CyfrifiaduronRhaglennu

GeekBrains: adborth ar gyrsiau

Hunan-addysg - yn gam pwysig iawn yn natblygiad personoliaeth. Os yw rhywun am ddod yn broffesiynol ar yr hyn mae'n ei wneud, rhaid iddo astudio yn gyson, gyda ar eu pen eu hunain. Passage y gwahanol gyrsiau a sesiynau hyfforddi adlewyrchu'n gadarnhaol yn y crynodeb o'r ymgeisydd, gan ei fod ar wahân i'r dwsinau o ymgeiswyr ar gyfer y swydd. Mae'r dystysgrif addysg ychwanegol yn cynyddu ei werth yn y farchnad lafur.

Yn llygaid ymgeisydd HR-arbenigwyr sydd wedi spared unrhyw adnoddau ar gyfer datblygu, llawn cymhelliant, gallu addysgu, ac yn addasu'n gyflym i 'r lleoliad newydd. Dim ond mae'n ddymunol bod y cyrsiau hyn yn uniongyrchol berthnasol i'r proffesiwn.

dysgu o bell GeekBrains.ru

Yn flaenorol, roedd yn anodd dod o hyd i gyrsiau diddorol a defnyddiol yn agos at adref, fel nad ydynt yn gwastraffu amser ar y ffordd. Ond gyda dyfodiad y Rhyngrwyd, mae wedi dod dysgu o bell posibl. Yn yr we, gallwch ddod o hyd i lawer o byrth sy'n cynnig eu gwasanaethau, gan gasglu nifer o gyrsiau mewn un lle. Gallwch ddod o hyd i nifer fawr o wersi am ddim sy'n hyrwyddo cyrsiau dyfnach, talu. Mae un o'r adnoddau hyn yn GeekBrains, adolygiadau o pa gyrsiau yn eithaf anghyson. Pam mae hyn?

Mae gan y safle 15 o gyrsiau am ddim: mae rhai yn ffurf gwe-seminarau, mae rhai eisoes ar gael mewn ffurf orffenedig, os oes gen ti i gofrestru ar gyfer mynediad iddynt. Er enghraifft, cyn i chi gwario ceiniog 'n bert ar ddysgu dylunio gwe, gallwch gymryd ychydig o wersi am ddim ac yn gwerthuso'r lefel yr addysgu, yn ogystal â darllen adolygiadau am gyrsiau GeekBrains.ru. Bydd yr holl elfennau sylfaenol o ddylunio gwe fod tair sesiwn, a fydd yn rhoi trosolwg o gynnwys gwybodaeth a lefel y deunydd. Ar ddiwedd pob gwers yn cael y swydd, os yw'n llwyddiannus, y gallwch fod yn gymwys ar gyfer taith yn rhad ac am rhaglen gyflawn. Deunyddiau sydd ar gael ac ar ôl cwblhau'r gwaith. Ar ôl hyfforddi, tystysgrif yn cael ei rhoi.

Cyrsiau a GeekBrains.ru proffesiwn

darlithoedd prawf o'r fath yn gyfforddus iawn. Fel yn ddechreuwr yn y proffesiwn, neu geisio penderfynu arno, mae'n anodd asesu a yw hyn neu y thema yn wirioneddol ddiddorol, a oes angen i roi'r gorau arno. Drwy ddewis ychydig o ddewisiadau ac asesu eu rhagolygon mewn diwydiant penodol, mae'n bosibl deall i ba gyfeiriad i fynd. Yn aml, ar proffesiynol hunan-benderfyniad nad oes gan unig y modd ac adnoddau. Gall hyn hefyd yn helpu rhaglen am ddim.

Nawr safle yn cynnwys 59 o gyrsiau ar 18 broffesiynau:

 • datblygwr ar y we;
 • dylunydd gwe;
 • datblygwr gêm;
 • Rhaglennydd (Java, Python, Android, iOS, Ruby, PHP, C #);
 • codydd;
 • gweinyddwr y system;
 • SEO-arbenigwyr;
 • Uwch Datblygwr Gwe;
 • profi meddalwedd;
 • SMM-reolwr;
 • gwefeistr.

proffesiwn poblogaidd

Ar y dudalen gyda disgrifiad o rai o'r crefftau postio fideo hyrwyddo y mae athrawon yn siarad am y rhagolygon o raddedigion. Mae yna hefyd yn darparu gwybodaeth am y rhaglen astudio ar GeekBrains, adolygiadau o fyfyrwyr a fynychodd y ddarlith. Mae'n ddiddorol nad oes unrhyw ddata am y cyrsiau neu ffioedd dysgu, ond gallwch ddod o hyd y cyflog cyfartalog ar gyfer pob arbenigedd.

Mae yna hefyd golofn "galw" gyda raddfa o 1 i 5 seren. Y mwyaf "serol" proffesiynau yn rhaglennydd, datblygwr y we, dylunydd gwe, meddalwedd profwr ac Uwch Datblygwr Gwe. Llai o alw am SEO-arbenigwyr a'r gweinyddwr y system. Mae'n ymddangos bod bron pob arbenigeddau, sydd yn cynnig cyrsiau ysgol rhaglennu, poblogaidd a cyflog uchel. Mae'r safle yn addo interniaeth mewn cwmnïau partner ar ôl graddio.

rhaglennu GeekBrains ysgol: Adolygiadau

Pa defnyddwyr yn ei ddweud am yr hyfforddiant hwn? Ar y TG-lwyfan Gall adolygiadau GeekBrains eu darllen ar y wefan, o dan bob un o'r cyrsiau. Ar wahân, gallwch weld y sgoriau athrawon dan proffiliau o bob un ohonynt. Mae'n anodd dweud a fyddant yn wrthrychol, felly mae'n well i gymharu rhai adolygiadau ar wahanol adnoddau. Newydd-ddyfodiad yn eithaf problemus er mwyn nodi'n gywir i ba raddau y mae'r cwrs yn llawn gwybodaeth ac yn ddibynadwy os darperir gwybodaeth arno, gan ei fod yn gwybod dim am ar y pwnc a ddaeth i ddysgu. Dim ond drwy wella eich lefel, gallwch ddod o hyd i'r camgymeriadau a'r diffygion yn y darlithoedd.

Mae rhai athrawon Geekbrains, sef adolygiadau yn negyddol, pechod y gall myfyrwyr ar gwestiynau am rai o'r bylchau mewn hyfforddiant yn cynnig eu chwilio eu hunain am ateb ar y Rhyngrwyd, gan fod hwn yn wireb, a elwir i'r rhan fwyaf, ac yn treulio amser arno nid werth chweil. Ar gyfer y newyddian, wrth gwrs, dim gwirioneddau ar ddechrau llwybr gyrfa. Yn fawr iawn yn dibynnu ar yr athro a'r modd o'i ymddygiad. Ar y gwaith o baratoi'r darlithwyr ar y safle GeekBrains.ru adolygiadau mae gwahanol, ond mae'r negyddiaeth a chwynion o amser a wastraffwyd yn dod ar draws yn aml iawn.

athrawon

Gall hyd yn oed gwybodaeth defnyddiol iawn eu cymhathu bellach gan ddisgybl, os yw'n adroddwr ddigyswllt, gyforiog o ymadroddion amhriodol ar gyfer y broses ddysgu a'r athro yn cynnal ei hun yn amhriodol, amharchus i'r gynulleidfa neu'n ansicr ohonynt eu hunain a'u gwybodaeth eu hunain o'r pwnc. crybwyll yn aml am y defnyddwyr, yn siarad am eu profiadau ar y GeekBrains safle. Nid Mae adborth myfyrwyr bob amser yn negyddol paentio: cyflwyniad clir, strwythuredig o wybodaeth, gall hyder yn ei lais, parch a charedigrwydd i'r myfyrwyr droi deunydd hyd yn oed yn ddiflas ddarlith ddiddorol ac yn cofio am amser hir, hyd yn oed person diduedd. Dyna pam ei bod yn well dechrau gyda'r cyrsiau am ddim i asesu lefel sgiliau athrawon GeekBrains.ru, adolygiadau ohono yn hawdd dod o hyd ar y we.

deunydd bwyd anifeiliaid

Hawliadau yn cael profiad defnyddwyr a deunyddiau cwrs: rhai rhannau mynd yn hen, yn enwedig rhaglennu. Yn aml, mae'r ddarlith yn rhy bwysig pwnc y gellir cael gwybod mewn ychydig funudau, yn para am sawl awr. Yn yr achos hwn, gwybodaeth am wasanaethau diddorol a phwysig a all helpu mewn gwirionedd i fod yn arbenigwr yn datblygu ar y we, a gyflwynwyd schematically ac yn arwynebol, yn aml dim ond un ddarlith a'r holl gyda'r un argymhelliad i chi eich hun i archwilio themâu hyn.

materion technegol

hawliad aml arall yw grwpiau rhy fawr, oherwydd y mae cyfradd defnydd cryf, ddiffygion technegol a methiannau. Yn ogystal, gyda chymaint o bobl yn rhan o'r ffrwd yr athro yn anodd trefnu dull unigol i bob myfyriwr, gyda'r canlyniad y gall llawer o gwestiynau heb eu hateb, ac mae'n bylchau amlwg mewn gwybodaeth. Mae'n werth nodi bod ar y safle yn http://geekbrains.ru adolygiadau cadarnhaol gan mwyaf, ac mae llawer o athrawon ranked ddigon uchel.

I gyd-fynd cyrsiau

Ar safleoedd eraill yn nodi bod ffioedd dysgu yn is nag mewn mannau eraill â rhaglenni tebyg. canmol yn aml rhai athrawon am eu proffesiynoldeb ac yn awgrymu lefel uchel o sgiliau. Ar y safle ei hun GeekBrains adolygu tua bennaf cyfraddau cadarnhaol. Mae'n ddigon anodd dod o hyd beirniadaeth gydag amcangyfrif isel y rhaglen. Mae'r adnodd hwn yn ddeniadol iawn i bobl sy'n anodd i astudio pynciau penodol o lyfrau neu gyrsiau eraill, lle nad oes gwaith cartref a phrofion yn annibynnol. Yn ogystal, mae'r dystysgrif eich bod yn arbenigwyr yn y dyfodol ar ôl ysgol, addurno ailddechrau ac yn cynyddu hunan-barch.

ysgol rhaglennu GeekBrains yn gallu fod yn pad lansio ardderchog ar gyfer y person sydd am roi cynnig ar ei law yn rhaglennu, dylunio gwe neu ddyrchafiad gwefan. Ble allwch chi gyfathrebu â chyd-fyfyrwyr, gofyn cwestiynau yn y fforwm ac yn gweithio gyda'i gilydd i ddatrys problemau cymhleth. Gyda chymorth yr athro, a fydd nid yn unig yn helpu i ddatblygu arbenigedd newydd, ond bydd amser yn nodi camgymeriadau yn y gwaith, gallwch ddod yn broffesiynol wir yn y busnes. gwersi fideo ar gael bob amser, a pheidiwch â bod ofn colli gweithgaredd. Mae'n gyfleus iawn i bobl brysur sy'n ei chael yn anodd i ddyrannu oriau penodol ar gyfer gwersi. Ond hefyd am dymor aseiniadau Ni fydd yn caniatáu i ymlacio a dysgu sut i gynllunio eich trefn ddyddiol.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.unansea.com. Theme powered by WordPress.