Bwyd a diodRyseitiau

Cinio blasus o gynhyrchion syml. cinio blasus rhad

Pryd gyda'r nos - adeg pan fydd pob aelod o'r teulu yn casglu ar yr un bwrdd i drafod digwyddiadau'r dydd ac yn rhannu gyda phob phrofiadau eraill. Dyna pam pob menyw yn ceisio os gwelwch yn dda anwyliaid pryd o fwyd blasus, a fydd yn codi hwyliau ac yn helpu i greu amgylchedd ffafriol yn y tŷ. Yn yr erthygl hon byddwch yn dysgu sut i goginio cinio blasus o gynnyrch syml yn gyflym.

cinio priodol

Mae llawer o bobl yn credu bod deiet iach - mae'n streic newyn cyson a gwrthod bwyta ar ôl 18 awr. Yn ffodus, mae'r datganiad hwn yn sylfaenol anghywir i ni. meddygon a maethegwyr Modern mynnu mewn un llais, y gall ac y dylai fod yn y nos. Ond er mwyn cynnal ffigwr da ac adfywio ar ôl diwrnod caled o waith, mae angen i ddatblygu bwydlen cinio priodol, y rheolau canlynol:

 • Dylai'r pryd diwethaf yn ddim hwyrach na phedair awr cyn mynd i'r gwely.
 • Mae'n angenrheidiol i gael gwared ar carbohydradau o'ch deiet yn y nos. Mae hyn yn golygu bod cinio o datws yn cael eu gadael yn well yn y gorffennol.
 • Rhaid Cinio gynnwys pryd o fwyd protein.
 • Ar gyfer garnais mae angen i chi goginio ffres neu lysiau wedi'u stemio.
 • prydau cig a physgod Cook ar Aerogrill, mewn bwyler a ffwrn dwbl. Os yw'n bosibl dileu pob ffrio ac ysmygu.

Efallai y byddwch yn meddwl na all cinio blasus o gynhyrchion syml yn cael ei baratoi, os byddwch yn dilyn y rheolau uchod? Yn yr achos hwn, byddwn yn ceisio eich argyhoeddi trwy gyflwyno rhai ryseitiau ar gyfer prydau bwyd syml y gallwch baratoi mewn amser byr.

Mae cinio syml o adenydd cyw iâr pob a llysiau wedi'u stemio

Mae'r opsiwn hwn yn y pryd bwyd gyda'r nos sy'n cynnwys dau prydau gallwch coginio yn rhyfeddol o gyflym:

 • adenydd cyw iâr (dau, tri neu bedwar ar gyfer pob aelod o'r teulu), rwbio gyda halen, pupur a'i adael i farinadu. gallwch hefyd ychwanegu y marinâd nionyn, neu ddefnyddio unrhyw sbeisys eraill os dymunir.
 • Ar hyn o bryd, yn cael eu cymryd rhan mewn llysiau: eggplant (dau bach ac un mawr), yn lân ac yn torri'n giwbiau, nionod (un pen) a phupur (well i gymryd lliw gwahanol) a torri'n giwbiau. Ffriwch y llysiau mewn ychydig bach o olew llysiau, yna ychwanegwch i'r sosban, saws soi, halen a phupur. Cyn gweini, taenu y ddysgl gyda hadau sesame.
 • Rhowch adenydd ar femrwn (heb olew) a'u pobi mewn ffwrn nes yn frown euraid.

cinio blasus o gynhyrchion syml yn barod!

Cytledi o frest cyw iâr gyda salad

Byddech yn synnu, ond gall prydau cyw iâr dietegol apelio nid yn unig i'r rhai sy'n cael eu gwylio eu pwysau ac yn gyson ar ddeiet. Coginio swper cyflym (gyda lluniau) fel a ganlyn:

 • Cymerwch pedwar frest cyw iâr a thorri eu ciwb.
 • Cymysgwch y cig gyda winwns wedi'u torri, llwy gwenith cyfan, un wy, halen a phupur. Gallwch hefyd ychwanegu y Provence perlysiau, oregano a phupur ar gyfer cyw iâr.
 • Ffurflen Patis ddwylo bach, rhowch nhw ar hambwrdd pobi, y ddysgl bobi papur a osodwyd, pobi yn y ffwrn nes wedi coginio.
 • Tra bod ein byrgyrs yn cael eu paratoi, gallwch wneud salad: Gratiwch daikon (dewiswch mwy), torri'n fân ciwcymbr a chymysgwch y cyfan â halen, olew olewydd a wasabi (ceisiwch beidio â gorwneud hi).

Fel y gwelwch, gall bwydlen cinio syml yn gwneud mewn pum munud. cytledi llysieuol Ready yn wahanol juiciness a salad - eglurder sbeislyd ac ychydig yn chwerw.

Golwythion gyda garlleg

I wneud cinio yn gyflym ac yn syml yn dilyn ein cyfarwyddiadau:

 • Torrwch porc (llafn ysgwydd neu dorri) i mewn dognau, gwrthyrru morthwyl halen a phupur rhwbio iddynt.
 • Chwim ffriwch y Patis ar y ddwy ochr mewn Skillset poeth, ac yna ei hanfon yn y ffwrn a dod ag ef i barodrwydd.
 • Ar dysgl ochr, rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais gyda sauerkraut neu wyrdd winwns, pys tun ac olew llysiau.

eu pobi eog pinc mewn saws mwstard

Bydd y ddysgl ei fwynhau nid yn unig ar gyfer rhai sy'n hoff o bysgod, ond hyd yn oed ar gyfer y rhai y mae'n well ganddynt fwyta ar gyfer prydau cig cinio. Sut i goginio cinio blasus o gynhyrchion syml:

 • pysgod glân i ffwrdd oddi wrth y croen a viscera, tynnu pen, cynffon a tagellau (well i wneud hynny tra'n dal eog yn cael ei ddadmer) a thorrwch ei ei hyd yn ddarnau.
 • Ar gyfer y saws, cymysga'r iogwrt (heb ychwanegion), ychydig lwyeidiau o Dijon mwstard a gwyrdd wedi'i dorri'n fân. Rhowch y pysgod yn y marinâd a'i adael am bymtheg munud.
 • Ar yr adeg hon, gallwch baratoi salad llysiau ffres: winwns wedi'i ddeisio, ciwcymbrau, puprynnau gloch, tomatos a radis. Tymor y llysiau gyda chymysgedd o olew olewydd a finegr balsamig. Halen a phupur.
 • Pobwch y pysgod yn y ffwrn nes yn dyner ac yn gwasanaethu boeth.

Cinio "Cyflym ac yn hawdd"

Os nad oes gennych amser i goginio prydau cymhleth, byddwch yn cael pysgod mwg, y gallwch cyn-prynu yn y siop. Er enghraifft, gallwch ddewis mecryll juicy neu penwaig, ei dorri yn ddarnau ac yn gwasanaethu ar gyfer cinio gyda mymryn o lysiau ffres neu wedi'u stiwio. Os nad yw eich perthnasau yn ddifater i'r penwaig hallt, yna diddanu eu cinio o bysgod, winwns picl a thatws wedi'u berwi (weithiau o reolau caeth o ddeiet prydau a encil).

Brest cyw iâr gyda llysiau mewn arddull dwyreiniol

Os ydych chi am goginio pryd o fwyd blasus yn rhad, yna talu sylw at y rysáit:

 • Torrwch y frest cyw iâr (400 gram) stribedi hir ac yn gosod y darnau mewn powlen fawr.
 • Ar gyfer y marinâd, cymysgu sinsir, garlleg, saws soi, perlysiau Provençal, halen, pupur a sudd lemon. Arllwyswch y cyw iâr cymysgedd o ganlyniad a chymysgwch yn dda.
 • Torrwch ddau winwns mawr a julienne moron.
 • Rhowch mewn padell ffrio wedi'i gynhesu ymlaen llaw ac yn gyflym ffriwch y cyw iâr mewn ychydig o olew. Ar ôl ychydig funudau, ychwanegu ato y ffa wedi'u rhewi (200 gram) a pharhau i goginio o dan y caead gau. Unwaith y bydd yr hylif wedi anweddu ychydig, rhoi mewn sosban winwnsyn a'r moron.
 • Pan fydd y cyw iâr yn hollol barod, ychwanegu ato ychydig o ddŵr a hufen sur. Cymysgwch y saws hwn a choginio'r llysiau ynddo ychydig funudau dros wres isel.

Fel y gwelwch, gall ryseitiau ar gyfer cinio fod yn syml ac nid oes angen gormod o ymdrech ar brynu cynnyrch.

peli cig Bresych mewn saws tomato

Mae'n bryd boddhaol a braster isel y gallwch ei wneud ar gyfer eich teulu, hyd yn oed os nad ydych yn ystyried eich hun yn gogydd profiadol. Sut i goginio cinio blasus a rhad:

 • Torri'r 500 gram o fresych a gratiwch un foronen fawr. llysiau ffrio yn ysgafn mewn padell ffrio nes yn feddal.
 • Cymysgwch un kg o gig eidion a phorc briwgig gyda wy cyw iâr, halen, nytmeg a phupur.
 • Cyswllt y llysiau gyda'r cig, cymysgedd a siâp y màs o ganlyniad o beli bach.
 • Croquettes ar ffrio badell nes yn frown euraid, ac yna yn eu llenwi â dŵr. Pan fydd yr hylif yn berwi, ychwanegu ato halen, dwy lwy fwrdd o bast tomato, teim a sbeisys eraill.
 • Ar ôl 30 munud, y saws, gallwch ychwanegu hufen sur a'i fudferwi am gyfnod.
 • Addurnwch i ddysgl hon yn berffaith yn gwasanaethu brocoli, ffrio gyda garlleg a madarch.

Mae'r ryseitiau ar gyfer cinio (syml) gallwch yn ail neu ddyfeisio sawsiau newydd neu seigiau ochr y prydau arferol. Yn yr achos hwn, bydd eich teulu byth yn cwyno am fwydlen undonog neu dognau pitw.

porc blasus pobi gyda mwstard

I baratoi pryd hwn ddolen persawrus hyd yn oed newyddian i ddysgu y triciau o wraig tŷ coginio:

 • Gratiwch darn o borc (500 gram), halen, pupur, mwstard garlleg a iro'r iddo. Gadewch y cig i marinate yn yr oergell am sawl awr.
 • Awr cyn cinio, lapio porc mewn ffoil hanfon at baratoi yn y popty wedi'i gynhesu ymlaen llaw.
 • Deng munud nes bod cig wedi'i goginio yn ysgafn ehangu ac ychwanegu tân. Felly, bydd yn cael crwst blasus a bydd yn edrych yn well fyth.
 • Nawr gallwch dorri y porc yn ddarnau ddwy centimedr o led ac yn gwasanaethu ar gyfer cinio gyda salad o lysiau ffres.

Ar dysgl ochr, rydym yn argymell eich bod yn paratoi salad o fresych:

 • Torri'r hanner bresych gwrywaidd a dylino'n gyda'ch dwylo hyd nes nad yw'r sudd yn cael ei arddangos.
 • Gratiwch un foronen fawr, un rhuddygl gwyrdd bach ac un afal. Cymysgwch yr holl gynhwysion.
 • Ar gyfer llenwi, cymysgu dwy lwy fwrdd o olew olewydd, ychydig o finegr, halen, powdwr chili a siwgr.

Cyw iâr, wedi'i bobi yn y ffwrn gyda thomato a chaws

Os ydych chi eisiau coginio cinio rhad, yna bydd hyn yn eich helpu i rysáit hwn:

 • Cymryd dau frest cyw iâr a'u torri ei hyd. O ganlyniad, dylai fod gennych bedwar darn tenau sydd angen ychydig o curiad i ffwrdd gyda morthwyl.
 • Rhwbiwch y cyw iâr gyda halen, pupur a halen a phupur eich hoff. Rhowch ef mewn dysgl bobi (nid oes angen ychwanegu olew). Taenwch y darnau o haen denau o hufen sur a mayonnaise cartref.
 • Top gyda nionyn, wedi'i sleisio i mewn i hanner cylchoedd a thafelli o domato. Llysiau a thaenelled gyda halen a sbeisys.
 • Cyflwynwch y ffurflen gyda'r cyw iâr yn y ffwrn i bobi.
 • Deng munud nes llysiau wedi'u coginio, Ychwanega gaws wedi'i gratio, ac yna gosod y ddysgl yn y ffwrn.

cyw iâr parod yn troi llawn sudd a fragrant, y peth gorau i'w chymhwyso at y bwrdd gyda salad o lysiau ffres neu reis brown.

Macrell wedi'i bobi mewn ffoil

Pysgod gyda llysiau - mae hwn yn ginio ardderchog ac yn hawdd y gall pob menyw goginio am 30-40 munud. Anarferol mecryll blasus ei gael os yw'n bobi mewn ffoil gyda perlysiau a sbeis saws:

 • Yn gyntaf bydd angen i chi brosesu pysgod - cael gwared ar y perfeddion, croen, cynffon a pen.
 • I baratoi'r saws bydd angen i chi gymysgu halen, cymysgedd o pupurau, dil, olew olewydd ac yn pasio drwy wasg garlleg.
 • Rhwbiwch y saws mecryll y tu mewn a'r tu allan.
 • pupur gloch coch torri'n giwbiau, a thomatos wedi'u sleisio.
 • Rhowch y llysiau mewn i'r pysgodyn, tra bod y gweddill yn gorwedd ar ei ben.
 • Yn ofalus lapio y ffoil a phobwch y ddysgl yn y ffwrn nes wedi coginio.

Byddai pysgod wedi'u coginio am y rysáit hwn yr un mor flasus yn boeth ac oer. Ar ddysgl ochr gallwch baratoi llysiau cymysg parod, sy'n cael eu gwerthu mewn unrhyw archfarchnad.

pupurau stwffio

Mae'r pryd yn boblogaidd iawn ymhlith y bobl ein gwlad. Dyna pam mae gan bob gariad y celfyddydau coginio ei chyfrinachau hun o goginio llenwad cig. Mae llawer o wragedd tŷ a ddysgwyd i gynaeafu puprynnau stwffio ar gyfer y dyfodol, er mwyn cael nhw allan o'r rhewgell, coginio a gweini pryd ffres at y bwrdd os oes angen. Rydym yn argymell eich bod yn dilyn eu hesiampl, ac yn awyddus i gynnig sawl opsiwn ar gyfer lenwadau ar gyfer y ddysgl gwych:

 • Torrwch y pupur yn ei hanner llenwi llyfn yr un ac briwgig (y mae'n rhaid iddo fod yn cyn halen a phupur). Rhowch y wag yn y rhewgell a phan ddaw'r amser, yn cymryd allan, rhoi ar bob darn o domatos a'u pobi yn y popty. Cyn gweini, taenu y ddysgl gorffenedig gyda chaws wedi'i gratio.
 • Rhwbiwch am un moron briwgig mawr ac torri'n fân dau winwns. Ffriwch y llysiau nes yn frown euraid. Un gwydraid o ferwi reis brown tan hanner, plygu mewn colandr a rinsiwch gyda dŵr oer. Cyswllt y 600 gram o gyw iâr briwgig gyda chynhwysion paratoi, ychwanegu halen, ychwanegu halen a phupur a phupur du, cymysgu gydag un wy. Torrwch y puprynnau o'r brig, eu llenwi â stwffin a lle yn y rhewgell. Pan ddaw'r amser, gallwch eu cael a berwch nes yn feddal mewn dŵr, wedi'i gymysgu â past tomato.
 • moron yn fân Torrwch (dau ddarn), winwns (dau pen), madarch (200 gram) a ffrio mewn padell nes yn dyner. porc a chig eidion (500 gram) briwgig yn gymysg gyda berwi reis, Basmati (400 gram), halen, pupur a sesno gyda basil. Rhoi holl gynhyrchion a llenwch y pupurau stwffio derfynol. Rhoi sbeis at y ddysgl yn barod, rhowch ef yn nghanol pob pupur hanner tomato ceirios. Mae angen rhewi yn y rhewgell ac yn cymryd yn ôl yr angen gorffenedig cynnyrch lled-gorffenedig.
 • Torrwch gyda chyllell nionod (pedwar pennau), garlleg (chwech neu saith dannedd) ac un gratiwch moron. reis heb ei goginio (un cwpan) er mwyn cysylltu â briwgig (un cilo) a llysiau. Stwffin gymysgu'n dda, tymor gyda'i pupurau, ychwanegwch y cynnyrch gorffenedig mewn bag a'i rewi. Pan ddaw'r amser, coginio pupurau stwffio rhewi yn yr un modd ag y confensiynol. Nid yn unig peidiwch ag anghofio i roi go iawn iddyn nhw unwaith y byddant yn barod, ac yn eich troi oddi ar y stôf.
 • Gellir stwffin llysieuol cael eu coginio gyda reis, nionod, moron a thomatos. Mae angen i Grawnfwydydd i ferwi tan hanner wedi'u coginio, wedi'u torri llysiau a'u ffrio cymysgu i gyd gyda'i gilydd gyda halen, pupur a siwgr. Llenwch y puprynnau stwffin ei baratoi a'i roi yn y rhewgell.

Dysgwch sut i goginio cinio blasus o gynnyrch syml, byddwch yn dechrau i arbed llawer o amser ac ymdrech. Yn ogystal, ni all eich teulu gwyno am undonedd prydau bwyd neu undonedd o flasau. Mae'r holl ryseitiau a gynigir gennym ni ar gyfer cinio - yn syml, ond nid yw yr unig rai. Peidiwch â bod ofn i arbrofi a dod o hyd i fy seigiau hun.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cy.unansea.com. Theme powered by WordPress.