW. Cael system addasiad electronig a chynnal y tymheredd y dŵr. Mae'r ddyfais yn cael ei roi fel arfer o dan y basn ymolchi. Anfanteision: pris uchel, defnydd o ynni.

Mae dibyniaeth y pŵer gwresogydd y swyddogaethau a gofynion ei waith

Os ydych yn defnyddio y gwresogydd yn unig yn mynd i gymryd cawod, bydd gennych ddigon i chi y ddyfais yn pŵer bach a chanolig. Os ydych yn hoffi i orwedd yn y bath ac mae angen y gwresogydd dwr hefyd yn y gegin, yna mae'n well i brynu uned gryfach. Cyfrifwch y pwer gofynnol, gallwch ddefnyddio cyfrifiannell ar gyfer cyfrifo grym y gwresogydd trydan, mynd i mewn i'r swm a gynlluniwyd o dŵr cynnes, ac mae'r tymheredd i bydd angen iddo ddod â.

diffygion

Ond mae'r gwresogyddion dŵr pwerus yn defnyddio swm sylweddol o ynni. Oherwydd nad ydynt yn broffidiol iawn. gwresogydd wan Rhad cynhesu'r dŵr, oherwydd bod y baddon dwr poeth i ddeialu ddefnyddio, bydd yn broblemus.

gwresogyddion pwer uchel angen cyflenwad ar wahân o drydan i'r ddyfais. Fel arall, ni all y gwifrau wrthsefyll neu ddyfais, olrhain y llwyth ar y rhwydwaith drwy thynnu plygiau drwy gydol y fflat.

rhaid iddo gymryd i ystyriaeth wrth brynu gwresogydd dwr ar unwaith "Delimano". adolygiadau cwsmeriaid yn dangos bod nid yw pawb yn gallu gwneud y gwaith hwn. Os bydd y stôf yn y tŷ yn rhedeg ar drydan, y gwifrau yn cael ei gynllunio ar gyfer llwythi trwm ac yn eu gwrthsefyll.

Sut ydw i'n gwybod y tymheredd y dŵr

Cheap gwresogyddion trydan math llif a ddarperir gyda thermostat sy'n dangos tymheredd y dŵr. modelau mwy drud yn cael bysellbad rhifol, sy'n helpu gosod y tymheredd cywir.

"Delimano" - gwresogydd dŵr ebrwydd

Mae offer trydanol ar gyfer craen-ffroenell wedi'i gynllunio ar gyfer gwresogi dŵr yn llifo.

Pryd ydych chi angen gwresogydd dŵr "Delimano":

 • Os oes dŵr poeth neu barhaol droi i ffwrdd.
 • Er mwyn arbed arian. Er trydan ac nid rhad, ond "Delimano" gwresogi'r dŵr yn union cyn eu defnyddio, a dim ond cymaint ag y bo angen.
 • Yn y bwthyn yn unig yw hyn yr ydym ei angen gwresogydd dwr "Delimano". Adolygiadau yn dweud bod yna mae'n fwyaf priodol.
 • Os nad oes unrhyw ffynonellau eraill o wresogi dŵr.

Dyfais atodiad "Delimano"

Yn ymddangosiad mae braidd yn wahanol i'r craen cyffredin. llinyn trydanol yn cael ei roi y tu ôl i'r gwresogydd, felly mae bron yn anweledig. Ar yr ochr dde mae'r falf y mae'r tymheredd y dŵr yn cael ei reoleiddio.

Ar flaen y dangosydd gwresogi dŵr tap yn cael ei roi. O edrych arno, gallwch weld hyd at dymheredd o ei wresogi gwresogydd dwr llif-drwy "Delimano". Adolygiadau yn dangos bod gwneud hynny'n hawdd ac yn gyflym.

Marcio rheoli dŵr tap

Gosod y dŵr gwres y allwthiad yng nghanol yr ymyl, addasu trin. dŵr oer wedi'i ddynodi oer glas ac arysgrif fel arfer. teiperatura ystafell ddynodedig ar wahân (ovals agored glas).

Dŵr poeth yn cael gair poeth dynodedig. Cynyddu'r rhan goch, cynyddu tymheredd y dŵr.

dylunio craen "Delimano"

gwresogydd Cain yn gwyn modern. Yn arddull craeniau modern. Wedi'u gwneud o blastig a metel.

Mae'r hawdd i'w ddefnyddio gwresogydd dŵr "Delimano"

Adolygiadau yn dangos nifer o fanteision y ddyfais:

 • Maint bach: lled - 12.5 cm, uchder - 7 cm.
 • Mae'r ddyfais yn ysgafn ddigon, ei bwysau - 772 g Mae hyn yn ei gwneud yn bosibl i gludo i'r tŷ heb unrhyw broblemau i'r wlad ac i'r gwrthwyneb.
 • Nid oes angen tanc i chi ei ddefnyddio.
 • Nid oes gan unrhyw Crane botymau, pinnau ysgrifennu, graddfeydd ychwanegol.
 • Hawdd i ymgynnull a dadosod.
 • Mae'r dŵr yn cynhesu i fyny yn gyflym.
 • Mae gwresogydd trydan yn rhad.
 • ffurflen safonol coil gwneud yn hawdd i osod y system.
 • ymddangosiad hyfryd
 • Mae'r dŵr sy'n pasio drwy'r gwresogydd i golli blas.

Rhwyddineb defnydd yn annog cwsmeriaid i brynu gwresogydd dwr ar unwaith "Delimano". Mae'r ymatebion yn dangos nad yw'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr yn cael eu cael problemau wrth osod atodiadau ar faucet rhedeg dŵr. Mae'r ddyfais yn arbed ynni. Mae hyn yn digwydd oherwydd y ffaith ei fod yn cynhesu'r dim ond faint o ddŵr yn ôl yr angen. Ac os yw'n cael ei wresogi gan foeler trydan, y tanc dŵr poeth yn llawn, ni waeth faint rydych yn ei ddefnyddio. Mae'r dŵr sy'n weddill yn unig i oeri i lawr a chael bod trydan yn cael ei wastraffu.

nad yw'r dŵr yn aros yn ei unfan oherwydd gall ddigwydd wrth ddefnyddio'r ddyfais gwresogi dŵr storio.

Universal. Gellir ei gwisgo ar unrhyw craen lle mae dŵr a thrydan. Mae'n gosod yn rhwydd ac nid oes angen hyfforddiant arbennig. Gallwch achlysurol yn cael ei drosglwyddo allan o'r tŷ i'r bwthyn neu yn y swyddfa, o'r gegin i'r ystafell ymolchi.

Mae'r gwresogydd dwr trydan "Delimano" yn wahanol i gwresogyddion llif eraill

Delimano KDR-4E-3 - y model mwyaf poblogaidd. Yn cynhyrchu ei gwmni Slovenian Studio Moderna. O fewn ychydig eiliadau y tymheredd y dŵr yn codi i 60 gradd. Hawdd i osod. Mae ganddo edrych yn stylish. ddigon grymus, 3 kW, ond yn gyffredinol yn treulio ychydig o ynni, oherwydd rowndiau dim ond y swm cywir o ddŵr. Mae hyn yn ffafriol gwresogydd dwr "Delimano". Adolygiadau prynwyr yn dangos bod y bil trydan yn ystod y defnydd yn cynyddu ychydig.

pwysedd dŵr yn y 0.04-0.06 ACM. Dosbarth Diogelu Gall IP × 4 ddibynadwy ynysu holl wifrau trydanol a chysylltiadau. Wrth agor y falf ar unwaith yn dechrau i gynhesu dŵr. Felly, mae'n cael ei alw'n gwresogydd dwr sydyn "Delimano". Adolygiadau awgrymu bod dŵr poeth yn dod i fyny yn gyflym iawn. Mae'n gyfleus i reoleiddio ei dymheredd. Mae'r jet gwannach, felly mae'n boeth. dangosydd pŵer LED yn gadael i chi reoli perfformiad ffroenell.

Cyfarpar yn cael ei ddiogelu rhag sioc ac ymchwydd, byrhau bywyd ffroenell. Mae synhwyrydd yn datgysylltu'r foltedd yn disgyn ar y pwysau system dŵr a thymheredd ar yr allfa fwy na'r cyfnod a bennwyd ymlaen llaw. Ddyfais ei hun yn troi ymlaen ac yn dechrau i gynhesu'r dŵr ar ôl normaleiddio baramedrau, sy'n cael ei gyfrifo gwresogydd "Delimano". Adolygiadau yn dangos nad oherwydd y diffyg hidlo i'r llif dŵr ffroenell yn lân iawn, felly y falf yn rhwystredig.

Adolygiadau cwsmeriaid

Rhai sydd â hen neu'n wan gwifrau trydanol, yn cwyno eu bod yn aml yn cnocio allan tagfeydd traffig. Mae hon yn broblem a wynebir gan lawer o ddefnyddwyr trydan. Wedi'r cyfan, gyda phob offer cartref yn dod yn fwy ac yn fwy bob blwyddyn. Nid yw pob un yn ddigon o socedi yn y fflat. Er mwyn tân angen diogelwch i gymryd lle y gwifrau. Yna bydd y broblem hon yn diflannu.

Mae rhai cwsmeriaid yn dweud y dylai'r offeryn yn cael ei wneud sylfaen. Ar ôl sefyll yn yr elfen gwresogi gwresogydd, fel yn y tegell, oherwydd gall y defnyddiwr yn dda daro y sioc.

Dywedodd Rhan o'r prynwyr nad yw'r gwresogydd dwr yn addas ar gyfer defnydd parhaol. Gellir ei ddefnyddio yn y fflat gyda toriadau dŵr. Ond i gyd yn cytuno ei bod yn gyfleus i'w defnyddio yn y wlad.

Mae llawer o ddefnyddwyr, ar y groes, yn dweud bod y dŵr yn cael ei gynhesu yn dda am 2-3 eiliad, hyd yn oed y pwysau gwan yn caniatáu i olchi'r llestri.

Credir nad yw'r dŵr yn cael ei gynhesu i 60, a dim ond hyd at 40 gradd. Er bod un o'r prynwyr sylwi bod y dwr weithiau ddechrau cynnes, weithiau poeth. cwmni cynhyrchu yn darparu gwybodaeth y mae'r tymheredd y dŵr allfa yn amrywio yn dibynnu ar y pwysau a thymheredd y dŵr a ddaeth i fyny at y tap.

Mae yna hefyd dyfeisiau o ansawdd isel. Mae adolygiadau fod y gwresogydd rhoi'r gorau i weithio ar ôl 5 mis o ddyddiad y sefydliad.

Nid yw rhai cwsmeriaid yn hoffi'r llif tenau o ddŵr. Os cynyddu, mae'r dŵr yn llifo yn ddigon cynnes. Ar yr un pryd nodyn cadarnhaol: mae'r dŵr yn cael ei gynhesu yn gyflym o hyd, yn hawdd gosod ffroenell-gwresogydd "Delimano".

Adolygiadau, fodd bynnag, yn dangos, er enghraifft, merch sengl yn anodd i sefydlu twll prodolbit allfa ychwanegol yn y countertop a sinc, yn cynnal gwifrau ychwanegol. Felly, yn yr achos hwn, er mwyn cysylltu â'r angen gwresogydd dwr i logi arbenigol. Bydd yn gwneud popeth yn gyflym ac yn effeithlon. A bydd yn fuan iawn os gwelwch yn dda meistres poeth gwresogydd dwr llif-drwy "Delimano".

Adolygiadau o rhai defnyddwyr yn dangos bod o ganlyniad i gostau ychwanegol fwy na gwerth y beipen. Ond mae'r gwaith gwresogydd ar yr un pryd mae defnyddwyr yn cael eu bodloni. Wel, rhaid bod yn barod i ddewis: naill ai yn eistedd heb ddŵr poeth, neu i ddod o hyd i dewin a fydd yn gosod y ddyfais.

defnyddwyr eraill yn dweud ei bod yn hawdd i'w gosod, cysylltu, ac eisoes dros 5 munud, y dŵr yn y fflat cynnes gwresogydd dwr "Delimano". Adborth gan gwsmeriaid yn dibynnu ar ba mor hawdd ydynt i'w ddeall y dechnoleg.

Mae pob cwsmer yn eu hymatebion yn nodi bod y gwresogydd yn cyd-fynd yn dda i mewn i unrhyw tu mewn. gwerth am arian Derbyniol - yr hyn sy'n gwahaniaethu gwresogydd "Delimano".

Ar ôl gwerthuso'r holl wybodaeth am gwresogyddion dŵr, gallwn ddod i'r casgliad bod os ydych bob amser yn cael cyflenwad canolog dŵr poeth, nwy gosod neu ddyfais-fath storio trydan, nid yw'r wifren yn torri i ffwrdd ar ôl pob gust o wynt, nid oedd y gwresogydd dwr trydan oes angen.

Os nad oes dŵr poeth, dim offer soffistigedig yno, ond mae ganddynt bwthyn, yna Cyfrifwch y pwer gofynnol y gwresogydd ac yn cysylltu â'r siop.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.unansea.com. Theme powered by WordPress.