HobiGwnïo

Teganau, crosio, i ddechrau. crosio teganau bach: y cynllun

Little plant fel fy mam teganau, crosio. Ar gyfer dechreuwyr, medrus gweithwyr byddai'n well rhoi sylw i'r rownd a hirgrwn siapiau. Gall hyn fod yn haul, ladybug, pengwin, cyw iâr, gwenyn, wy, Smeshariki, llygod, crwbanod. Yn raddol symud i fodelau mwy cymhleth, sydd wedi eu cysylltu ar y patrymau yn symud rhannau o'r corff. Gadewch i ni ystyried sut i glymu ratlau, model meddal a datblygiadol.

Rownd teganau, crosio (gweithdy i ddechreuwyr)

Kids siwt ratlau ffurf ladybugs a chrwbanod. I wneud hyn, yn gyntaf i chi weu waelod y colofnau, heb sc o gwmpas. cadwyn Teipio cau ac yn symud mewn cylch, gan ychwanegu dolen unffurf (provyazyvaete un sail dau dolenni). diamedr y gwaelod pennu maint tegan. Mae'r rhes olaf edau du provyazyvaete.

Yna, ar yr un cynllun wau ladybug uchaf. Unwaith y bydd y cylch yw i gyrraedd yr un maint ag y gwaelod, yn parhau i wau heb ychwanegiadau. Hynny yw, y brig yn dechrau i lapio a bydd yn ymddangos yn y ffurf o gapiau. Mae'r rhes olaf hefyd yn clymu gyda edau du. Os bydd y ladybugs ar faint o bump i saith o centimetrau, gellir eu defnyddio fel teganau Blwyddyn Newydd (dolen gwau crosio a gwnïo at y corff).

Yna cau y gwaelod gyda'r ben y colofnau cysylltu, stwffin padding synthetig. Y canlyniad oedd hanner cylch. Bellach, mae ei hanner gwnïo wythïen coesyn edau du. cylchoedd bach Knit, smotiau, ei roi ar y corff.

Ladybugs, bugs

Nesaf, o'r edau gwau pen hirgrwn du, fel gwaelod bootees. Hy rydych deialu cadwyn o dri neu bump ddolenni a cholofnau crwn, heb rhwymo sc, i fyny drwy'r amseroedd y ddwy ddolen. Yna plygwch yn ei hanner hirgrwn, pwyth, llenwch padin synthetig, gwnïo i'r corff. Eyes can fyddo frodio gydag edau gwnïo neu fwclis.

Os roi i mewn 'r gloch, bydd yn ffonio tegan. Os yw teganau stwff o gynnwys gwahanol (gwenith yr hydd, pys, ffa), gellir eu defnyddio wrth ddatblygu cyffwrdd plant. Gosod ychydig o fuwch goch gota o liwiau gwahanol, mae'n bosibl i ddysgu lliwiau blant a specks o - ddigid.

Nawr yn ystyried sut i gysylltu y byg. Gragen yn addas yn ôl y cynllun uchod. crwbanod mwy o faint yn ychwanegu edau arall i greu smotiau ar y gragen. Os bach teganau, crosio gwau amryliw rhesi. Nesaf, yn gwneud y paw, cynffon a pen. Mae'r egwyddor o un, dim ond y nifer o wahanol dolenni.

Byddwch yn dechrau gyda'r gwau cylch, ac yna gyda'r ychwanegiad neu heb (cynffon), tynnu (coesau, pen gwddf) yn creu siâp a ddymunir. Pawennau a chynffon stwffio ychydig os yw'r edafedd dynn, yna peidiwch defnyddio polyester padin. Mae pob rhan Ymunwch arfwisg. Ar y pen brodwaith llygaid a'r genau.

pengwin

teganau gwau cylchlythyr fath yn phrentis meistr nid yn gyfan gwbl, ond mewn rhannau. Ystyriwch yr enghraifft o pengwin.

 • edafedd gwyn gyda chadwyn cau mewn cylch colofnau wau heb sc. Ym mhob rhes drwy amser ychwanegwyd dau dolenni. Mae diamedr y cylch yn dangos y swm o deganau. rhesi wau Nesaf heb ychwanegiadau i ffurfio siâp cap neu hanner cylch. Edau nes ei fod yn torri.
 • edau du yn debyg i wau yr ail sffêr. Os byddwch yn eu cymhwyso i'w gilydd, dylai gael y bêl. Fel arall dovyazhite un neu hanner arall. Sew y ddau hanner ac yn eu llenwi â padin synthetig. Gyda llaw, yn ôl y cynllun hwn yn cael eu gwau o gwmpas y goeden Nadolig teganau Calan.
 • Crosio gwau cylchoedd gwyn bach ar gyfer y llygaid. Iawn yn y gleiniau neu fotymau (disgyblion) du gwnïo canol.
 • dail edau-fel Black, adenydd gwau. Ar gyfer hyn yn tynnu patrwm ar bapur yr adain, yn gosod cyson y gwelir, lle mae'r angen i adio neu dynnu ddolen. Gwnïo adenydd i'r corff (top - du, gwaelod - gwyn).
 • Brown edafedd gwau tri siapiau hirgrwn (a disgrifiad o sut i greu pen ladybug), plygu yn ei hanner, stwffin synthetig padin, sewed choesau a phig. Ar y naill ochr iddo mount ei lygaid.

Smeshariki

Nawr yn ystyried sut i glymu bachyn tegan yn gyfan gwbl. Smeshariki a wneir o dan y cynllun hwn. Torso yn dechrau i wau fel pengwin, yn union cyn cyrraedd yr hanner, yn parhau i weithio, lleihau dolenni a ffurfio pêl. Felly, Niusha yn ei wneud fel a ganlyn:

 • Byddwch yn dechrau i wau cadwyn o ddwy ddolen;
 • Ychwanegwyd at bob rhes o chwe cholofn;
 • cynyddu gan wneud naw gyfres;
 • Mae'r wyth rhesi canlynol gwau heb codiadau;
 • i greu nifer o bedwaredd parted gan y person sy'n newid y edafedd mewn lliwiau gwahanol;
 • o'r ugeinfed gyfres byddwch yn dechrau i leihau chwe golofnau ym mhob rhes;
 • lenwad synthetig padin;
 • y tri dolenni diwethaf yn cael eu tynnu edau at ei gilydd.

wau Ar wahân bochau ar ffurf calonnau, coesau, breichiau, llygaid gyda amrannau, trwyn, ei wnïo i'r corff. Gall y breichiau a'r coesau yn cael eu mewnosod yn y wifren, sy'n rownd allan y pen i mewn dolen lapio gyda padin synthetig. Yna, wrth gwrs, gallwch droi, plygu. Gwallt gwneud o edau, gan eu llusgo drwy'r dolenni fel cyrion. Blethi mewn i Braid, addurno y bwa.

Teganau ar ddillad batrymau

Mae teganau sy'n cael eu cysylltu mor broffesiynol na ellir eu gwahaniaethu oddi wrth y ffatri. Ond gall dechreuwyr gysylltu modelau yn waeth, y prif beth - i wybod ychydig o arlliwiau. Felly, sut i glymu bachyn tegan, i gael "siop" yn edrych.

 • Patrymau ar gyfer gwnïo teganau meddal. Dewiswch y ddelwedd yr ydych am ei gysylltu. Dod o hyd i batrymau ar gyfer gwnïo y tegan hwn. Trowch ar bapur, bydd yn cael y templed y bydd gwau patrymau. Defnyddiwch colofnau rheolaidd heb sc neu ddolenni cysylltu. Yna clymu neu pwyth batrwm rhyngddynt, llenwch y padin synthetig - ac mae'r tegan yn barod.
 • Constriction. I gael "bantiau", "pont", mae angen i chi dynnu y teganau, crosio. Ar gyfer dechreuwyr yn cael eu gwerthu yn gosod yn barod ar gyfer cynhyrchu o deganau. Ond rydych can gwaith allan yn y gwenyn, eirth a chwningod, ac yna symud ymlaen i gynhyrchu doliau. Er enghraifft, er mwyn gwneud y bysedd traed ar y traed, mae angen o ganol y edau lapio palmwydd, cyflwynwch y nodwydd yn yr un man a thynnu y edau.
 • Amigur. Mae'r rhain yn teganau bach cyfateb anodd, gan eu bod yn ei gwneud yn ofynnol medrusrwydd corfforol oherwydd maint bach (dim mwy na deg centimetr). Ond gallwch gael yn brofiad gwych, sy'n cael ei drosglwyddo i gynhyrchu modelau mwy.

crosio Teganau: y cynllun, y disgrifiad

Hook yn eich galluogi i greu amrywiaeth o analogau o bethau go iawn: anifeiliaid, planhigion, bwyd, bugs, doliau, cerbydau, prydau, esgidiau. Gallwch ddefnyddio teganau megis deunydd didactig gyfer astudio lliwiau, rhifau, llythrennau, amser i gyffwrdd a datblygu lleferydd.

Dyma sut i wneud llawlyfr didactig gyfer astudio tywydd.

 • Yr haul. haneri Knit y bêl, fel y disgrifir yn y gweithgynhyrchu pengwin. Rays gwau neu wnïo ar brêd drionglau arbennig. Pwyth haneri, llenwi gyda padin synthetig. Frodio y llygaid, y geg, bochau.
 • Cloud, cymylau. Gwau cylchoedd mawr a bach sy'n gorgyffwrdd yn cael eu gwnïo i ffurfio cwmwl tonnog. Os ydych chi am ychwanegu lliw, ymylon wneud edau glas neu lwyd.
 • Dyddodiad. diferion glaw Knit glas, cenllysg - peli gwyn a -snezhinkami eira. Gyda llaw, glawiad lliwgar yn cael ei ddefnyddio fel teganau coeden Nadolig Calan. Hook (Codwch cylched i ddechreuwyr) i bob elfen vyvyazyvayut hyd cadwyn.
 • Rainbow. Gweithgynhyrchion streipiau amryliw, cysylltu â'i gilydd, rhowch y manylion cardbord-pwyth.

Mae pob rhan o'r llinynnau clymu at bren ganolfan neu yn y arc o carrycot. Os yw pob elfen i rwymo maint mawr, gwnïo y breichiau a'r coesau, byddwch yn cael teganau anarferol.

cloc larwm

Dyma fersiwn arall o'r llawlyfrau didactig - Gwasanaeth. Neilltuo crosio deganau am na fydd ddechreuwyr dan y cynllun fod yn anodd.

 • Knit oriau gwaelod ar ffurf hecsagon heb nakida colofnau. Byddwch yn dechrau gyda chadwyn o ddau dolenni. Ym mhob rhes o chwe golofnau ychwanegwyd yn yr un gornel ar yr amod nes i chi gael y 132 ddolen. Mae'r gyfres olaf clymu gyda llinyn o liw arall.
 • Dial greu ar hyn sampl. Yn y rhes olaf yn disodli edau a gwneud y wal ochr. Chi deipio llinyn hafal i lled y larwm, gwau yn ôl ac ymlaen, gan atodi cyfres dolen gwau cysylltu â deialu. Ar ddiwedd yr ymyl pwyth.
 • Yn hytrach na rhifau i wnïo gleiniau. Gwneud llygaid crwn, trwyn, a saethau.
 • Knit wahân law ar ffurf menig neu menig a thraed ar ffurf bootees.
 • Mae siâp y wyneb cloc o gardbord torri dwy ganolfan.
 • Nawr cysylltu teganau, crosio. Ar gyfer dechreuwyr yn haws i wnïo y llygaid, y trwyn, y saeth ar y deial, ac yna gwnïo holl fanylion. Yn yr oriau rhoi mewn cardbord, llenwi padin synthetig, cau'r ail cardbord gwag a gwau nodwydd pwyth gwaelod. I'r ochr yn cael eu gwnïo dwylo a choesau atodi ar y gwaelod.

Llysiau, ffrwythau, aeron, bwyd

Mae plant yn hoffi chwarae yn y siop, ac ar gyfer hyn mae angen y nwyddau. analog Ewyn dirywio'n gyflym, ond mae cynnyrch gwau os gwelwch yn dda ei amrywiaeth: Candy, wyau, cyw iâr, selsig, llysiau, stêc, ffrwythau, brechdanau, ffrwythau, pasta, wyau, perlysiau, teisennau, cacennau, ac yn y blaen D. Y prif beth - i sylwi ar. gall edau lliw a thei fod yn unrhyw bachyn deganau tri-dimensiwn (gyda chynllun caledi nad yw yno).

cacen siocled gydag aeron:

 • ewyn trwchus (pum centimetr o drwch) yn torri mewn cylch.
 • Rhannwch i mewn i ddarnau a thorri y gacen.
 • Nawr clymu gyda darnau o ewyn.
 • Gan ddechrau o'r brig. Gwyn edau triongl wau, rhowch gynnig ar rwber sbwng. Mae'r rhes olaf edau brown pasio ac yn mynd at y wal ochr. O bryd i'w gilydd roi cynnig ar y templed a newid lliw edau i amlygu haenau o bisged.
 • Gorffen triongl brown, sy'n cael ei gweu gyda darn wal ochr. Ei gymhwyso at y patrwm, pwyth wal ochr.
 • Felly vyvyazyvayut holl ddarnau y gacen. Yna, y "hufen" ymyl hufen wnïo (wau cadwyn ar wahân gyda bwâu lluosog gyda cholofnau a pico).
 • Ar ddarn o gacen i wnïo i'r Velcro sy'n dal gampwaith coginiol yn y cyfan.

Os ydych yn gwnïo darnau unigol y ddolen a vdet bylchau arbennig, byddwch yn cael cadwyn allweddol. Ac os byddwch yn gwneud lliw gwahanol, gellir ei ddefnyddio fel teganau y Flwyddyn Newydd gwreiddiol. Hook (aeron cynllun isod) wau mefus "hufen" dail, blodau ac addurniadau coginiol eraill.

mefus

Mefus cyfrif o 12 rhesi:

 • Cadwyn o dri dolen.
 • 6 colofnau, heb sc.
 • Ychwanegu Mae tair colofn 3 rhes.
 • Yna ychwanegwch pum tair rhes o dolenni.
 • Rydych ddylai gael 25 dolennau, gwau heb y codiadau bedair rhes.
 • Bates wyth gwaith, gan gyrraedd hyd at 17 bariau.
 • Bates bum gwaith, gan adael 12 o bwythau.

Mefus perfedd-wrenching, bysedd hymestyn, rhoi y bo angen ffurflen. Ei lenwi gyda padin synthetig, yn cael ei gontractio gan edau. edau gwyrdd i wnïo dail, nodwyddau yn gwneud grawn gwyn.

Unrhyw ffrwythau a llysiau yn ôl y cyfrif gwreiddiol. Felly, banana wedi'i ffurfio o craidd llaeth a melyn yn plicio, a oedd yn gwyro oddi wrth y canol i bedair rhan; moron heini gyda chynnydd fel mefus, dim ond siâp hirgul; rhuddygl gyda beets hefyd yn debyg i wau melys aeron, ond mae ganddynt ehangach sylfaen.

Neilltuo crosio tegan ar gyfer dechreuwyr yn hawdd, os ydych yn feddyliol rannu yn sectorau siapiau geometrig. Er enghraifft, afal wedi'i rhannu'n chwe rhan, petalau. Gyda'u crosslinking a padding synthetig llenwi yn ffurf fwy manwl gywir. Mae'r edau crebachu afal top a gwaelod ac addurno gyda sbrigyn o ddail. Mae afal torri debyg i gragen crwban, dim ond gwaelod y cylch cardbord buddsoddi.

canfyddiadau

Crosio yn eich galluogi i greu cynnyrch yn gyfan neu mewn rhannau. Dechreuwyr can dechrau gyda craftswomen strapio pren neu blastig bylchau, yna ni fydd y profiad o gwau gwahanol geometrig siapiau. Ac yna gallwch greu gwahanol deganau eu hunain. Hefyd nodyn yr edafedd. Mae hi'n cyflwyno cyfluniad gwahanol (glaswellt, clystyrau, Cyfuno Rhuban, sbŵl, blodau) sy'n eich galluogi i greu delweddau ffantastig.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.unansea.com. Theme powered by WordPress.