FfurfiantGwyddoniaeth

Beth yw strwythur y llygad dynol?

Un o'r pynciau mwyaf diddorol mewn bioleg, yn enwedig yn y anatomi dynol - yw'r strwythur llygad. Ers yr hen amser yr oedd y llygaid sy'n gysylltiedig â llawer o ofergoelion, chwedlau a mythau. Mae llawer o ddywediadau ac y mae'r mwyaf enwog: ". Llygaid - y drych yr enaid" Ond beth y llygad mewn gwirionedd? sy'n gallu dweud gwyddonwyr am y peth? Offthalmolegwyr a biolegwyr, anatomegwyr, wedi bod yn hir yn awyddus ar y system weledigaeth dynol, gwelsom fod llygad, er gwaethaf ei faint bach, mae ganddo ddyfais soffistigedig iawn. Beth - darllenwch ymlaen.

Gweledigaeth - nid yw'n hawdd

dyfais offthalmig mewn anatomeg a elwir stereosgopig. Yn y corff dynol, mae'n gyfrifol am sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei gweld yn gywir, yn gywir, heb afluniad. Diolch i weledigaeth data ei brosesu ac yna trosglwyddo i'r ymennydd.

Data am y gwrthrych ar y dde yn yr ymennydd yn cael eu trosglwyddo drwy'r gell retina i'r dde. Yn y broses hon yn gysylltiedig a'r nerf optig. Ond beth sydd ar ôl, yn derbyn ac yn archwilio'r rhan chwith y retina. Mae'r ymennydd dynol wedi ei gynllunio yn y fath fodd sy'n cyfuno gwybodaeth heb afluniad, a thrwy hynny ffurfio darlun cyflawn o'r byd o gwmpas y gwêl.

Strwythur llygad yn darparu golwg deulygad. Llygaid yn ffurfio gymhleth iawn yn ei system ddyfais. Mae'n oherwydd ei bobl y pŵer i ganfod, i brosesu data a dderbyniwyd gan y byd y tu allan. Un o'r cysyniadau sylfaenol ar gyfer y system hon - ymbelydredd electromagnetig. Mae wedi ei seilio ar weledigaeth dynol.

Sut mae'n gweithio?

Os ydych yn edrych ar y diagram o'r llygad dynol, gellir gweld bod y corff yn ei gyfanrwydd yn debyg i bêl. Dyna beth achosodd enwau ei "afal". Strwythur llygad - mae'n y tu mewn a thair haenau allanol yn olynol:

 • yn yr awyr agored;
 • fasgwlaidd;
 • retina.

llygaid cragen

Felly, y tu allan rhai strwythurau y llygad? Yr enw ar y rhan uchaf yn y "gornbilen". Mae'r ffabrig, y gellir eu cymharu gyda ffenestr yn edrych dros y byd o'i gwmpas. Mae'n drwy'r golau gornbilen mynd i mewn i'r system weledol. Gan fod y gornbilen yn amgrwm, ei fod yn gallu nid yn unig yn colli'r pelydrau golau, ond yn eu refract. Gelwir ran arall o'r llygad o'r tu allan yn "sglera". Mae'n rhwystr anorchfygol ar gyfer y golau. sglera ar eu golwg fel yr wy wedi'i ferwi.

Y rhan nesaf, a gynhwysir yn y strwythurau sy'n sensitif i olau hyn a elwir yn y llygad, a elwir yn y coroid. Fel sydd eisoes mae'r enw yn awgrymu, mae'n cael ei ffurfio llongau y mae'r gwaed i'r meinweoedd ocsigen bwydo a chydrannau a sylweddau angenrheidiol eraill. Mae gan y gragen nifer o gydrannau:

 • iris;
 • corff ciliaraidd;
 • coroid.

Mae'n digwydd fel bod pobl yn talu sylw at y lliw y llygaid y interlocutor. Mae'r ffordd y bydd yn cael ei benderfynu gan y strwythur optegol y llygad, sef yr iris: mae'n casgliad o pigment penodol. Gan fod y gornbilen yw'r iris yn eich galluogi i weld y person arall, gallwch benderfynu pa llygaid lliw byddwch yn cyfarfod yn ddyn.

Mae'r disgybl yn cael ei leoli yn union yng nghanol yr iris. Mae ganddo siâp crwn, ac yn newid maint, gan ganolbwyntio ar y lefel o olau. Eithr, mydriasis effeithio gan ffactorau amrywiol (ee, derbyn meddyginiaeth).

Mynd ddwfn i mewn i'r

Os ydych yn edrych y tu ôl i'r iris, gallwch weld y flaen y camera. Mae'n yma bod mecanweithiau y mae cynhyrchu'r hiwmor dyfrllyd. Mae'r deunydd yn cael ei gylchredeg yn y llygad, ymdrochi o'r prif gydrannau. Yn y gornel y camera wedi darparu natur y system ddraenio, y mae'r hylif yn llifo allan o'r llygad. Ac yn nyfnderoedd y corff ciliaraidd gellir eu canfod cyhyrau accommodative. Oherwydd ei swyddogaeth yn newid siâp y lens.

Ddyfnach o hyd yw'r coroid. Mae strwythur y llygad dynol yn mynnu presenoldeb choroidal ôl, a'i bod yn enw hardd a soniarus. Coroid mewn cysylltiad cyson â'r retina, sy'n angenrheidiol ar gyfer maethiad priodol meinweoedd.

Y trydydd plisgyn

Fel y soniwyd uchod, mae strwythur y llygad yn cynnwys tri gragen rhaid dweud wrth y retina. Fel a ganlyn oddi wrth ei enw, yn rhwyll gragen. Mae'n cael ei ffurfio gan celloedd nerfol. Mae ffabrig leinin wyneb mewnol y llygad ac yn gwarantu gweledigaeth o ansawdd uchel, os yn iach.

Strwythur retina yn golygu bod ddelwedd a ragwelir yma ar gael gan y byd y tu allan. Ond gwahanol rannau o'r swyddogaeth meinwe yn wahanol. capasiti mwyaf eu gweld yn cael eu darparu i'r macwla, hynny yw y ganolfan. Mae hyn yn ganlyniad i conau gweledol dwysedd uchel. Mae data a dderbyniwyd gan y retina yn cael eu trosglwyddo i'r nerf arbennig, sy'n cyflenwi'r ymennydd, lle maent yn cael eu prosesu yn brydlon.

A beth sydd y tu mewn?

Beth yw strwythur y llygad dynol, os ydych yn edrych ar bob un o'r tri gragen? Gellir dau gamera ar gael yma:

 • flaen;
 • yn ôl.

Mae'r ddau yn cael eu llenwi â hylif arbennig. Yn ogystal, mae hefyd yn:

 • lens;
 • gwydrin.

Y cyntaf o'i siâp yn debyg i lens, amgrwm ar y ddwy ochr. Mae'n gallu refract fflwcs golau ac yn ei throsglwyddo. Diolch i waith y lens ei bod yn bosibl i ganolbwyntio y ddelwedd ar y rhwyll o feinwe nerfol. Ond mae'r gwydrin yn fwyaf tebyg i jeli. Ei brif dasg - i atal cyswllt y ffwndws a lens.

casin ffibrog a cysylltiol

Trwy astudio strwythur cynllun y llygad, yn dechrau gyda'r conjunctiva. Mae'n meinwe dryloyw tu allan i'r llygad. Roedd yn cynnwys ei amrannau tu allan. Oherwydd y conjunctiva pelen y llygad fod yn gywir lithro heb amharu.

Siarad am yr hyn y mae'r swyddogaeth y strwythurau llygad, ni allwch golli golwg ar y wain ffibrog. Ran ohoni yn cael ei greu gan y sglera ac mae ganddo dwysedd uchel, sy'n gwarantu diogelwch y cynnwys mewnol cain. Mae'r cymorth hwn meinwe, ond y tu blaen yn dryloyw, ac yn debyg i'r gwydr ar y cloc. a elwir yn gyffredin y segment gornbilen wain ffibrog.

Mae clawr rhan dryloyw gyfoethog mewn celloedd nerfol, sy'n sicrhau gwybodaeth dargludedd. Ar y pwynt lle mae'r sglera i mewn i'r gornbilen elw, goes ynysig. Erbyn y term yn cael ei ddeall fel bôn-gelloedd parth canolbwyntio. Diolch iddyn nhw, gall y rhan allanol y llygad yn cael ei hadfywio mewn modd amserol.

camera llygad

Mae'r siambr anterior wedi ei leoli rhwng y iris a'r cornbilen, yn enwedig ei ongl ac yn union uwchben ddywedodd system ddraenio. Dadansoddi trefniant o pilenni a strwythurau y llygad, ychydig mewndirol pellach, gallwch weld y lens. Felly nid yw'n symud o sefyllfa anatomegol gywir, natur yr amod bod y gewynnau tenau. Maent yn cael eu ynghlwm wrth y corff organ ciliaraidd.

Mae'r siambrau blaen a chefn yn llawn lleithder, sydd heb unrhyw liw. Mae'r hylif nourishes y lens, cyflenwadau angenrheidiol ar gyfer gweithrediad y cydrannau maethol y gornbilen. Mae hyn yn bwysig oherwydd nad oes gan ei chyflenwad gwaed ei hun elfennau hyn o'r system weledigaeth dynol.

Opteg - strwythur cymhleth

Gweledigaeth Dynol yn cael ei ddarparu gan y ffaith bod strwythurau plygiant y llygad. Mae'n oherwydd y gall y opteg cymhleth y system weledol yn gweld y wybodaeth gan yr amgylchedd. canfyddiad cywir o ofod yn o'ch cwmpas, os yw'r person fel arfer swyddogaeth yr holl meinweoedd a'r organau:

 • strwythurau cefnogi y llygad;
 • mae'r canllaw golau;
 • canfod.

Wrth weithio yn gywir, ni allwch amau eglurder gweledigaeth.

Mae elfennau allweddol y system optegol:

 • gornbilen;
 • lens.

Noder bod y strwythur golau-plygu y llygad cynnwys gwydrin a'r lleithder a gynhwysir yn y siambr y llygad. Felly, bydd y weledigaeth yn dda dim ond os ydynt:

 • dryloyw;
 • Nid yw'n cynnwys unrhyw waed;
 • Nid oes ganddynt cwmwl.

Dim ond pan fydd y pelydrau golau yn pasio drwy'r system, maent yn cael eu hunain ar y retina, sef ffurfio y ddelwedd y gofod o amgylch. Cofiwch ei bod yn amlwg:

 • wyneb i waered;
 • lleihau.

Felly gynhyrchir ysgogiadau nerfol sy'n bwydo i mewn i'r nerf ac mae'n cael ei drosglwyddo i'r ymennydd. Niwronau yn dadansoddi'r wybodaeth, gan ganiatáu i'r person yn cael dealltwriaeth fanwl o'r hyn o'i amgylch.

Y gornbilen - y llygad yn system elfen gymhleth

Gan y strwythurau sy'n sensitif i olau y llygad yn wahanol elfennau, nid y lleiaf pwysicaf ohonynt yw'r gornbilen. Mae'n cael ei ffurfio o bum math o ffabrigau:

 • epitheliwm y blaen;
 • Reichert plât;
 • stroma;
 • ffabrig Descemet yn;
 • endotheliwm.

Er gwaethaf pum ymgynnull yn y trwch y gornbilen yn dim ond tua milimedr. Noder: er bod y strwythur ysgafn-plygu y llygad yn gymharol fawr, y gornbilen - mae hyn yn unig yw rhan o bump o'r wain ffibrog, hynny yw, yn elfen fach iawn o set gymhleth.

cornbilen fertigol yw tua 11 mm, a lled - dim ond milimedr hirach. strwythur y corff yn darparu'r penodoldeb ei tryloywder: y celloedd sy'n ffurfio ffabrig, a adeiladwyd ar gynllun strwythuredig yn llym. Offeryn arall a ddefnyddir gan natur i greu'r gornbilen - eithrio pibellau gwaed. Ond mae'r terfynau'r nerfau yma yn fawr iawn. Gan y strwythurau ysgafn-plygu y llygad ychydig o meinweoedd, ond mae'n gorff hwn nodweddu gan bŵer plygiannol uchel, ac mae'n un o'r prif.

corff ciliaraidd

Gan y strwythurau sy'n sensitif i olau y llygad yn ogystal ag elfennau sy'n ffurfio'r corff ciliaraidd. Mae'n rhan o'r coroid, yn cynrychioli ei gyfran canol ychydig yn fwy o drwch na'r elfennau eraill. corff ciliaraidd yn weledol fel rholio cylchlythyr. Yn gonfensiynol, mae gwyddonwyr rannu yn ddwy elfen:

 • fasgwlaidd, sy'n cael ei ffurfio gan pibellau gwaed;
 • cyhyrau creu cyhyrau ciliaraidd.

Mae'r elfen gyntaf yn cynnwys tua 70 o brosesau tenau gallu cynhyrchu hylif sy'n darparu strwythurau maeth a ocwlar puro. Felly, hefyd, yn mynd gewynnau Zinn, oherwydd y mae'r lens yn sefydlog yn gadarn ar y fan a'r lle ddyledus iddo.

Retin fel un o elfennau allweddol y system weledol

Mae'r anatomeg meinwe yn cael ei ddosbarthu fel elfen o'r dadansoddwr gweledol. Ei allweddol nodwedd - y gallu i drosi golau i ysgogiadau nerfol, sydd wedyn yn cael eu prosesu gan y corff dynol.

Fel rhan o'r retina mae chwe haen:

 • Pigmentosa (aka - allanol). Mae'r elfen hon yn gallu amsugno golau, lle yr effaith gwasgariad yn y llygad yn cael ei ostwng yn sylweddol.
 • prosesau cell. Mae gwyddonwyr yn galw eu fflasgiau a ffyn. Mae'r prosesau ffurfio rhodopsin a iodopsin.
 • Mae'r fundus ocwlar. Mae'n elfen gweithredol y system weledol. Wrth archwilio yr oedd ei lygad yn gweld offthalmolegydd.
 • haen Fasgwlaidd.
 • nerf Disc, gan nodi y pwynt lle mae'r nerf gadael y llygad.
 • Macwla, y mae ei ddeall fel y gyfran o feinwe, lle mae'r dwysedd mwyaf uchel o gonau, gan alluogi golwg lliw y gofod o amgylch.

A pha fath o hylif?

Mae gennym eisoes fwy nag unwaith yn orfodol ar gyfer weithrediad arferol y llygad hylif intraocular sy'n llenwi'r siambr Soniwyd. Yn weledol ac mae ei strwythur yn fwyaf tebyg i ddŵr pur. Ond mae'r cyfansoddiad y hiwmor dyfrllyd yn debyg i plasma gwaed. Mae'n darparu pŵer cywir.

Beth a ddiogelir y llygad?

O ystyried strwythur o'r fath cain a bregus, ni allwn anwybyddu'r mecanweithiau amddiffyn a ddarperir gan natur. Mae lefel uchaf o ddiogelwch - twll y llygad. Mae'n ystorfa o asgwrn. Os ydych yn edrych ar y soced llygad ar eu golwg, mae'n dod yn glir ei bod yn debyg i pyramid gyda phedwar wyneb, ond yn ymddangos i fod gwtogi. Mae pen uchaf y pyramid yn edrych i mewn i'r benglog. Mae'r ongl awydd - 45 gradd. Mae dyfnder soced llygad dynol yn ymwneud â 4 i 5 cm.

Noder: soced llygad sydd mewn gwirionedd yn fwy o llygad. Mae'n angenrheidiol i dderbyn a dyma yw'r corff braster, yn ogystal â nerfau a chyhyrau, system fasgwlaidd, sy'n sicrhau gweithrediad cywir y llygad.

Amrannau - hefyd yn rhan o strwythur y llygad

Yn y corff dynol iach normal, mae pob llygad yn cael ei ddiogelu gan ddwy ganrif:

 • is;
 • top.

Maent yn helpu i amddiffyn y system fregus rhag syrthio gwrthrychau tu allan. amrannau cau digwydd ddiarwybod, mae'r adwaith yn syth, nid yn unig mewn perygl difrifol, ond hyd yn oed pan fydd y gwynt yn chwythu. Mae'r amrannau amddiffyn y llygaid pan cyffwrdd.

symudiadau amrantu helpu gornbilen clir o gydrannau llwch. Diolch iddyn nhw, gwasgaru'n gyfartal hylif dagrau. Mae hefyd wedi'i gyfarparu â amrannau amrannau yn tyfu ar yr ymyl. Yn ein tro, maent wedi dod yn elfen bwysig o gysyniadau harddwch dynol, ond mae natur a gynlluniwyd yn bennaf ar gyfer amddiffyn y system weledol. Oherwydd y cilia y llygad yn cael eu diogelu rhag llwch a malurion bach a allai niweidio ffabrigau cain.

amrannau Dynol - haen yn hytrach denau o groen sy'n ffurfio wrinkles. O dan yr epitheliwm yw'r haen gyhyrog:

 • Crwn sy'n rhoi cau;
 • codi'r caead ar ei ben.

Ond mae'r ochr fewnol, fel y crybwyllwyd eisoes, yn cael ei leinio â conjunctiva.

Fel dagrau ffurfio?

Gyda dagrau mewn diwylliant dynol yn cynnwys llawer o arwyddion, traddodiadau, hyd yn oed y ffordd o feddwl. Roedd y cyflwyniad clasurol a ddatblygwyd dros y canrifoedd: "Nid yw dynion difrifol yn crio", "Llefain cywilydd!". dagrau Gwir - dim ond yn fesur o wendid meddyliol dyn hwn yw? Natur, gan greu cyfarpar ddagrau, ceisio sicrhau amddiffyn a gweithrediad priodol y system weledol, felly mewn gwirionedd, gall hyd yn oed dynion yn gallu fforddio i wylo, a thrwy hynny puro a diogelu eich llygaid.

Dagrau yn dryloyw defnynnau hylif penodol fel bod arddangos alcalinedd wan. Mae cyfansoddiad y dagrau yn gymhleth iawn, ond allwedd elfen - dŵr glân. ysgarthiad Normal y dydd - o drefn mililitrau. Dagrau amddiffyn y llygaid ac yn helpu meithrin meinweoedd, yn ogystal â golwg well.

cyfarpar ddagrau yn cynnwys:

 • chwarennau sy'n cynhyrchu dagrau;
 • pwynt dagrau;
 • sianeli;
 • bag;
 • dwythell.

Haearn yn ei soced yn rhan uchaf o'i wal, y tu allan. Dyma lle ffurfiodd y dagrau, sydd wedyn yn disgyn i sianelau dynodedig, ac yna - ar yr wyneb ocwlar. lleithder dros ben yn symud i lawr i ble hwn fornix bilen a ddarperir.

pwyntiau ddagrau, mae dau: y top a gwaelod. Mae'r ddau ohonynt - yn y gornel mewnol, ar ymylon yr amrannau. Trwyddynt, y dagrau o sianeli yn y bag yn agos at adain y trwyn, yna - yn uniongyrchol i mewn i'r trwyn.

Sut i system y cyhyrau llygad?

Os ydych yn edrych ar y system gyhyrol, mae'n dod yn amlwg bod y chwe cyhyrau yn gweithredu yn y llygad dynol. Maent yn cael eu rhannu yn y grwpiau canlynol:

 • oblique;
 • yn syth.

Mae'r cyntaf wedi ei rannu'n:

 • is;
 • top.

Straight - yn y pedwar arall, sy'n hysbys i wyddoniaeth o dan yr enwau:

 • is;
 • top;
 • canol;
 • ochrol.

Yn ogystal, mae'r system llygad yn cynnwys mecanweithiau eisoes yn codi'r amrant uchaf ac phipian grybwyllwyd uchod.

Clefydau sy'n gysylltiedig â strwythur llygad nam

Felly, mae'n ymddangos bod pobl yn dioddef yn y gwahanol oedrannau o'r clefydau llygaid. problemau llygaid plagued y bobl, waeth beth yw eu statws cymdeithasol, incwm, amodau byw, ethnigrwydd. Fodd bynnag, mewn rhai achosion, gallai fod yn gysylltiedig â rhagdueddiad geneteg, yr amgylchedd, neu ffactorau eraill. Fel arfer, anhwylderau llygaid ysgogi gan:

 • safle anghywir elfen strwythur;
 • nam ar y llygad.

Gwahaniaethu clefyd:

 • dyddodi lliniaru;
 • anhwylderau anorganig patholegol.

O'r grŵp cyntaf nid yn anghyffredin:

 • myopia;
 • hyperopia;
 • astigmatism.

Yr ail grŵp yn cynnwys:

 • glawcoma;
 • cataractau;
 • strabismus;
 • anophthalmos;
 • ddatodiad retinol;
 • miodezopsiyu.

Y mwyaf cyffredin yn ddiweddar nearsightedness a farsightedness. Yn yr achos cyntaf, pelen y llygad yn cael ei nodweddu gan hyd yn fwy na'r norm. Oherwydd golau anffurfio o'r fath yn canolbwyntio heb gyrraedd y retina. Oherwydd hyn, mae person yn colli'r gallu i weld y byd yn glir o'i gwmpas, yn enwedig yn cael gwared ar eitemau. rhagnodedig nodweddiadol sbectol gyda diopters negyddol.

Am hyperopia cael ei nodweddu gan y darlun gyferbyn. Y rheswm am droseddau yw bod y lens yn dod yn anelastig neu pelen y llygad yn cael ei ostwng o hyd. Llety gwanhau pelydrau yn canolbwyntio tu ôl i'r retina yn barod, ac ni all pobl gwahaniaethu'n glir yr eitemau hynny sy'n gerllaw. Yn yr achos hwn, yn rhagnodi sbectol gyda diopters cadarnhaol.

Noder: Pwyntiau i'w gyhoeddi yn unig gan offthalmolegydd, yn annerbyniol penodi lens neu wydr eich hun. Wrth ddewis llygad mesur yn digwydd, cyfrifo'r pellter rhwng y disgyblion a'r ffwndws craffu, a nodi graddfa troseddau. Yn y dadansoddiad o'r holl ddata a gafwyd gan y meddyg yn argymell eich bod yn dewis un neu wydr gilydd, a gall hefyd roi cyngor i gael llawdriniaeth, neu fel arall yn addasu y weledigaeth.

Ond mae astigmatedd yn digwydd yn llawer llai aml. Yn yr anhwylder hwn ni all yr ymennydd yn cael y wybodaeth gywir am yr ardal o gwmpas oherwydd y nam ar y lens, y gornbilen, gan arwain at y ffaith bod y llygad yn colli ei siâp cragen o sffêr.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.unansea.com. Theme powered by WordPress.