FfurfiantColegau a phrifysgolion

Prifysgol Amaethyddol (Volgograd): adrannau ac adolygiadau

Dros 70 mlynedd yn y farchnad addysg gweithredu Volgograd Wladwriaeth Amaethyddol Brifysgol. Mae'r ysgol wedi meithrin cenhedlaeth o arbenigwyr cymwysedig ar gyfer y sector amaethyddol. Mae'r sefydliad yn parhau i wneud heddiw. Mae ystod eang o feysydd, argaeledd israddedig, graddedig, ôl-radd ac astudiaethau doethurol - yr holl Amaethyddol Brifysgol Volgograd.

Ar sefydliad addysg uwch

Prifysgol Amaethyddol yn Volgograd - sefydliad datblygu ddynamig, un o brif brifysgolion y wlad. Mae ganddi tua 16,000 o fyfyrwyr yn arbenigeddau amaethyddiaeth, peirianneg a thechnoleg a phroffiliau economaidd. Ar gyfer nifer fawr o flynyddoedd, mae'r Brifysgol wedi creu y deunydd angenrheidiol a sail dechnegol ar gyfer addysg o ansawdd. Hefyd, mae'r brifysgol wedi creu holl amodau ar gyfer datgelu potensial creadigol myfyrwyr.

Mae pob un o'r uchod yn berthnasol at yr amser presennol. Ond yr hyn a ddigwyddodd yn y gorffennol? Am y tro cyntaf mae'r ysgol wedi agor ei drysau i fyfyrwyr yn 1944. Mae'r brifysgol ei sefydlu ym Uryupinsk a chafodd ei alw ar adeg y Sefydliad Amaethyddol Stalingrad. Yn ei strwythur sefydliadol oedd dim ond 4 cyfadran a swm bach o arbenigeddau. Gan fod y cynnydd yn y nifer o unedau strwythurol, roedd meysydd newydd o hyfforddiant.

Heddiw lleoli ym Mhrifysgol Amaethyddol Volgograd ym Avenue Brifysgol, 26. Mae 8 adran:

 • Agrotechnological;
 • Peirianneg a Thechnoleg;
 • biotechnoleg a meddyginiaeth milfeddygol;
 • technolegau marchnata a phrosesu;
 • ecolegol ac adfer;
 • twristiaeth a gwasanaethau;
 • trydan;
 • economaidd.

Gadewch i ni edrych ar bob un ohonynt.

technoleg amaethyddiaeth a pheirianneg a thechnoleg gyfadran

technoleg Amaethyddiaeth gyfadran yn cynnal hanes ers sefydlu'r brifysgol. Mae'n is-adran strwythurol mawr. Ymgeiswyr a ddewiswyd ar gyfer nifer o resymau. Yn gyntaf, yn yr uned strwythurol o ymgeiswyr israddedig yn cynnig 5 ardal o hyfforddiant sy'n gysylltiedig â'r busnes coedwigaeth, garddio, pensaernïaeth tirwedd, agronomeg, cemeg amaethyddol a gwyddor pridd. Yn ail, yn y Gyfadran wedi offer modern, mae llawer o feddygon y gwyddorau.

Peirianneg a rhannu strwythurol technolegol hefyd yn ymddangos ar yr adeg y sylfaen y brifysgol amaethyddol yn Volgograd. Ar y pryd y gelwid y Gyfadran mecaneiddio Amaethyddol. Hyd yn hyn, mae uned strwythurol ar y llwybr o ddatblygiad. Mae'n cael ei gwella ei sylfaen materol a thechnegol, arloesi yn y broses addysgol. O ran y meysydd hyfforddiant, mae'n werth nodi bod yna "," diogelwch Technosphere "," hyfforddiant galwedigaethol "yn cael eu dim ond 3 Agroengineering Baglor '.

Cyfadran Biotechnoleg a Milfeddygol Meddygaeth

Mae hon yn ymddangos yn uned strwythurol yn 2012, ond mae'n gysylltiedig â milfeddyg a gwyddor anifeiliaid cyfadrannau, dechreuodd ar ei waith yn 1944. Cyfadran Modern yn cynnig baglor ac arbenigol:

 1. Yn y cam cyntaf o ymgeiswyr addysg uwch yn ddewis o'r "hwsmonaeth anifeiliaid", "adnoddau a dyframaeth dyfrol" a "archwiliad Milfeddygol-glanweithiol."
 2. Ar arbenigeddau dim ond un rhaglen addysgol yn. Mae hyn yn "Meddygaeth Milfeddygol".

adrannau ac arbenigol eraill

Mae'r unedau strwythurol uchod o ddiddordeb i lawer o fyfyrwyr, ond ar wahân iddynt, mae cyfadrannau eraill yn y Brifysgol amaethyddol o Volgograd ac arbenigol:

 1. Ar y Gyfadran technolegau Nwyddau a phrosesu, sydd wedi bodoli ers 2004, yn cynnwys meysydd sy'n gysylltiedig â chynnyrch bwyd o lysiau a deunyddiau crai anifeiliaid, technoleg cynhyrchu ac arlwyo, cynhyrchu a thechnoleg phrosesu cynnyrch amaethyddol, nwyddau.
 2. adran ecolegol-adfer, mae mwy na 50 mlynedd, yn cynnig llawer o raglenni addysgol yn y fagloriaeth. Mae hyn yn "Ecoleg a Natur" a "Diogelwch Tân" a "Geodesy Gymhwysol", ac yn y blaen. D.
 3. Yr adrannau sy'n weddill (twristiaeth a gwasanaeth, trydan, ac economaidd) yn cynnig dim llai diddorol a geisir ar ôl arbenigedd. Yn eu plith mae y "Gwasanaeth", "Mae twristiaeth", "Power a Electrical Engineering", "Economi", "Rheolaeth".

myfyrwyr Gwadd am y sefydliad addysgol

Ar y Brifysgol Amaethyddol yn Volgograd gadael llawer o sylwadau cadarnhaol. Mae myfyrwyr yn hoffi astudio yma. Mae llawer o athrawon deunydd diddorol a gyflwynir yn y darlithoedd, rhannu eu profiad ymarferol. Sylw arbennig miniogi myfyrwyr ar raglenni cyfnewid myfyrwyr, sydd yn yr ysgol yn uchel.

Er enghraifft, efallai interniaeth yn yr Almaen. Addysg yn y wlad hon wedi'i gynllunio ar gyfer 4 mis. Mae myfyrwyr yn gwella sgiliau iaith dramor, ennill profiad a gwybodaeth newydd o'r prif bynciau. Mae'r wybodaeth sy'n deillio yn yr Almaen, mae myfyrwyr yn cael eu defnyddio wedyn wrth ysgrifennu papurau a thraethodau hir dymor.

Prifysgol Amaethyddol Volgograd: adolygiadau fyfyrwyr

Adolygiadau o'r brifysgol yn cael eu gadael yn dal i ddod. Yn ei sylwadau, maent yn tueddu i rannu gwybodaeth bwysig gyda phobl eraill sydd wedi penderfynu i wneud cais i'r pwyllgor dethol y Wladwriaeth Volgograd Amaethyddol Brifysgol. Er enghraifft, ar y sgoriau pasio maent yn dweud na ddylech dalu sylw at y dangosyddion hyn. Bob blwyddyn maent yn newid. Efallai y bydd y gyfradd lwyddo uchel ym Mhrifysgol amaethyddol o Volgograd ar yr un arbenigedd yn y flwyddyn ddiwethaf yn cael ei leihau yn sylweddol yn ystod y flwyddyn nesaf.

Ymgeiswyr yn unig yn argymell galed i baratoi ar gyfer yr arholiadau ac yn ceisio pasio ar y sgôr uchaf posibl. Maent hefyd yn cael eu cynghori i gymryd i ystyriaeth y nifer lleiaf o bwyntiau. Dim ond gyda gall canlyniadau o'r fath yn berthnasol:

 • Russian iaith - 36 pwynt neu fwy;
 • bioleg, daearyddiaeth, cemeg, ffiseg - 37 pwynt neu fwy;
 • mathemateg - 28 pwynt neu fwy;
 • Astudiaethau Cymdeithasol - 42 pwynt neu fwy;
 • Gwybodeg - 40 pwynt neu fwy;
 • Hanes - 34 pwynt neu fwy.

I gloi, mae'n werth nodi bod y Brifysgol Amaethyddol yn Volgograd am flynyddoedd o fodolaeth wedi profi ei effeithiolrwydd. Mae'n ysgol 'n bert da. Mae llawer o fyfyrwyr a chyn-fyfyrwyr bendant ddim yn difaru y dewis y perffaith ar ôl ysgol a cholegau.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.unansea.com. Theme powered by WordPress.