FfurfiantColegau a phrifysgolion

Sefydliad Lobachevskii yn Nizhniy Novgorod: cyfadrannau, adolygiadau, a chyfeiriad

Yn Nizhniy Novgorod, y sefydliad mwyaf addysg uwch yw'r Nizhniy Novgorod Lobachevsky Brifysgol. Mae wedi bodoli ers 1916. O'r cychwyn cyntaf y sefydliad hwn oedd y Brifysgol. Yn hanes y brifysgol oedd unrhyw newid statws. Fodd bynnag, yn aml iawn y dyddiau hyn mae pobl yn defnyddio enw ychydig yn wahanol - y Sefydliad Lobachevsky.

Gwybodaeth gyffredinol am y brifysgol

Mae llawer o bobl yn dewis Lobachevsky Nizhniy Novgorod Prifysgol. Mae tua 30 mil. Man. Nid yw myfyrwyr yn unig drigolion Nizhniy Novgorod. Yn eu plith mae cynrychiolwyr o ddinasoedd eraill a hyd yn oed o wledydd. Mae'n denu cystadleuwyr amrywiaeth fawr o gyrsiau hyfforddi ac ansawdd uchel y broses addysgol, a drefnir gan y staff addysgu medrus iawn.

Sefydliad Lobachevskii yn ystod blynyddoedd ei fodolaeth, mae wedi cronni cyfoeth o brofiad a chyfalaf deallusol yn y gwyddorau sylfaenol a chymhwysol. Roedd hyn yn caniatáu i'r brifysgol yn 2008 i ddod yn brifysgol ymchwil cenedlaethol. Dyma reswm arall pam y myfyrwyr yn dewis prifysgol hwn, mae llawer ohonynt yn ceisio adnabod y wyddoniaeth, yn awyddus i gael gyfarwydd â'r cyflawniadau a gwneud darganfyddiadau newydd.

Mae strwythur y sefydliad addysgol

Prifysgol Lobachevsky yn cynnwys yn ei aelodaeth yr unedau strwythurol canlynol yn rhan o'r broses addysgol, addysgu myfyrwyr:

 • adrannau;
 • sefydliadau;
 • Ysgol Uwchradd.

Gall adrannau yn cael ei rannu yn ddau grŵp. Mae un ohonynt yn gysylltiedig ag addysg gwyddoniaeth, a'r ail - gyda'r disgyblaethau cymdeithasol. Rhoddir sylw arbennig gyfadran chwaraeon a diwylliant corfforol.

cyfadrannau prifysgol Lobachevsky, addysg roi gwyddoniaeth

Mae'r brifysgol yn cynnig y sy'n dod i mewn yn cael addysg gwyddoniaeth, gwyddoniaeth astudio oherwydd nid yn unig yn ddiddorol, ond hefyd yn fawreddog. Diolch iddi, moderneiddio diwydiannau traddodiadol, mae dyfeisiadau newydd sy'n gwella bywyd modern.

Cofrestru yn y Sefydliad Lobachevskii, yw addysg wyddonol sydd ar gael yn un o'r cyfadrannau:

 • cemegol;
 • Radiophysical;
 • corfforol.

Disgrifiad o'r Cyfadran y Gwyddorau

Adran Cemeg yn strwythur y Brifysgol Lobachevsky wedi bodoli ers 1944. Mae'n paratoi arbenigwyr ar gyfer cemegol a petrocemegol diwydiant, fferyllol, cwmnïau radio-electronig. Addysg yn cael ei wneud mewn meysydd megis "Cemeg", "Technoleg Cemegol", "Ecoleg", "Cymhwysol a chemeg sylfaenol", "technoleg cemegol o ddeunyddiau, crisialau sengl a chynhyrchion electronig."

Adran Radiophysics gweithredu yn strwythur y sefydliad addysg uwch ers 1945. Mae mwy na 800 o fyfyrwyr sydd wedi dewis "Radio Physics", "Technoleg gwybodaeth a gwyddoniaeth sylfaenol", "Electroneg a Radio Ffiseg", "electroneg Corfforol a ffiseg radio sylfaenol."

Adran Ffiseg wedi bod yn gweithredu ers 1959. Mae'n cynnig addysg o ansawdd uchel i'r myfyrwyr hynny sydd wedi penderfynu datblygu ym maes ffiseg. is-adran Strwythurol yn gweithio'n agos gyda'r Sefydliad Ymchwil Prifysgol ffisegol-Technegol Lobachevsky a chanolfannau gwyddonol-addysgol (eu henwau - "Ffiseg o strwythurau solet-wladwriaeth" a "Nanotechnoleg").

Adrannau sy'n gysylltiedig â disgyblaeth gymdeithasol

Mae llawer o ymgeiswyr ar gyfer mynediad i Lobachevskian Institute (N. Novgorod) yn dewis unedau strwythurol hynny, nad ydynt yn gysylltiedig ag addysg gwyddoniaeth. Ydym yn sôn am yr adrannau sy'n gysylltiedig â'r gwyddorau cymdeithasol. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Cyfadran y Ieitheg;
 • Cyfadran y Gyfraith;
 • Cyfadran y Gwyddorau Cymdeithasol.

Mae'r unedau strwythurol yn eithaf mawr yn nifer y myfyrwyr. Mae pobl yn dod yma oherwydd arbenigedd a gynigir gan y cyfadrannau hystyried yn fodern, mawreddog a phoblogaidd.

Disgrifiad o'r adrannau sy'n ymwneud â disgyblaeth gymdeithasol

Cyfadran y Dyniaethau yn cynnal hanes ers 1918. Ar ôl sefydlu'r brifysgol, oedd ond yn gangen. Roedd yn rhan o'r gyfadran hanesyddol-ieithegol. O fewn ychydig ddegawdau adran dyngarol o ddechrau'r datblygiad ar ei ffordd. Heddiw, hyfforddiant yn cael ei gynnal yma ar 4 maes o hyfforddiant - "Ieitheg", "Cysylltiadau Cyhoeddus a Hysbysebu", "Newyddiaduraeth", "Cyhoeddi".

Ar gyfer ymgeiswyr sydd am y dyfodol i fod yn warcheidwaid cyfraith a threfn, Sefydliad Lobachevsky wedi creu Cyfadran y Gyfraith. Mae hwn yn un o'r unedau strwythurol mawr y brifysgol. Yma, dysgu mwy na mil o fyfyrwyr. Mae'r broses addysgol ei drefnu ar y lefel uchaf. Mae gan y gyfadran ystafelloedd darlithio, labordy cyfrifiaduron, labordy fforensig. Gall myfyrwyr ymweld â'r llyfrgell, os oes angen, er mwyn manteisio ar fynediad i'r Rhyngrwyd a system gwybodaeth-gyfeirio "Ymgynghorydd Mwy".

Un o'r ieuengaf o'r unedau strwythurol yn y Brifysgol - Cyfadran y Gwyddorau Cymdeithasol. Mae'n gweithio ers 1996 ac yn hyfforddi arbenigwyr ar gyfer gweithio gyda phobl. ardaloedd arfaethedig yr hyfforddiant - "Seicoleg", "Athroniaeth", "Cymdeithaseg", "Seicoleg Rheoli Perfformiad", "Gwaith Cymdeithasol", "Rheoli Adnoddau Dynol", "Rheolaeth".

Cyfadran Chwaraeon ac Addysg Gorfforol

Mae'r uned strwythurol yn paratoi myfyrwyr yn 2001, ond os ydych yn edrych ar hanes y brifysgol, efallai y byddwch yn sylwi bod addysg gorfforol yn cael ei dalu sylw at y gorffennol. Yn y strwythur y sefydliad addysgol mae adran arbennig, yn gweithredu ers 1948.

Sefydliad Lobachevsky yn gyfadran hwn o tua 700 o fyfyrwyr. Israddedig eu bod yn cael eu haddysgu yn y cyfeiriad o "Addysg Gorfforol" (proffil dysgu yn gysylltiedig â rheoli yn y maes hwn). Mae graddedigion o'r uned strwythurol yn bobl broffesiynol-reolwyr. Maent yn gwybod y gamp oddi wrth y "tu", yn gallu datrys y materion ariannol a rheoli. Mae angen fframiau o'r fath. Y ffaith yw bod cyn i'r materion uchod datrys hyfforddwyr, athrawon addysg gorfforol, ond nid oes ganddynt wybodaeth ddigonol ar gyfer hyn.

Sefydliadau sy'n rhan o'r brifysgol

Ymhlith yr unedau strwythurol y sefydliad addysgol wedi llawer o sefydliadau:

 1. hanes y byd a chysylltiadau rhyngwladol. Mae'r uned hon yn ei ffurfio yn 2013. Mae'n paratoi yr elît gwleidyddol, deallusol a busnes i weithio ym maes gwyddor wleidyddol, cysylltiadau rhyngwladol, twristiaeth, ac yn y blaen. D.
 2. Busnes ac economeg. Sefydliad Lobachevskii wedi creu is-adran yn 2014 trwy gyfuno dair adran. Yma rydym yn hyfforddi arbenigwyr ar gyfer y maes economeg, rheoli, y gyfraith a chyllid.
 3. Biofeddygaeth a bioleg. Fe'i ffurfiwyd ym 2014, mae'r Sefydliad yn cynnig ymgeiswyr yn derbyn endid biolegol. cyrchfannau ar gael - "Natur ac Ecoleg", "Bioleg".
 4. Mecaneg, mathemateg a thechnoleg gwybodaeth. Mae'r Sefydliad yn gweithredu yn y strwythur y Brifysgol a enwyd ar ôl Lobachevsky ers 1964. Mae ei graddedigion yn y datblygwyr o gwmnïau meddalwedd uwch-dechnoleg cymhleth yn cael eu trefnu yn y diwydiant TG.
 5. iechyd ac adsefydlu pobl. Ymddangosodd Institute yn 2015. Ei nod yw paratoi gweithwyr proffesiynol cymwys a chynnal ymchwil ym maes adsefydlu meddygol.
 6. Addysg Milwrol. Mae'r sefydliad hwn yn 2008. Mae'n cynnal hyfforddiant milwrol o fyfyrwyr ac mae'n cynnwys yn ei aelodaeth yr adran milwrol a chanolfan filwrol.

Ysgol Graddedigion Gymhwysol a Ffiseg Cyffredinol

Ystyrir yr uned strwythurol yw bod y gyfadran. Cafodd ei greu gan Lobachevskii Institute (Nizhniy Novgorod) yn 1991 ar sail y Rwsia Academi y Sefydliad Gwyddorau. Mynd i mewn yma, gallwch gael ffisegydd proffesiwn ac ymchwilydd, a gwaith pellach mewn meysydd megis technoleg biofeddygol, astroffiseg, electroneg pwer uchel, nanodechnoleg a nanoffiseg.

I astudio yn yr ysgol yn uchel yn ddiddorol, ond yn anodd. grwpiau bach Yma a ffurfiwyd yn arbennig i athrawon yn hawdd i weithio gyda myfyrwyr. Rhoddir sylw arbennig i astudio iaith Saesneg a thechnoleg gwybodaeth. Ar ôl cwblhau ei astudiaethau, gall graddedigion adeiladu gyrfa gwych eich hun, nid yn unig yn Rwsia, ond hefyd dramor.

Pasio radd yn Lobachevskii Institute, cyfeiriad sefydliad addysgol

Ymgeiswyr i gael eu derbyn ddiddordeb bob amser yn y sgôr pasio. Fodd bynnag, roedd gan y brifysgol i alw arnynt ar gyfer y flwyddyn gyfredol, gan nad ydynt yn cael eu gosod yn benodol. Sefydliad Lobachevskian pasio sgoriau a bennwyd yn ystod yr ymgyrch sy'n derbyn yn seiliedig ar y ffactorau canlynol:

 • ar nifer y ceisiadau;
 • nifer y seddau rhad ac am ddim sydd ar gael ar rai meysydd o hyfforddiant;
 • nifer y myfyrwyr, sy'n darparu buddion o dan y ddeddfwriaeth;
 • y lefel o wybodaeth o ymgeiswyr, mae nifer y pwyntiau a dderbyniwyd ar gyfer profion mynediad ac arholiadau;
 • mae nifer y dogfennau gwreiddiol eu ffeilio mewn modd amserol.

Newydd-ddyfodiaid y ddinas a'r rhai sydd wedi cyrraedd y Nizhniy Novgorod Sefydliad Lobachevsky yn darparu ar gyfer arholiadau pasio sgoriau llynedd. Os, er enghraifft, i ddadansoddi'r canlyniadau ar gyfer 2016, gallwn ddod i'r casgliadau canlynol:

 • sgôr pasio uchaf (277) oedd wrth y cyfeiriad o "Astudiaethau Ardal Tramor," ond yma mae'n werth nodi bod ar gyfer pobl sy'n dod i'r maes hwn o hyfforddiant, 4 arholiad mynediad wedi cael ei ddarparu;
 • ychydig yn llai na'r sgôr pasio oedd ar y cyfarwyddiadau o "Cysylltiadau Rhyngwladol" (266) a "Cyfreitheg" (259);
 • sgorau pasio yn isel yn "Mecaneg a mathemateg sylfaenol" cyfarwyddiadau (134) a "Physics" (135).

Mae unigolion sy'n penderfynu i fynd i mewn sefydliad addysgol hwn, i gofio ei gyfeiriad. Sefydliad lleoli yn Nizhniy Novgorod ar pr. Gagarina, 23. Gofynnwch gwestiynau, ffoniwch yr ysgrifenyddiaeth y pwyllgor dethol. Ei rif ar wefan y brifysgol.

Sylwadau am y sefydliad addysgol

Sefydliad Lobachevskian cael adolygiadau cadarnhaol gan ei myfyrwyr a graddedigion. Erbyn ysgol uwchradd manteision yn cynnwys staff da addysgu a deunydd gweddus a sylfaen thechnegol, y defnydd o ddulliau addysgu modern. Ymhlith y diffygion yn allyrru ychydig bach o leoedd gyllideb, hyfforddiant drud.

Mae pobl sydd wedi cwblhau eu hastudiaethau a chael diploma ar ran y Brifysgol Lobachevsky, mae galw amdanynt yn y farchnad lafur. Mae'r brifysgol yn adnabyddus am addysg o ansawdd uchel, felly mae cyflogwyr yn falch o weld ei graddedigion ymhlith ei staff.

Felly, Lobachevsky Nizhniy Novgorod Institute - yn sefydliad modern o addysg uwch. Mae'n detholiad enfawr o cyfadrannau a meysydd hyfforddi yn rhaglenni israddedig agored ac arbenigeddau i raddedigion. Yn ystod y blynyddoedd o astudio yno, myfyrwyr yn derbyn nid yn unig y wybodaeth ddamcaniaethol angenrheidiol, ond hefyd y sgiliau mwyaf pwysig.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.unansea.com. Theme powered by WordPress.