IechydParatoadau

Analog "mezim" - cyfarwyddiadau defnyddio, go iawn

Cryn ychydig o bobl yn gwybod pa fath o analog "mezim" yn bodoli yn y farchnad ffarmacolegol cyfoes. Mae'r rhai nad oes ganddynt y wybodaeth hon, rydym yn eich gwahodd i ddarllen yn yr erthygl hon.

Cyffuriau "Mezim": cyfarwyddiadau defnyddio, yn golygu analogs

"Mezim" yn cynrychioli asiant enzymatic sy'n hyrwyddo y broses o dreulio. Mae'r paratoi meddu proteolytig, amylolytic ac eiddo lipolytic. Mewn geiriau eraill, "Mezim" gallu hollti ar proteinau yn gyflym i asidau amino, dadelfennu startsh i oligosacaridau a maltos a brasterau - i asidau brasterog a glyserol.

Y cynhwysyn gweithredol o'r cyffur yn pancreatin, sydd yn ensymau pancreas anifeiliaid. Derbyn "mezim" yn caniatáu i berson i wneud iawn am y diffyg eu sylwedd eu hunain lle bwyd yn mynd i mewn i'r stumog, mae'n well wedi'u treulio.

Mae haenen arbennig yn gwarchod y ensymau rhag effeithiau niweidiol o sudd gastrig, a thrwy hynny eu galluogi i gyrraedd y coluddyn bach, lle maent yn cael eu rhyddhau. Mae'r gweithgaredd mwyaf y cyffur fel arfer yn digwydd mewn tua 40 munud ar ôl gweinyddu llafar. Gyda llaw, defnyddiwch argymell "Mezim" bilsen yn ystod neu'n syth ar ôl pryd o fwyd yn y swm o 2-3 ddarnau.

Mae llawer o bobl Tybed os oes analog rhatach o "mezim". Yn gyntaf, yn nodi bod y analogs yn gyffuriau ymarferol union yr un fath sy'n cynnwys pancreatin a chynhyrchu effaith ffarmacolegol debyg. Mae'r meddyginiaethau hyn yn cynnwys y canlynol:

 • "Creon";
 • "Gastenorm forte";
 • "Festal";
 • "Ermital";
 • "Bios";
 • "Pancreatin".

Er mwyn deall yr hyn y mae analog "mezim" yn wahanol i'r cyffuriau fewnforio, esboniwch pob un o'r rhain yn fanylach.

Cyffuriau "Creon"

Fel cyffur "Mezim" medicament "Creon" yn baratoad ensym, sy'n gwella dreulio. sylweddau pancreatig cynnwys yn y gwaith o lunio a gynrychiolir yn hwyluso treuliad o broteinau, carbohydradau a brasterau, yn y pen draw yn arwain at eu amsugno llwyr.

Dylid nodi bod y gwaith paratoi "Creon" sydd ar gael mewn capsiwlau sy'n cynnwys mini-microspheres. meddygaeth gorchuddio enterig fath. Unwaith yn y stumog, ei haen allanol yn cael ei hollti, gan ryddhau yr ensym cant gleiniau. Ar ôl derbyn y capsiwl cymysgu 1-2 mini-microspheres gyda chynnwys coluddyn, sy'n hwyluso treuliad.

Wrth gwrs, analog o'r fath a elwir yn "mezim" rhatach yn amhosibl, fel ei bris yn amrywio 270-290 rubles Rwsia am 20 capsiwlau.

Meddyginiaethau "forte Gastenorm"

paratoi a gyflwynir yn yr un modd gwneud iawn y annigonolrwydd swyddogaeth secretory allanol y pancreas. Mae paratoi "forte Gastenorm" yn cynnwys ensymau amylas, lipase a proteas, yn hwyluso treuliad carbohydradau, proteinau a brasterau. Dylai Cymryd offeryn o'r fath fod o fwyd yn ystod 1-4 tabled (neu un-amser-cwrs).

Yn ôl cyffuriau am bris "Gastenorm forte" Nid yn israddol i cyfatebol - "mezim", oherwydd ei gost yn ymwneud yr un fath (60-90 rubles Rwsia am 20 tabledi).

Cyffuriau "festal"

Yn ychwanegol at baratoi ensym "festal" gallu i wneud iawn am annigonolrwydd y pancreas, y mae'n eu rheoleiddio swyddogaeth yr iau bustlog, yn cyfrannu at well dreulio ac amsugno carbohydradau, brasterau a phroteinau yn ogystal â ffeibr planhigion a rhaniadau yn lleihau flatulence yn y coluddyn.

Oherwydd y ffaith bod y gwaith paratoi yn cynnwys cyfansoddiad ddarn o'r bustl mewn gwartheg, mae'n aml yn rhagnodi ar gyfer pobl sydd â phroblemau afu a pathologies y llwybr bustlog.

Cyffuriau "Ermital"

Mae'n cynnwys pancreatin gweithredol safonol a gafwyd oddi wrth y pancreas o anifeiliaid. Ar ôl derbyn dulliau gwella treuliad a cyflwr swyddogaethol y llwybr treuliad.

Ffurflen Rhyddhau y cyffur (capsiwlau) yn darparu microtablets rhyddhau cyflawn yn y stumog ac mae eu cymysgu hynny gyda chynnwys y coluddyn a chyme. Dylid nodi nad yw'r ensymau pancreatig sy'n rhan o'r cyffur "Ermital" yn cael ei amsugno i lif y gwaed.

Mae'r dos a argymhellir o asiant hwn yw 2-4 capsiwlau yn ystod pryd o fwyd sengl. nifer a dderbyniwyd gall meddyginiaeth yn cael ei gynyddu os oes angen. Fodd bynnag, dylid cynyddu'r dos yn cael ei gynnal o dan oruchwyliaeth lem o meddyg. Capsiwlau cyfan llyncu yn ddymunol (nid cnoi), gwasgu gyda digon o ddŵr. Os yw anhawster wrth eu llyncu caniateir i agor ac ychwanegu bwyd hylif neu stwnsh.

Cyffuriau "bios"

Gall y cyffur yn cael ei ddisodli "Mezim Forte"? Analogs cyffur hwn (yn ogystal â'r ei hun yn wreiddiol) yn cynnwys nid yn unig set safonol o ensymau. Er enghraifft, y "bios", ar wahân i gydrannau sy'n tarddu o anifeiliaid, yn cynnwys yn ei gyfansoddiad a chydrannau llysieuol megis licorice, sinsir, ac yn y blaen. Mae hyn yn sicrhau gweithgarwch uchel o'r cyffur yn oed ar ôl un weinyddiaeth. Dylid nodi na all offeryn hwn ond llenwi'r diffyg o ensymau pancreatig, ond hefyd i normaleiddio viscosity gwaed, ei micro-cylchrediad, yn ogystal â gwella'r cyflenwad o meinweoedd â maetholion a mwynau.

Gan fod yn hysbys, y cyffur "bios" yn cael ei ddefnyddio i drin y clefydau canlynol:

 • thrombophlebitis;
 • clefyd achludol;
 • edema lymffatig uwchradd;
 • fasgwlitis;
 • cystitis;
 • llid y llwybr wrinol;
 • prostatitis;
 • cryd cymalau gymalol;
 • sinwsitis;
 • broncitis ac yn y blaen.

Cyffuriau "Pancreatin"

Mae hyn yn bosibl y analog "mezim" rhataf. Wedi'r cyfan 60 tabledi o'r cynnyrch hwn, bydd rhaid i chi dalu dim ond 30-40 rubles Rwsia. Ond, nid yw o ystyried y nifer o adolygiadau brisiau isel o'r fath yn effeithio ar ansawdd y cyffur. Mae hefyd yn cynnwys ensymau pancreatig fel amylases, proteasau a lipasau, gall hwyluso a gwella dreulio brasterau, carbohydradau a proteinau, ac wedyn yn cyfrannu at eu amsugno llwyr yn y coluddyn bach.

Cymerwch y feddyginiaeth hon fod yn union yr un fath "Mezim". Analog ( "Pancreatin") yn dechrau gweithredu mewn hanner awr ar ôl derbyn pryd o fwyd brasterog toreithiog. Os oes angen, tabledi o'r fath yn cael eu rhagnodi ar gyfer y therapi cymhleth o afiechydon gastroberfeddol.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.unansea.com. Theme powered by WordPress.