GartrefolGarddio

Cyrens Prosesu disgyn. Prosesu hydref cyrens yn erbyn plâu

Cyrens - yn ddiymdrech yn tyfu y planhigyn. Ond er mwyn y llwyn rhoddodd y ffrwythau blasus ac yn llawn sudd yn rheolaidd, mae angen ar ôl y cynhaeaf a drawsblannu i gyflawni tocio. Bydd Prosesu cyrens gostyngiad yn fwyaf defnyddiol. Bydd yn helpu i gadw'r pridd llaith, i gyfoethogi ag ocsigen a chael gwared ar y plâu gwaethaf.

Sut i ofalu am y cyrens hydref

Mae'n hysbys mai dim ond twf gweithredol y llwyn gall cynhaeaf cyfoethog. Y gorau fydd y eginblanhigion yn gwreiddio yn y flwyddyn gyntaf, bydd yr aeron mwy aeddfed yn gallu casglu. Felly, gan ddechrau o'r flwyddyn gyntaf o blannu, llwyni cyrens duon angen gofal digonol, prosesu a chreu amodau ffafriol ar gyfer twf dilynol a ffrwytho yn gyffredinol.

Er mwyn cael cynnyrch uchel yn bosib dim ond gyda amaethu rheolaidd pridd, gwrtaith gwisgo top, dyfrio systematig a llwyni tocio. Yn ogystal, le pwysig wrth drin hydref cyrens yn cymryd rheolaeth pla. I nid yr olaf yn cael eu plagued llwyn, paratoi'r pridd yn eithaf priodol ar gyfer y gaeaf: i gael gwared ar yr holl ddail a thrin y cyfan o'i haenau, gan ganiatáu i'r tir i adennill ei strwythur.

Ni fydd y ddaear hyfforddiant ar gyfer y tymor nesaf a mwynau gwrteithio ychwanegol a gwrteithiau organig yn gadael cyfle i blâu. cyrens prosesu yn yr hydref - gweithdrefn orfodol ar gyfer y cynhaeaf yn y dyfodol. Fel y dywediad yn mynd, paratoi'r sled yn yr haf.

I baratoi'r tir ar gyfer trawsblannu

Hydref - yr amser mwyaf bendigedig ar gyfer plannu llwyni cyrens newydd a thrawsblannu oed. Yn ystod y cyfnod hwn, mae'r pridd yn gywasgu ac ychydig yn setlo sy'n creu'r amodau gorau ar gyfer twf cyflym ac uchafswm o eginblanhigion yn y gwanwyn. Felly, sut i baratoi'r pridd i drawsblannu y llwyn?

Cyrens, yn enwedig du - diwylliant lleithder sy'n hoffi, felly dylai'r trawsblaniad yn cael eu dewis pridd llaith, o ddewis mewn mannau y llethr gogledd-orllewinol. Os oes modd, dewiswch priddoedd trwm neu ganolig.

Rhaid llwyni glanio Tiriogaeth cael eu lefelu a'u rhoi yn eu trefn, gan gael gwared ag unrhyw falurion a rhyddhau o chwyn. Cofiwch, cyrens caru nid yn unig yn wlyb, ond mae'r pridd rhydd. Felly, mae'r gyfran yn yr hydref cloddio hwmws neu dail dwfn ac bwydo. Ffrwythloni'r tir yn gallu bod yn potasiwm a uwchffosfad. Dylid gwrteithio gael ei wneud yn gynnar ym mis Hydref. Trawsblannu cyrens perfformio tair wythnos ar ôl gwrteithio y pridd. Yn ystod y cyfnod hwn, mae'r pridd yn setlo, ac mae'r pwll ei baratoi ar gyfer plannu, yn sefyll.

Sut i trawsblannu y cyrens?

Mae gan bob diwylliant ei ben ei hun o nodweddion yr ardd glanio. Eithriad a aeron llwyni. Cywir hydref cyrens trawsblaniad fel a ganlyn:

 • Rhaid pwll am y llwyn yn cael ei cloddio i ddyfnder o 35 cm ac mae ganddynt faint cm 40x40.
 • Cyn plannu eginblanhigion sylffad potasiwm ffrwythloni yn dda mewn swm o 50 g neu fwy bwcedi o gompost mawn, 200 go uwchffosfad a 25 go botasiwm clorid.

 • Mae'n rhaid i Bush plannu yn y twll yn cael ei gogwyddo.
 • Ar ôl glanio ef wrth waelod y ddaear ac mymryn dyfrio helaeth.

Dylid nodi bod y cyrens plannu mewn rhesi, dylai'r pellter rhyngddynt fod o leiaf 1.5 metr.

Beth yw'r cnwd?

llwyni cyrens yn hydref prosesu sy'n gysylltiedig â tocio o lwyni. Bydd y weithdrefn flynyddol cynhyrchu planhigion ffrwythau yn rheolaidd. Mae ar y canghennau ifanc, y mae ei oedran yn fwy na dwy flynedd, a ffurfio ofarïau newydd, tra bod yr hen ganghennau marw.

tocio weithdrefn yn ôl yr angen ac yn bwysig fel gwrtaith pridd a dyfrio iddo. Beth yw'r driniaeth o ddull tocio hydref cyrens?

 1. Mae hyn yn ei gwneud yn bosibl i gynyddu cynnyrch.
 2. Gwell twf egin ifanc, ac felly wella ansawdd yr aeron. Cael llawer o olau, maent yn fawr, llawn sudd, melys a gyfoethocach mewn fitaminau nag tyfu yn y cysgod.
 3. hydref Prosesu cyrens cynyddu'r cyfnod blodeuo, ac felly gall y llwyn yn dwyn ffrwyth am tua ugain mlynedd.

Y prif gamau prosesu

Tocio llwyni nid yn unig yn gwella cynhyrchiant, ond hefyd yn hwyluso gwaith y garddwr. Dylai'r cyrens tocio cyntaf yn cael ei berfformio yn syth ar ôl glanio yn y ddaear, gan adael dim ond y eginblanhigion arennau is. Rhaid gwneud hyn cyn y rhew cyntaf yn gynnar ym mis Hydref. Felly, bydd yn ddigon o amser i wella toriadau, pasio cyfanswm y ailadeiladu.

Er mwyn gwneud hyn:

 • Torrwch oddi ar yr holl hen ganghennau gydag aeron bach.
 • canghennau trwchus trimio tu mewn.
 • Rhan gorwedd ar y ddaear prysgwydd i gael gwared.
 • canghennau wedi torri a gwan heb egin torri.

Ar gyfer ffurfio llwyn ifanc newydd yn ddigon 5-6 canghennau. Felly, bydd llwyni cyrens yn hydref brosesu gan tocio hybu twf cynyddol o egin gwaelodol, sy'n golygu bod y ymddangosiad aeron mawr a llawn sudd. Gwiriwch tocio yn angenrheidiol ar gyfer 4-5 mlynedd ar ôl plannu yn y ddaear. Erbyn yr amser hwn bydd yn ffurfio y llwyn cyrens aeddfed gywir.

Nodweddion prosesu

Y mwyaf cyffredin yw cyrens duon aeron. Mae ei werth yn gorwedd yn ei gynnwys uchel o fitaminau yn y aeron, dail, blagur ac egin o lwyni. Mae'r planhigyn hwn yn hoffi lleithder a golau.

Mae'r broses o ffurfio y llwyn yn digwydd ychydig yn wahanol na mathau eraill. cyrens duon prosesu hydref hefyd yn gysylltiedig â changhennau enwaedu, ond dyma eu manylion eu hunain.

 • Ffurfio ffrwythau yn digwydd ar hen bren a kolchatkah.
 • cyrens duon Tocio a gynhaliwyd yn syth ar ôl glanio yn y ddaear, ond dim ond angen i dorri holl egin, gan adael y dair cangen mwyaf pwerus gyda ffrwythau arnynt a ffurfiwyd gan yr arennau.
 • Yn y tair blynedd nesaf, torrwch y clefydau canghennau wan ac wedi'u difrodi, yn bennaf o'r egin blynyddol.
 • Os ffurfio egin gwaelodol yn digwydd yn wael, yna destun i tocio 1-2 edafedd craidd, a thrwy hynny ysgogi twf egin ifanc.
 • Ffurfio y pen llwyn yn y trydydd - bedwaredd flwyddyn. Y canlyniad yw hyd at 12 o ganghennau o wahanol oedrannau a gyda thwf newydd.

Hefyd y mae angen eu bwydo cyson cyrens duon. Yn yr hydref ffrwythloni angen llwyni ar gyfer dau neu dri mis. Pam y dylid gwneud hyn yn y gostyngiad? Y ffaith yw bod er mwyn dod â'r defnydd o wrtaith llwyn, mae'n cymryd amser. Oherwydd bod sylweddau organig megis tail cyw iâr, bydd y dail yn pydru o fewn 6 mis. Ac yn dechrau wedi nid yn cael effaith ar y llwyn cyrens oedd tan fis Mawrth, a bydd y tri mis nesaf yn effeithio ar ddatblygiad y màs llystyfol. Felly, drin y pridd yn y fath fodd y dylai fod drwy gydol y flwyddyn, fel ei fod yn ffrwythloni yn rheolaidd, ac y llwyn yn cael maetholion.

Plâu a chlefydau, ei chael yn anodd yn eu herbyn

Diogelu gyrens rhag plâu a chlefydau peryglus yn cynnwys nifer o fesurau. Ond yn ffactor sylfaenol yn y frwydr yn eu herbyn yn parch elfennol ar gyfer y rheolau o ffermio. Bydd gardd wedi'i thirlunio atal achosion o blâu, ac felly mae'r clefyd. Beth sydd angen i chi ei wneud?

Prosesu hydref cyrens rhag plâu a chlefydau Rhaid iddo gael ei wneud yn ôl y rheolau canlynol:

 • Mae'n angenrheidiol i gaffael ymwrthedd i blâu a chlefydau amrywiol peryglus.
 • Defnyddiwch lladd pryfed ac asiantau lladd ffwng.

 • hydref Prosesu cyrens o glefyd yn golygu chwistrellu y llwyni. Well i wneud hynny mewn tywydd sych yn y bore neu gyda'r nos. Nid yw Mewn unrhyw achos yn cynnal brosesu ar ôl y gwlith cyn i'r glaw neu ar ôl hynny!
 • Mae'n angenrheidiol i ddefnyddio offer amddiffynnol personol.
 • Gall Prosesu cemegau a gwahanol arllwysiadau ddal hyd at bum gwaith y tymor. Ond mae'n rhaid i'r olaf basio'r 20 diwrnod cyn y casgliad o aeron.

Drwy ddilyn y rheolau sylfaenol hyn, gallwch osgoi clefydau cyrens diangen megis llwydni powdrog, rhwd bokalchataya, anthracnose, cyrens gwybed dail ac eraill.

Sut i ddelio â phlâu cnoi cyrens

Ar adeg yr llwyni blodeuol a ffurfio y pla peryglus ofari gyntaf yw'r llifbryf golau. Mae'r benywod yn dodwy eu hwyau ar ei ben y canghennau, a'r mwyaf ar y ofari. Deor o wyau larfa fwyta cynnwys y aeron bron gafwyd yn sgîl. Ar ddiwedd y tymor y cynhaeaf larfae drwy dwll mewn aeron proburavlennuyu syrthio allan ar y ddaear ac yn mynd yn ddwfn i'r pridd ar gyfer y gaeaf.

Wrth reoli pla hwn yn gofyn dau gwaith y llwyni cyrens duon tymor chwistrellu toddiant neu bitoksibatsillin cyfradd Lepidocide o 60 g bob 10 litr o ddŵr. Yn ddull effeithiol i frwydro yn erbyn llifbryf yn chwistrellu llwyni decoctions ac arllwysiadau o blanhigion megis wermod a thybaco. plâu hydref Prosesu cyrens, yn benodol, o'r llifbryf golau, yn cynnwys llacio'r pridd a'i cloddio. Cyn-larfae i ysgwyd y llwyni ar y oilcloth a dinistrio.

plâu yn arbennig o beryglus ar gyfer y gwiddonyn blaguryn cyrens yw. Mae'n effeithio ar hyd at 80% o'r holl llwyn arennau. Effeithio ar eu harennau yn chwyddo, siâp crwn. Mae'r dail yn troi'n welw ac yn deformed.

Mae pob math o cyrens cyrens Sesiidae difrodi. Mae hwn yn bla yn beryglus iawn. Lindys gwneud symudiadau yng nghanol y canghennau. Shoots yn dechrau tyfu yn wael, wywo a marw. Er mwyn atal pla hwn yn y gwanwyn, cyn y blagur yn deffro, mae angen i chi dorri'r egin difrodi. Gallant fod yn lindys. Mae'n helpu a chwistrellu llwyni paratoi "Fitoverm" (2 ml fesul 1 litr o ddŵr).

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.unansea.com. Theme powered by WordPress.