GyrfaRheoli gyrfa

Normau tymheredd yn y gweithle. Beth i'w wneud os bydd y tymheredd yn y gweithle uchod arferol

Pa ffactorau allanol yn effeithio ar berfformiad y cyflogai? cwestiynau o'r fath, wrth gwrs, dylid rhoi unrhyw arweinydd sy'n ceisio i ofalu am eu gweithwyr a chynyddu refeniw misol. Yn anffodus, mae'r amlwg ar yr olwg gyntaf, yn enwedig yn aml yn cael eu hanwybyddu. Felly, er enghraifft, busnesau bach a mawr, yn aml yn cael eu hanwybyddu safonau tymheredd yn y gweithle. Mae'n angenrheidiol i gymryd i ystyriaeth y ffaith na fydd pob gweithiwr yn gallu gweithio'n llawn, rhewi neu poenydio gan y gwres annioddefol.

Pwy sy'n rheoli'r tywydd yn y gwaith?

A oes unrhyw ddogfennau swyddogol llywodraethol dangosyddion o'r fath? Oes, mae yna. Mae hyn yn norm SanPin y tymheredd yn y gweithle. Mae'r rheoliadau hyn yn berthnasol iddynt hwy, yn hollol yr holl cwmni a'r holl weithwyr (beth bynnag y cwmni a'i faint chenedligrwydd).

Mae'r holl wybodaeth yn y rheolau yn cael ei rannu yn ddau brif floc: argymhellion tymheredd ar gyfer gwahanol gategorïau o weithwyr a chyfrifoldeb y cyflogwr ar gyfer eu groes. Ymhlith pethau eraill, mae cyfradd y tymheredd yr aer yn y gweithle yn rheoledig ac mae'r erthygl 212TH o'r Cod Labor y wlad, sy'n datgan bod cyflogwr yn orfodol angenrheidiol i ddarparu amgylchedd a'r amodau ffafriol ar gyfer gwaith a gweddill ei weithwyr.

Sut i amddiffyn eich hun yn y gweithle?

Beth all y gweithiwr, os yw'r tymheredd yn y gweithle uwch na'r norm? Os yw person yn ymwybodol o'r risgiau go iawn ar gyfer iechyd mewn sefyllfa o'r fath, mae'n bosibl i wrthod dros dro i gyflawni eu dyletswyddau. I wneud hyn, rhaid i chi wneud cais ysgrifenedig ffurfiol a'i gyflwyno i uwch reolwyr.

Mae'n rhaid i'r ddogfen gynnwys gwybodaeth y mae'r y gwaith contract llafur lofnodi ar waith yn bygwth y peryglon iechyd. Mae'n werth cyfeirio at yr erthygl 379-fed y CT, sy'n cynnwys gwybodaeth am gyfreithlondeb fwriadau o'r fath. Os bydd y papur yn cael ei wneud gan yr holl reolau, y swyddog nid yn unig yn colli y gweithle, ond mae hefyd yn cadw'r holl hawliau presennol. Ond peidiwch â gorwneud hi yn eu hawydd i gael seibiant o'r gwaith, mae'n debygol y bydd yr awdurdodau yn cynnig dewisiadau amgen i chi.

Sut i osgoi'r gyfraith heb troseddau?

Mae ei bylchau a gwyriadau yn bosibl, ac arweinyddiaeth. Y peth yw bod SanPin yn ei ddogfennaeth yn dangos y fath beth â "aros" yn hytrach na "oriau gwaith". Yn syml, nid yw'r cyflogwr yn bob amser yn rhaid i ryddhau adref staff yn gynnar gyda anghyfforddus amodau gwaith, er mwyn cydymffurfio â'r gyfraith. Gall gymryd y camau canlynol:

 • Trefnu toriad ychwanegol yng nghanol y diwrnod gwaith ystafell yn fwy priodol i lacio'r amodau.
 • Trosglwyddo cyflogeion i ystafell arall sy'n bodloni'r gofynion.

normau glanweithiol: y tymheredd yn y gweithle yn ystod yr haf

Wrth gwrs, mae'r rhan fwyaf o bob safon tymheredd yn y gweithwyr swyddfa yn y gweithle dan sylw, ond yr hyn yn gysylltiedig â duedd hon yn anodd dweud. Dylid nodi y ffaith bod y rheolwyr, ysgrifenyddion a staff eraill o waith deallusol yn perthyn i'r categori o weithwyr gyda ymdrech gorfforol mân. Ystyrir y dylai arferol ar gyfer eu tymheredd yn amrywio 22.2-26.4 (20-28) gradd. Dylai unrhyw wyriad oddi wrth y ffigurau sefydledig arwain at ostyngiad yn yr amser diwrnod gwaith. Cynllun Lleihau fel a ganlyn:

 • 28 gradd - 8 awr;
 • 28.5 gradd - 7 awr;
 • 29 gradd - 6 awr, ac yn y blaen.

Perfformiad term algorithm debyg o ddyletswyddau cyflogaeth yn y swyddfa yn cael ei leihau i dymheredd o 32.5 gradd uwch na sero. O dan y data cychwynnol o'r fath yn cyflogi chaniateir dim mwy nag awr. Ar dymheredd uwch na y gwaith uchod ac a ydych am ganslo, neu symud i ystafell arall.

safonau glanweithdra: tymheredd yn y gaeaf

Dylid nodi y gall gweithwyr yn y gweithle yn dioddef nid yn unig o ddiffyg aer a gwres, ond hefyd gan y oer (sefyllfa o'r fath hyd yn oed yn fwy peryglus, ond yn llawer prinnach). Beth yw'r tymheredd a ganiateir isafswm y norm yn y gweithle? I ddechrau, byddwn yn trafod y algorithm y dydd mewn amodau oer ar gyfer gweithwyr swyddfa. Nifer yr oriau gweithio iddynt yn dechrau dirywio o 20 gradd fel a ganlyn:

 • 19 gradd - 7 awr;
 • 18 gradd - 6 awr;
 • 17 gradd - 5 awr, ac yn y blaen.

Marc terfynol o 13 gradd yn awgrymu gweithiwr swyddfa llafur mewn ystafell heb wres am un awr, ar gyfraddau is o waith sydd ei angen i ganslo bawb.

Dylid nodi bod y rheolau hyn yn berthnasol i ofod diwydiannol a swyddfeydd ar gyfer cyfleusterau cymunedol gofynion hefyd yn bodoli, ond ychydig yn wahanol. Er enghraifft, y tymheredd a argymhellir ar gyfer y clinigau tua 20-22 gradd.

Dosbarthiad pob galwedigaeth

Normau SanPiN y tymheredd yn y gweithle yn wahanol ar gyfer pob categori o staff. Mae tri phrif gategori, dau ohonynt yn cael eu rhannu'n is-grwpiau pellach:

 • 1a. defnydd o ynni i 139 watt. ymarfer Ychydig, perfformio dyletswyddau gwaith mewn sefyllfa eistedd.
 • 1b. Defnydd o ynni o 140-174 wat. Mae ymdrech gorfforol bychan wrth gyflawni dyletswyddau y gellir eu perfformio yn eistedd a sefyll.
 • 2a. Power yfed o 175 watt at 232 watt. straen Cymedrol corfforol, yr angen ar gyfer cerdded yn rheolaidd, gan symud llwythi o hyd at 1 kg yn y sefyllfa eistedd.
 • 2b. defnydd o ynni 233-290 watt. Active, ond ymarfer corff cymedrol, mae cerdded yn un o'r llwythi barhaus a symud o hyd at 10 cilogram.
 • 3. defnydd o ynni o 290 watt. llwyth dwys, sy'n gofyn am rym ac effaith sylweddol. A yw cerdded, yn cario llwythi mawr.

Nid oes angen i gymryd yn ganiataol bod yr uwch yn y categori o weithwyr, mae'n rhaid i'r thrwyadl i'w dilyn safonau tymheredd yn y gweithle yn yr haf ac yn y tymor y gaeaf. Mewn gwirionedd, mae'r gyfraith yn mynnu i amddiffyn pob person yn ofalus iawn. Ar ben hynny, mae pobl sy'n cymryd rhan mewn llafur corfforol egnïol, llawer haws goddef oer, oherwydd eu bod yn cael y cyfle i gynhesu i fyny o'r ymdrechion ymroddedig.

Ble i fynd am gymorth?

Beth i'w wneud mewn achos o dymheredd arferol yn y gweithle sathru, a rheoli yn parhau i orfodi gweithwyr i weithio? Yn y sefyllfa hon, yr amser mynd y tu hwnt i'r ffin y deddfau uchod, gellir ei ystyried ailgylchu. Mae prosesu, y gwyddys, rhaid ei dalu ar ddwbl y gyfradd.

Ble alla i gwyno am y ffaith bod y tymheredd y normau yn y gweithle sathru yn achlysurol neu'n rheolaidd? Unrhyw sefydliad swyddogol ymdrin â'r mater hwn, yn anffodus, na. Fodd bynnag, os oes angen, yr holl gwynion yn ymwneud â threfniadaeth wael o'r amodau yn y gweithle, gweithwyr yn gallu anfon at yr arolygiaeth llafur lleol, a fydd yn gallu datrys y gŵyn ac i gychwyn achos yn ei gylch.

Yn ychwanegol at yr arolygiaeth llafur gall eu dymuniadau ar y sefydliad o dymheredd cyfforddus yn y gweithle yn y cwmni yn cael ei anfon at y Rospotrebnadzor, byddant hefyd yn eich helpu i ddatrys anghydfodau gyda'r cyflogwr.

Mae'r gosb a'i rywogaethau

Ar ba gosb a allai rhedeg i mewn i gyflogwr anffodus? Y symlaf - y ddirwy arferol, gall y swm yn amrywio o 10 i 20 rubles .. Llawer gwaeth i unrhyw sefydliad i atal ei weithgareddau dros dro, a all bara am hyd at 90 diwrnod. I ddianc rhag cosb naill ai angen i wella amodau presennol, neu ostwng y diwrnod gwaith y cyflogai hyd at y safonau sy'n ofynnol yn yr achos hwn.

Sut i gael gwared ar y troseddau?

Sut alla i gyrraedd y safonau tymheredd gofynnol yn y gweithle yn yr haf? Efallai mai'r unig ffordd effeithiol o ddatrys y broblem hon yw i osod tymheru modern yn ogystal â chynnal y system awyru bresennol ar lefel uchel. Nid oes unrhyw ffenestri ar agor a drafftiau yn helpu i greu amgylchedd cyfforddus yn y gwres, ond dim ond yn darparu ddistylliad o aer wresogi o ystafell i ystafell. Anfantais arall y dull hwn yw y risg uchel o annwyd ymhlith pobl yn yr ystafell.

O ran yr angen tymheredd yr aer, y mwyaf hwylus yw'r defnydd o'r system gwres canolog.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.unansea.com. Theme powered by WordPress.